JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MAKSĀJUMU KARŠU SPECIĀLISTS


Kods: 3411 36


Darba saturs:
Maksājumu karšu speciālists ir bankas darbinieks, kas nodrošina maksājumu karšu darbību, izsniedz jaunas kartes un atjauno jau esošās kartes pēc to nozaudēšanas vai derīguma termiņa beigām. Viņš konsultē klientus par bankas piedāvāto karšu izniegšanas noteikumiem un cenām, kā arī apkopo klientu pieteikumus – pretenzijas par kļūdainiem darījumiem.

Maksājumu karšu speciālists atbild uz klientu jautājumiem par bankas piedāvātajām kartēm, to izsniegšanas un lietošanas noteikumiem, kā arī par darījumu cenām, veicot maksājumus ar kartēm. Viņš uzklausa klienta vēlmes un iesaka tieši viņa vajadzībām nepieciešamo kartes veidu ar iespējami zemākām izmaksām.

Maksājumu karšu speciālists no klientiem pieņem pieteikumus maksājumu karšu izsniegšanai, kuros tiek norādīts, kādas kartes klienti vēlas un ar kādu kredītlimitu. Maksājumu karšu speciālists iepazīstas ar pieteikumiem un izlemj, vai konkrētā klienta vēlmes atbilst viņa finansiālajām iespējām, vai pieprasītais kredīta limits nav pārāk liels, vai klients šo kredīta apjomu spēs atmaksāt. Informāciju par klienta finanšu resursiem un iespējām maksājumu karšu speciālists iegūst no bankas iekšējiem informācijas avotiem (piemēram, kontā ienākošās algas apjoma), vai arī pieprasa papildu informāciju par citiem ienākumu veidiem. Kad maksājumu kartes veids un kredītlimits ir apstiprināts, maksājumu karšu speciālists sagatavo karti un PIN kodu un nosūta to uz attiecīgo bankas filiāli, kurā klients to var saņemt.

Maksājumu karšu speciālists pieņem klientu pieteikumus – pretenzijas par kļūdaini veiktiem darījumiem ar karti. Apstrādājot šos pieteikumus, viņš sazinās ar veikaliem vai citiem iepirkumu punktiem, kuros, iespējams, veiktas kļūdainas vai nelikumīgas darbības, lai noskaidrotu, vai konkrētais klients ir veicis attiecīgo darījumu. Tieši tāpat darījumu pārbaude notiek arī tad, ja maksājumi veikti ārzemēs, tikai šis process ir nedaudz ilgāks un sarežģītāks. Maksājumu karšu speciālists pieņem arī pieteikumus par nozagtām vai nozaudētām kartēm un karšu uzskaites un kontroles sistēmā šīs kartes bloķē, lai izvairītos no nelikumīgu darījumu veikšanas.

Maksājumu karšu speciālists seko klientu rīcībā esošo karšu derīguma termiņam un, tuvojoties termiņa beigām, sagatavo jaunas kartes un nosūta uz attiecīgajām banku filiālēm.

Maksājumu karšu speciālists regulāri seko bankas automātu darbībai un uzskaita darījumus, kas tiek veikti ar bankas automātu starpniecību. Gadījumos, ja rodas kādas problēmas ar bankas automātu izmantošanu (piemēram, to darbības traucējumi, naudas trūkums tajos), viņš informē bankas darbiniekus, kas ir atbildīgi par attiecīgo problēmu novēršanu, – tehniskos speciālistus, inkasatorus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Maksājumu karšu speciālists darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku – datoru, printeri, faksu, kopēšanas aparātu, kā arī specializētas bankas operāciju uzskaites datorprogrammas, kas paredzētas maksājumu karšu darījumu apstrādei un kontrolei. Viņš izmanto arī rakstāmpiederumus, kalkulatoru, tālruni, papīru un īpaši bankas vajadzībām izveidotas veidlapas un iesnieguma formas karšu pieteikumiem.


Darba apstākļi:
Maksājumu karšu speciālists strādā biroja tipa telpās. Darba laiks ir noteikts – astoņu stundu darba diena –, taču, ņemot vērā to, ka maksājumu kartes tiek izmantotas arī brīvdienās un šos darījumus jākontrolē arī šajās dienās, maksājumu karšu speciālists var strādāt arī brīvdienās.


Darba iespējas:
Maksājumu karšu speciālists var strādāt komercbankās un atsevišķos gadījumos arī uzņēmumos, kas nodrošina maksājumu karšu darbību un karšu terminālu uzstādīšanu.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ekonomikā un/vai finansēs vai augstākā izglītība banku specialitātē. Mācību ilgums 4 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 800 LVL.
Darba atalgojums atkarīgs no veicamajiem pienākumiem un strādājošā darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi pacietīgs, un vai tevi interesē darbs ar cilvēkiem? Vai tev patiktu darbs, kurā nepieciešama precizitāte un spēja ātri rīkoties sarežģītu jautājumu risināšanā? Vai labi orientējies skaitļu pasaulē?

Maksājumu karšu speciālista darbā būtiska ir spēja saglabāt emocionālu līdzsvaru, strādājot ar klientiem, kuriem ir dažādi raksturi un attieksme pret savām vajadzībām vai problēmām, tāpēc noderēs spēja uzklausīt cilvēkus un risināt dažādas problēmsituācijas. Svarīgas ir arī svešvalodu zināšanas un labas datorprasmes, tāpēc mēģini izkopt arī šīs iemaņas.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, psiholoģija, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

FINANSISTS

EKONOMISTS

BANKU SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika jaunāko tehnoloģiju attīstība
matemātika datu aizsardzības problemātika
konsultēšana, dalīšanās ar zināšanām pastāvīgo klientu, atlaižu kartes
analītisks darbs norēķini par pakalpojumiem bez skaidras naudas izmantošanas

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība sistemātiskums * atturība
pacietība taktiskums praktiskums
disciplinētība kārtīgums stabilitāte
lietišķums kritiskums racionalitāte ***
savaldība materiālisms** sabiedriskums
vērīgums spēja pielāgoties precizitāte

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem konstruktīvi risināt konfliktus
koncentrēties pirms atbildīgu uzdevumu veikšanas lielā informācijas daudzumā ātri atrast būtiskāko
ātri veikt matemātiskus aprēķinus precīzi izpildīt rīkojumus
strādāt ar biroja tehniku noformēt lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv