JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒTĀJS


Kods: 3212 16


Darba saturs:
Nekustamā īpašuma vērtētājs nosaka dažādu objektu – zemes, māju, dzīvokļu, ražošanas un tirdzniecības telpu – tirgus vērtību. Viņš klienta uzdevumā novērtē dažādus objektus – tas nepieciešams, pērkot vai pārdodot īpašumus vai lai saņemtu kredītus kredītiestādēs.

Saņemot klienta pieprasījumu pēc objekta novērtēšanas, nekustamā īpašuma vērtētājs pieprasa īpašuma apliecinošos dokumentus (piemēram, zemesgrāmatu, inventarizācijas lietas), kā arī citus tehniskos dokumentus un līgumus – atkarībā no vērtējamā objekta specifikas. Pēc iepazīšanās ar šiem dokumentiem nekustamā īpašuma vērtētājs dodas uz konkrēto objektu, lai apskatītu to dzīvē un nofotografētu. Viņš apskata objektu un izvērtē dažādus faktorus, kas ietekmē īpašuma cenu, – piemēram, atrašanās vieta, komunikācijas, apkārtne, tuvumā esošie uzņēmumi, infrastruktūra (ceļi, skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, veikali). Iegūto informāciju nekustamā īpašuma vērtētājs izmanto aprēķinu veikšanai, ar kuru palīdzību nosaka iespējamo īpašuma vērtību. Aprēķiniem viņš izmanto speciālas formulas, kas apkopotas speciālās aprēķinu datorprogrammās.

Pēc visu aprēķinu veikšanas nekustamā īpašuma vērtētājs veido īpašuma vērtēšanas aprakstu, kurā tiek ievietota visa svarīgākā informācija par īpašumu, tā raksturojums, ziņas par tā īpašniekiem, apgrūtinājumiem, ja tādi ir, un citi dati, kas var ietekmēt pircēja interesi par objektu, kā arī bankas lēmums par kredīta piešķiršanu. Šāda apraksta apjoms var būt no dažiem desmitiem līdz pat vairākiem simtiem lappušu. Šajā aprakstā tiek uzrādīti arī aprēķina rezultāti.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Nekustamā īpašuma vērtētājs darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku – datoru, printeri, faksu, kopēšanas aparātu, kā arī fotoaparātu, ar kuru tiek fiksēts vērtējamais objekts, un īpašas datorprogrammas. Viņš izmanto arī rakstāmpiederumus, kalkulatoru, tālruni, papīru. Novērtēšanas procesā tiek izmantotas speciālas aprēķina formas, kas izveidotas, lai iespējami ātrāk iegūtu vajadzīgos rezultātus.


Darba apstākļi:
Nekustamā īpašuma vērtētājs strādā biroja tipa telpās, kā arī objektos, kuriem tiek veikts novērtējums. Viņš strādā astoņas darba stundas dienā, bet darba specifikas dēļ darbs bieži jāveic pēc pamata darba dienas beigām vai arī brīvdienās, kad klientu aktivitāte ir lielāka. Bieži jāizbrauc uz objektiem dažādos Rīgas rajonos un Latvijas reģionos un pilsētās.


Darba iespējas:
Nekustamā īpašuma vērtētājs var strādāt kā pašnodarbinātais, noslēdzot sadarbības līgumus ar kādu no kompānijām, kas strādā nekustamo īpašumu vērtēšanas jomā, kā arī algotu darbu privātos uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Vēlama augstākā izglītība ekonomikā un/vai būvniecības nozarē, ko var iegūt 4 – 5 gadu laikā. Nepieciešams noklausīties 8 mēnešu profesionālās pilnveidošanas kursu. Pēc šo kursu sertifikāta saņemšanas absolvents var pretendēt uz nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta vietu, kurā viņam jānostrādā 3 gadi, un tikai tad viņš var kārtot eksāmenus, lai iegūtu nekustamā īpašuuma vērtētāja sertifikātu jeb licenci.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 2000 LVL.
Atalgojums pamatā atkarīgs no īstenoto projektu daudzuma un apjoma, jo atlīdzība ir noteikti procenti no klienta samaksas par objekta novērtēšanu. Taču dažos uzņēmumos nekustamā īpašuma vērtētājam ir noteikta alga – 150 – 250 latu – un papildu procenti no izpildīto darbu apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē darbs ar skaitļiem? Vai esi pacietīgs un spēj koncentrēties? Vai tev patīk darbs, kurā nepārtraukti mainās darba vide? Vai spēj pieņemt būtiskus lēmumus?

Nekustamā īpašuma vērtētāja darbā svarīgas ir analītiķa spējas, tas, kā tu spēj atrast sakarības starp dažādiem lielumiem un ietekmējošiem faktoriem. Vērtētāja darbs saistīts ar dažādiem informācijas avotiem, tāpēc būtiska ir māka šajā informācijā atrast svarīgāko un nepieciešamo, lai objekta novērtēšana būtu atbilsoša esošajai tirgus situācijai. Nekustamā īpašuma vērtētāja darbs saistīts ar lielas atbildības uzņemšanos, tādēļ jau tagad piedalies pasākumos, kas no tevis prasa izlēmību, spēju operatīvi un izlēmīgi rīkoties, uzņemties atbildību par saviem lēmumiem! Ļoti svarīga ir arī spēja savas domas izteikt korektā un citiem saprotamā veidā, tādēļ mēģini izkopt šo prasmi, piemēram, iesaistoties debašu klubā vai dažādu jauniešu organizāciju darbībā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, biznesa ekonomiskie pamati, psiholoģija un svešvalodas.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

GRĀMATVEDIS

BŪVINŽENIERIS

EKONOMISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika cenu svārstības nekustamo īpašumu tirgū
ekonomikas un finanšu ziņas analītisks darbs
mājokļu, ēku, zemes gabalu priekšrocību un trūkumu analīze atbildīgu lēmumu pieņemšana, izvērtējot iespējamos ieguvumus, zaudējumus un riskus
erudīcijas, prāta spēļu uzdevumu, krustvārdu mīklu risināšana politisko procesu ietekme uz dzīves kvalitāti, sociālekonomisko stāvokli

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums atbildība pašapziņa
neatkarība disciplinētība materiālisms****
kritiskums praktiskums atbildība
intelektualitāte * piesardzība enerģiskums
precizitāte sistemātiskums ** vērīgums
rūpīgums racionalitāte *** savaldība

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem vadīt automašīnu
strukturēti paust savu viedokli mutiski un rakstveidā veikt matemātiskus aprēķinus
mobilizēt sevi apjomīgam darbam ierobežotā laikā orientēties lielā informācijas daudzumā, atrodot tajā būtiskāko
noformēt lietišķo dokumentāciju strādāt ar biroja tehniku

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv