JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SAGĀDNIEKS


Kods: 3416 03


Darba saturs:
Sagādnieks nodarbojas ar preču sagādāšanu vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem vai izejvielu un materiālu sagādāšanu rūpniecības un ražošanas uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču ražošanu un/vai montēšanu. Sagādnieks preces piegādā valsts teritorijā vai izbrauc pēc precēm uz citām valstīm.

No uzņēmuma vai nodaļas vadības sagādnieks saņem maršrutu, pa kuru jābrauc, un sagādājamo preču sarakstu, kas jāatved. Ierodoties preču saņemšanas vietā, sagādniekam tiek izsniegtas nepieciešamās preces, kuras viņš novieto savā transporta līdzeklī, raugoties, lai tās netiktu bojātas un tajā satilptu. Par saņemto preci sagādnieks izraksta rēķinus un pavadzīmes un tādējādi ir starpnieks kontaktos starp dažādiem uzņēmumiem. Viņš kontaktējas ar jau esošajiem klientiem jeb preču piegādātājiem, kā arī veido kontaktus ar jauniem.

Pēc preču saņemšanas sagādnieks preces nogādā attiecīgajā vietā, no kuras saņemts pasūtījums, – veikalā, noliktavā, ražošanas uzņēmumā. Viņš uzmana arī to, lai tas notiktu noteiktajā laikā.

Sagādnieks rūpējas par darbā izmantojamo transporta līdzekli un tā tehnisko apkopi.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ja sagādnieks strādā uzņēmumā, kura pamatdarbība ir preču piegādāšana, viņš lieto dažāda veida biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, skeneri. Ja sagādnieks strādā mazumtirdzniecības uzņēmumā un piegādā šim uzņēmumam preces no vairumtirgotājiem, tad viņa galvenais darba instruments ir automašīna.


Darba apstākļi:
Sagādnieka darbs lielākoties noris ceļā, veidojot kontaktus ar klientiem vai pievedot preces. Sagādnieks strādā astoņas darba stundas dienā, pēc iepriekš noteikta darba grafika, reizumis nepieciešams strādāt arī brīvdienās un svētku dienās.


Darba iespējas:
Sagādnieks var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs vai specializētos uzņēmumos, kas nodarbojas ar preču piegādāšanu.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība, ko var apgūt 4 gadu laikā, vai vispārējā vidējā izglītība un autovadītāja apliecība. Pārējās sagādnieka profesijā būtiskās prasmes apgūstamas strādājot.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 600 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no darba pieredzes, uzņēmuma veida un darba apmaksas politikas.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai spēj strādāt patstāvīgi un plānot savu laiku? Vai tev patīk gari pārbraucieni? Būtiski, lai tu būtu precīzs un uz tevi varētu paļauties! Vai tev padodas arī matemātiski aprēķini, un vai tu neapjūc, saskaroties ar čekiem, kvītīm un dokumentiem?

Sagādnieka profesijā būtiska ir spēja saprasties ar dažādiem cilvēkiem un argumentēti izteikt savu viedokli, kā arī prasme strādāt komandā un risināt problēmsituācijas, ja tādas radušās. Šīs prasmes vari izkopt, iesaistoties dažādās jauniešu organizācijās un piedaloties to rīkoto pasākumu un projektu īstenošanā. Par labu nāks arī valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas pārvaldīšana, tāpēc nelaid garām izdevību patrenēties arī šajā jomā.

Sagādniekam svarīga ir arī māka labi vadīt auto. Padomā par autovadītāja apliecības iegūšanu un auto vadīšanas praktisko iemaņu izkopšanu! Noderēs arī laba fiziskā sagatavotība, lai vajadzības gadījumā varētu pārvietot preces.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā matemātika, svešvalodas un sports.


Interešu joma(s): Tirgzinības


Radniecīgās profesijas:

PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS -MERČENDAIZERS

PREČZINIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

praktisks darbs komandējumi, darba braucieni
auto vadīšana rūpniecības izejvielu un materiālu sagāde
auto tehniskā apkope un remonts preču sagāde tirdzniecībā
preču pārvadāšanas nosacījumi preču pārvadājumu dokumentācija

Man raksturīgas šādas īpašības:

disciplinētība apzinīgums atbildīgums
lietišķums saimnieciskums precizitāte
prasmīgums materiālisms* apķērība
elastība racionalitāte** patstāvība
draudzīgums uzņēmība neatlaidība
izpalīdzība praktiskums kārtīgums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sadarboties ar cilvēkiem strādāt paaugstināta stresa apstākļos
kontrolēt savas emocijas veikt sistematizētu materiālu un preču uzskaiti
vadīt automašīnu kārtot lietišķo dokumentāciju
precīzi un noteiktajā laikā veikt darba uzdevumus veikt automašīnas apkopi un nelielus remontdarbus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv