JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TIRGZINĪBAS/TIRGVEDĪBAS VADĪTĀJS


Kods: 2419 10


Darba saturs:
Tirgzinības/tirgvedības vadītājs pēta tirgu, lai izzinātu, ko vēlas patērētāji un kā pieprasīto preci vai pakalpojumu piedāvāt par patērētājiem pieņemamu un uzņēmumam izdevīgu cenu. Viņš arī plāno un organizē preču vai pakalpojumu reklāmas pasākumus.

Tirgzinības/tirgvedības vadītājs analizē tirgus procesus, uzņēmuma un tā piedāvāto preču vai pakalpojumu vietu tirgū. Iegūto informāciju viņš apstrādā un nodod uzņēmuma vadībai, kā arī izmanto, lai izveidotu mārketinga plānus (darbības, kas nepieciešamas veiksmīgai preču vai pakalpojumu pārdošanai).

Tirgzinības/tirgvedības vadītājs veido uzņēmuma cenu politiku – izstrādā pamatnostādnes, kā veidot preces cenu, vadoties pēc preces pašizmaksas (preces ražošanā ieguldītās naudas summas), pieprasījuma tirgū un konkurentu cenām. Tirgzinības/tirgvedības vadītājs izpēta patērētāju vēlmes un arī apzina uzņēmuma finansiālo stāvokli, lai noteiktu izdevīgāko finansu līdzekļu izlietojumu uzņēmuma un/vai tā produktu reklāmai.

Tirgzinības/tirgvedības vadītājs izstrādā dažādas reklāmas metodes un pasākumus (piemēram, akcijas, degustācijas, prezentācijas), lai piedāvāto produktu padarītu pircējiem pievilcīgāku un atšķirīgāku no konkurentu piedāvātajiem produktiem. Tādējādi tirgzinības/tirgvedības vadītājs rūpējas par to, lai uzņēmuma preces pirktu pēc iespējas vairāk.

Tirgzinības/tirgvedības vadītājs pēta uzņēmuma konkurentu darbību un to izmantotos līdzekļus sava produkta virzīšanai tirgū. Viņš iepazīstas ar konkurentu jauno produkciju, piedāvātajām akcijām un bonusiem, pēta to reklāmas un iegūto informāciju izmanto sava uzņēmuma darbības plānošanai.

Tirgzinības/tirgvedības vadītājs strādā komandā ar sev padotiem darbiniekiem, plāno un organizē veicamo pienākumu sadali, kā arī sastāda rakstiskus ziņojumus par savu un komandas darbu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Tirgzinības/tirgvedības vadītājs darbā lieto dažādu biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, skeneri, kopēšanas tehniku.


Darba apstākļi:
Tirgzinības/tirgvedības vadītāja darbs tiek veikts biroja tipa telpās individuāli vai darba grupās. Tirgzinības/tirgvedības vadītājs strādā astoņas darba stundas dienā.


Darba iespējas:
Tirgzinības/tirgvedības vadītājs var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs un kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ekonomikā vai uzņēmējdarbībā un vadībā. Mācību ilgums 4 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 900 LVL.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai māki saprasties ar dažādiem cilvēkiem un izzināt viņu vēlmes? Vai tev piemīt pārdošanas prasmes? Vai tevi saista ekonomikas procesi, un vai tu viegli orientējies skaitļu tabulās, grafikos un līknēs? Vai tev padodas darbs komandā, un vai proti risināt problēmsituācijas?

Vai tev patīk vadīt citus cilvēkus, panākot savu mērķu sasniegšanu ar iesaistīšanu, lietpratīgu attieksmi, aizrautību un mērķtiecību? Vai spēj būt atbildīgs par rezultātiem arī situācijās, kad tavi lēmumi ir bijuši kļūdaini un nav noveduši pie vēlamā iznākuma? Būtiski, lai tev patiktu pieņemt lēmumus un redzēt, kādi rezultāti tiek sasniegti šo lēmumu rezultātā.

Tirgzinības/tirgvedības vadītāja profesijā būtiska ir spēja argumentēti izteikt savu viedokli un sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem, tāpēc šīs prasmes vari attīstīt, piedaloties jauniešu organizāciju aktivitātēs un projektos, kā arī iesaistoties debašu kluba darbībā. Svarīga ir svešvalodu prasme – mēģini uzlabot arī to.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā biznesa ekonomiskie pamati, matemātika, psiholoģija, svešvalodas.


Interešu joma(s): Tirgzinības


Radniecīgās profesijas:

PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS -MERČENDAIZERS

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS (DĪLERIS)

TIRGZINĪBAS UN TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS

MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika preces cenas noteikšanas metodes
praktiskā psiholoģija, pārliecināšanas iespējas un stratēģijas reklāmas ietekme uz cilvēka psiholoģiju, iepirkšanās paradumiem
patērētāju psiholoģija, iepirkšanās paradumi preču dizains, iepakojums un reklāma
mārketings preču tirgus izpēte

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība neatkarība neatlaidība
izlēmība ekstraversija ** disciplinētība
enerģiskums analītiskums precizitāte
iniciatīva sistemātiskums *** patstāvība
stabilitāte piesardzība uzcītība
materiālisms* racionalitāte **** lietišķums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem koordinēt un pārraudzīt darbu
konstruktīvi risināt konfliktus izstrādāt preču cenu politiku
veikt preču tirgus izpēti kārtot lietišķo dokumentāciju
izstrādāt mārketinga plānu plānot un organizēt preču reklāmas pasākumus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv