JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.FINANSISTS


Kods: 3411 11


Darba saturs:
Finansists analizē to, kā tiek izmantoti uzņēmuma rīcībā esošie līdzekļi (nauda un citas materiālās vērtības), un prognozē līdzekļu pieaugumu nākotnē. Viņš izvērtē datus par uzņēmuma finansēm (finanšu rādītājus), kā arī piedalās investīciju jeb ieguldījumu projektu novērtēšanā.

Finansists novērtē uzņēmuma esošo finansiālo situāciju un regulāri seko tās izmaiņām. Balstoties uz finanšu pārskatiem (peļņas un zaudējumu aprēķinu, bilanci, naudas plūsmas pārskatu), viņš aprēķina dažādus finanšu rādītājus, ko pēc tam izmanto uzņēmuma novērtēšanā, – piemēram, rentabilitāti, saistību atdevi, kapitāla apriti. Ja šie rādītāji neatbilst finanšu teorijā pieņemto rādītāju normām – pārsniedz šīs normas vai arī ir nepietiekami –, finansists pēta, kas ir ietekmējis šo situāciju, un meklē finanšu rādītāju uzlabošanas iespējas, piemēram, samazinot izmaksas, samazinot kreditoru apjomus, mainot klientu apmaksas nosacījumus.

Finansists izstrādā uzņēmuma finanšu plānu jeb budžetu. Viņš apkopo informāciju no dažādām uzņēmuma struktūrvienībām: pārdošanas apjomus un prognozētos ieņēmumus no pārdošanas nodaļas, preču ražošanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu no ražošanas nodaļas, algu aprēķinus un citus ar personālu (uzņēmuma darbiniekiem) saistītos izdevumus no personāla daļas. Apkopoto informāciju finansists apvieno vienā kopējā uzņēmuma budžeta plānā, kurā var redzēt, cik lieli varētu būt ieņēmumi, izmaksas un peļņa. Pēc šī plāna apstiprināšanas finansists seko līdzi tā izpildei – uzmana, vai tiek pārdots pietiekami daudz preču, vai netiek pārsniegti plānotie izdevumi. Viņš arī saņem skaidrojumus no uzņēmuma darbiniekiem, kas atbildīgi par katru konkrēto procesu, un mēģina atrast situācijas risinājumu, ja tie neatbilst plānotajam. Balstoties uz budžeta plānu, finansists var prognozēt finanšu rādītāju attīstību nākotnē.

Finansists nodarbojas ar uzņēmuma brīvo līdzekļu efektīvu izmantošanu – izvērtē visus iespējamos ieguldījumu veidus (depozīti, vērtspapīru iegāde, ieguldījumi citos uzņēmumos) un iesaka uzņēmuma vadībai piemērotāko un izdevīgāko veidu naudas ieguldīšanai. Pēc lēmuma pieņemšanas viņš regulāri seko ieguldījuma efektivitātei jeb tam, cik lielu peļņu tas nes uzņēmumam. Finansists novēro situāciju tirgū un uzmana uzņēmuma naudas līdzekļu apjomu, lai nepieciešamības gadījumā varētu atgūt depozītos ieguldīto naudu vai pārdot ieguldījumu citos uzņēmumos. Finansists arī piedalās dažādos projektos, kas palīdz uzņēmumam piesaistīt papildu naudas līdzekļus, – kredītu pieprasīšanas projektos, investoru piesaistes projektos. Finansists sagatavo visus nepieciešamos dokumentus (pārskatus, izmaksu tāmes), aprēķina, cik izdevīgs būs katrs investīciju veids un kādas būs uzņēmuma izmaksas un iegūtie labumi.

Atkarībā no uzņēmuma lieluma un struktūras finansists var būt atbildīgs par visiem finanšu procesiem uzņēmumā vai arī būt piesaistīts tikai kādam vienam procesam – ieguldījumu izvērtēšanai, budžeta sastādīšanai un kontrolei vai kam citam.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Finansists darbā lieto dažādu biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, faksu, kopēšanas aparātu, īpašas grāmatvedības un finanšu rādītāju aprēķina datorprogrammas. Viņš izmanto arī rakstāmpiederumus, kalkulatoru, tālruni.


Darba apstākļi:
Darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās. Izvērtējot iespējamos naudas līdzekļu ieguldīšanas veidus, finansists bieži satiekas ar banku vai citu finanšu institūciju pārstāvjiem. Gadījumos, ja tiek iegādāti jauni īpašumi vai uzņēmumi, ir iespējama izbraukšana uz objektu dažādos Rīgas rajonos un Latvijas reģionos un pilsētās. Finansists strādā astoņas darba stundas dienā.


Darba iespējas:
Finansists var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs, bankās, apdrošināšanas kompānijās, uzņēmumos, kas sniedz finanšu konsultāciju un grāmatvedības pakalpojumus, un kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība finansēs un/vai ekonomikā (mācību ilgums 4 – 5 gadi), vai profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums 4 gadi), savukārt grāmatveža specialitāti var apgūt augstskolās 4 – 5 gados vai 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādēs 2 – 3 gadu laikā.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 3000 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no strādājošā darba pieredzes un uzņēmuma, kādā viņš strādā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē darbs ar skaitļiem? Vai proti analizēt informāciju, un vai tev piemīt prasme saskatīt nākotnes iespējas? Vai tev padodas patstāvīga darbu veikšana un problēmu risināšana?

Finansista profesijā būtiskas ir analītiķa spējas, lai patstāvīgi varētu izvērtēt visus labumus, ko var dot ieguldījumi dažādos projektos. Svarīga ir arī prasme saskatīt radušās problēmas un atrast iespējamos risinājumus. Šīs iemaņas vari izkopt, darbojoties dažādās jauniešu organizācijās un pasākumu organizēšanā. Jau tagad mēģini interesēties par ekonomiskajiem procesiem – tas palīdzēs gūt priekšstatu par šo jomu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, informātika, psiholoģija un svešvalodas.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

GRĀMATVEDIS

EKONOMISTS

AUDITORS

KREDĪTU ANALĪTIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika uzkrājumu veidošana
matemātika, statistika sava un ģimenes budžetu plānošana
finanšu ziņas speciālajos izdevumos, masu medijos specializētās datorprogrammas izmantošana aprēķinos
Latvijas ekonomikas attīstības prognozes savu ienākumu un izdevumu uzskaite, to analīze

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums precizitāte savaldība
neatkarība zinātkāre neatlaidība
kritiskums disciplinētība taupīgums
intelektualitāte sistemātiskums** materiālisms***
intraversija * praktiskums uzņēmība
rūpīgums piesardzība godkāre

*intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem strukturēti izklāstīt savus uzskatus rakstveidā
rakstīt projektus strādāt ar biroja tehniku
kārtot lietišķo dokumentāciju, uzskaiti specializētās datorprogrammās orientēties lielā informācijas daudzumā, atrast tajā būtiskāko
ātri veikt matemātiskus aprēķinus piesaistīt savu projektu īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus, investīcijas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv