JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.NODOKĻU/ NODEVU ADMINISTRATORS


Kods: 4121 07


Darba saturs:
Nodokļu/nodevu administrators ir Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vai pašvaldības finanšu nodaļas darbinieks, kas uzskaita nodokļu maksātājus (gan juridiskas, gan fiziskas personas), iekasē no viņiem nodokļus un pārbauda viņu veiktos aprēķinus, kā arī konsultē viņus ar nodokļu maksāšanu saistītos jautājumos.

Nodokļu/nodevu administrators uzskaita nodokļu maksātājus, pieņemot no viņiem reģistrācijas dokumentus (uzņēmuma statūtus, reģistrācijas apliecību), kā arī īpašu reģistrācijas veidlapu ar informāciju par šo uzņēmumu. Viņš apstrādā saņemto informāciju, ievadot to speciālā datu bāzē, kurā tiek uzskaitīti visi nodokļu maksātāji. Iesniegtie dokumenti un maksātāju reģistrācijas apliecību kopijas tiek iekārtotas speciālās maksātāju lietās jeb mapēs, kurās tiek apkopota visa papīra formā esošā informācija par uzņēmumu – visi pārskati, vēstules un iesniegumi, audita pārskati un cita veida rakstiska informācija.

Nodokļu/nodevu administrators pieņem no nodokļu maksātājiem ikmēneša pārskatus (piemēram, pievienotās vērtības deklarācijas, sociālā nodokļa pārskatus, akcīzes nodokļa pārskatus), kā arī gada pārskatus (piemēram, bilances, peļņas un zaudējumu pārskatus). Iesniegtos pārskatus nodokļu/nodevu administrators apzīmogo un uz tiem atzīmē iesniegšanas datumu. Pārskati parasti jāiesniedz līdz 15. datumam vai, kā tas noteikts attiecīgajā nodokļu likumā. Visus iesniegtos pārskatus nodokļu/nodevu administrators ievada specializētā nodokļu uzskaites sistēmā, kurā tiek ievadītas arī samaksāto nodokļu summas, pamatojoties uz bankas maksājumu dokumentiem. Šajā sistēmā, ievadot pārskatos uzrādītos skaitļus, tiek arī pārbaudīta aprēķina pareizība. Gadījumos, ja tiek atklāta kāda neprecizitāte vai kļūda, nodokļu/nodevu administrators sazinās ar nodokļa maksātāju un lūdz novērst esošo kļūdu un atkārtoti iesniegt pārskatus.

Ja nodokļu maksātāji to rakstiski pieprasījuši, nodokļu/nodevu administrators viņiem izsniedz izziņas, kurās apliecināts, ka viņiem nav nodokļu parādu. Nodokļu/nodevu administrators arī izsniedz izdrukas no nodokļu uzskaites sistēmas, kurās var redzēt nodokļu maksātāja aprēķināto un samaksāto nodokļu apmērus, kā arī nodokļa pārmaksu vai parādu ar aprēķinātām soda naudām. Soda naudas nodokļu uzskaites sistēma aprēķina automātiski atkarībā no tā, par cik dienām nokavēts nodokļa maksājuma datums.

Nodokļu/nodevu administrators sniedz konsultācijas nodokļu likumdošanas jautājumos, kā arī jautājumos, kas saistīti ar nodokļu uzskaiti grāmatvedībā. Vienkāršos jautājumos konsultācijas viņš sniedz mutiski, bet sarežģītākos atbildes sagatavo rakstiski, atbildot uz maksātāju rakstiskiem iesniegumiem.

VID nodaļās nodokļu/nodevu administratoru pienākumi tiek sadalīti šādi – vieni pieņem pārskatus, bet citi tos ievada uzskaites sistēmā. Ja nodaļā ir salīdzinoši neliels maksātāju skaits, tad pārskatus pieņem un apstrādā viens darbinieks.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Nodokļu/nodevu administrators darbā lieto dažādu biroja tehniku – datoru, printeri, faksu, kopēšanas aparātu, kā arī specializētas datorprogrammas, ar ko veic nodokļu aprēķinu un nodokļu maksājumu uzskaiti. Viņš izmanto arī rakstāmpiederumus, kalkulatoru un tālruni.


Darba apstākļi:
Nodokļu/nodevu administratora darbs tiek veikts biroja tipa telpās. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Nodokļu/nodevu administrators var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, kas nodarbojas ar nodokļu un nodevu uzskaiti un iekasēšanu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestā, Rīgas domē un citās pašvaldībās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs vai arī augstākā juridiskā izglītība nodokļu sfērā. Mācību ilgums 4 – 5 gadi. Nodokļu/nodevu administratora profesija apgūstama arī profesionālās vidējās izglītības iestādēs, izvēloties grāmatveža specialitāti. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 600 LVL.
Alga atkarīga no darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē darbs ar skaitļiem, un vai tu viegli orientējies skaitļu pasaulē? Vai tu esi pacietīgs un spēj patstāvīgi strādāt, risinot dažādas sarežģītas situācijas?

Lai veiksmīgi pildītu nodokļu/nodevu administratora pienākumus, ir būtiski attīstīt tādas iemaņas kā precizitāte un spēja saskatīt pieļautās kļūdas. Šajā profesijā svarīga ir arī māksla uzklausīt citus un palīdzēt viņiem rast risinājumu dažādos jautājumos. Noderēs māka vienkārši izskaidrot sarežģītas lietas, tāpēc mēģini izkopt loģisko domāšanu un attīsti prasmi izteikt savu viedokli. Par labu nāks arī vismaz vienas svešvalodas pārvaldīšana.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, informātika, psiholoģija un svešvalodas.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

FINANSISTS

GRĀMATVEDIS

AUDITORS

NODOKĻU EKONOMISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika specializēto datorprogrammu izmantošana aprēķinos
matemātika analītisks darbs
valsts ekonomikas ziņas speciālos izdevumos, masu medijos prāta spēles, kas trenē uzmanību, vērīgumu, analītisko domāšanu
savu ienākumu un izdevumu uzskaite, izdevumu analīze personiskās bibliotēkas, e-dokumentu un citu materiālu pārskatāmas sistēmas izveidošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

savaldība precizitāte neatkarība
neatlaidība praktiskums kritiskums
taupīgums disciplinētība pārliecinātība
vērīgums racionalitāte** godkāre
uzņēmība apdomīgums materiālisms***
sistemātiskums * prasmīgums uzstājība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem mobilizēt sevi apjomīgam darbam ierobežotā laikā
strukturēti izklāstīt savas domas, uzskatus mutiski un rakstveidā orientēties lielā informācijas daudzumā, atrast tajā būtiskāko
ātri veikt matemātiskus aprēķinus strādāt ar biroja tehniku
strādāt Excel programmā noformēt lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv