JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KREDĪTU MENEDŽERIS

Darba saturs:
Kredītu menedžeris ir kredītiestādes (bankas) darbinieks, kas piesaista bankai kredītprojektus jeb izvērtē, vai un cik lielā mērā banka var finansiāli atbalstīt kādu projektu. Viņš sazinās un uztur kontaktus ar esošajiem bankas klientiem (uzņēmumiem un privātpersonām), kā arī piesaista jaunus kredītu ņēmējus un nodrošina kredītu piešķiršanas procesa norisi.

Kredītu menedžeris ir pirmais cilvēks, ar kuru sazinās iespējamais kredīta ņēmējs. Kredītu menedžeris satiekas ar klientu, noskaidro visas klienta vēlmes un iespējas un izlemj, vai konkrētais, klienta piedāvātais projekts varētu būt interesants bankai. Viņš arī novērtē, ar cik lieliem naudas līdzekļiem banka šajā projektā varētu piedalīties, un rezultātā izsaka klientam piedāvājumu par iespējamo kredīta apmēru un nosacījumiem vai arī noraida to.

Kredītu menedžeris informē klientu par dokumentu paketi, kas viņam jāiesniedz, lai banka izskatītu un apstiprinātu kredītpieprasījumu. Pēc visu vajadzīgo dokumentu saņemšanas kredītu menedžeris organizē nepieciešamās aktivitātes kredītprojekta novērtēšanai un tā virzīšanai uz apstiprināšanu bankas kredītkomisijā. Viņš pilnībā pārstāv un aizsargā klienta intereses kredītkomisijā. Pēc tam, kad kredīta piešķiršana un tā apjomi šajā komisijā ir apstiprināti, kredītu menedžeris kārto visas formalitātes – sākot ar līguma parakstīšanu un beidzot ar naudas pārskaitīšanu uz klienta kontu.

Kad klients ir kļuvis par kredītņēmēju, kredītu menedžera galvenais uzdevums ir rūpēties par to, lai klients būtu apmierināts ar bankas darbību. Viņš regulāri seko savu klientu darbībai, viņu finanšu stāvoklim un kredītu atmaksai. Viņš arī apzina klienta vēlmes un gādā par to, lai tiktu atrisinātas visas problēmas un neskaidrības, ja tādas radušās. Kredītu menedžeris to dara, iesaistot arī citus bankas darbiniekus, – apstrādā maksājumus, izsniedz garantijas, veic izmaiņas kredītnosacījumos, kā arī citos bankas piedāvātajos pakalpojumos. Viņš kļūst par klienta „labo roku” bankā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kredītu menedžeris darbā lieto dažādu biroja tehniku – datoru, printeri, faksu, kopēšanas aparātu, kā arī izmanto internetu un tālruni kontaktu uzturēšanai ar esošajiem un potenciālajiem klientiem. Kredītu menedžeris izmanto arī rakstāmpiederumus, kalkulatoru, papīru.


Darba apstākļi:
Kredītu menedžeris strādā biroja tipa telpās. Lai novērtētu kredītprojektu, viņš var izbraukt uz kredīta objektu, tāpat arī ierasties pie potenciālā klienta biroja telpās, lai iepazīstinātu ar iespējamo pakalpojumu klāstu. Kredītu menedžeris strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Kredītu menedžeris var strādāt komercbankās, ieguldījumu un/vai investīciju fondos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ekonomikā un/vai finansēs vai izglītība banku specialitātē. Mācību ilgums 4 – 5 gadi. Lai kļūtu par kredītu menedžeri, nepieciešama arī pieredze projektu novērtēšanā, piemēram, darbs analītiķa vai finanšu direktora profesijā.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 2000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no strādājošā darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi pacietīgs un spēj izmantot savu izdomu un zināšanas sarežģītu jautājumu risināšanā? Vai tev piemīt analītiķa spējas un tu spēj paredzēt notikumu attīstību? Vai tevi nemulsina darbs ar skaitļiem? Vai tev viegli padodas komunicēšana ar dažādiem cilvēkiem?

Kredītu menedžera darbā būtiska ir spēja analizēt dažādas situācijas un novērtēt projektu iespējamos labumus. Būtiski ir arī izprast esošo ekonomisko situāciju valstī un dažādu nozaru darbības specifiku, tāpēc jau tagad mēģini paplašināt savus priekšstatus par ekonomiskajiem procesiem. Kredītu menedžera darbā lielu lomu spēlē pieredze dažādu projektu vērtēšanā un iespējamo risku paredzēšanā, tāpēc, lai kļūtu par kredītu menedžeri, vēlama pieredze finanšu jomā. Izplāno savu izglītību atbilstoši šīm prasībām! Noderēs arī labas saskarsmes spējas un prasme atrast kopīgu valodu ar dažādiem cilvēkiem, tādēļ mēģini izkopt arī šīs iemaņas!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, informātika, psiholoģija un svešvalodas.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

FINANSISTS

GRĀMATVEDIS

EKONOMISTS

BANKU SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika Latvijas ekonomikas norises
matemātika, statistika sava un ģimenes budžeta plānošana
finanšu ziņas speciālajos izdevumos, masu medijos savu ienākumu un izdevumu uzskaite un analīze
banku kreditēšanas pakalpojumi uzkrājumu veidošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums racionalitāte* materiālisms**
rūpīgums izlēmīgums neatkarība
taupīgums disciplinētība uzņēmība
piesardzība enerģiskums izpalīdzīgums
neatlaidība iniciatīva valdonība
lietišķums sabiedriskums ambīcijas

*racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

ievērot biznesa etiķeti, lietišķo saskarsmi strukturēti izklāstīt savas domas rakstveidā
konstruktīvi argumentēt savu viedokli orientēties lielā informācijas daudzumā, atrast tajā būtiskāko
ātri veikt matemātiskus aprēķinus strādāt ar biroja tehniku
kontrolēt emocijas kārtot lietišķo dokumentāciju, uzskaiti specializētās datorprogrammās

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv