JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ĢEODĒZISTS


Kods: 2114 03


Darba saturs:
Ģeodēzista darbs saistīts ar mērījumiem un aprēķiniem, kas ļauj matemātiski un grafiski aprakstīt Zemes virsmu, tās formu un izmērus. Konkrētais ģeodēzista darba saturs atkarīgs no izvēlētās darbības jomas.

Augstākās ģeodēzijas jomā strādājošie veic ļoti precīzus mērījumus un aprēķinus, lai noteiktu Zemes formu un virsmu, tās izmaiņas (piemēram, kontinentu savstarpējo kustību), Zemes smaguma spēka ietekmi uz mērījumu precizitāti, debesu ķermeņu ietekmi uz mērījumiem un Zemes formu. Augstākā ģeodēzija ir tuvāka zinātniski pētnieciskai, nevis praktiskai darbībai, taču no ģeodēzista darba rezultātiem atkarīgas daudzas mūsu dzīves jomas.

Praktiskā ģeodēzija nodrošina ģeodēzisko atbalsta punktu tīklu, kuru izmanto mērnieki, lai savus mērījumus precīzi piesaistītu koordinātu tīklam. Visā Latvijas teritorijā atrodas dabā nostiprināti atbalsta punkti (pazīstamākie ir augstos pauguros izvietotie t.s. triangulācijas torņi), kuru koordinātas un augstums virs jūras līmeņa ir precīzi uzmērīti un saskaņoti ar citiem tīklā esošajiem punktiem. Šādu punktu ierīkošanu un uzmērīšanu veic ģeodēzisti, viņi arī nodarbojas ar atbalsta tīkla matemātisko aprēķināšanu un informācijas atjaunošanu datubāzēs. Ģeodēzisti mēra arī Zemes smaguma spēka iedarbību dažādās vietās (tos sauc par gravimetriskajiem mērījumiem) un veido punktu tīklu ar precīzi izmērītiem augstumiem virs jūras līmeņa (nivelēšana). Tāpat ģeodēzisti piedalās globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS) atbalsta bāzu izvietošanā un precīzu koordinātu noteikšanā, lai ikviens GPS lietotājs varētu iegūt precīzākus datus par savu atrašanās vietu.

Pie praktiskās ģeodēzijas pieder arī būvniecības ģeodēzija – būvniecības ģeodēzisti veido atbalsta punktu tīklu konkrētam objektam, lai varētu precīzi norādīt vietas, kur celtniekiem jāieliek pamati un citas būvkonstrukcijas. Būvniecības ģeodēzists arī kontrolē būves atbilstību projektam.

Lauka uzmērījumu datus ģeodēzists ievada datorā un tad veic dažādus aprēķinus, kā arī izstrādā kartes, plānus un shēmas atbilstoši sava darba specifikai.

Parasti ģeodēzists sadarbojas ar citiem nozares speciālistiem, piemēram, lauka darbos vai arī sarežģītu aprēķinu veikšanā un mērījumu datu saskaņošanā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Augstākās ģeodēzijas speciālisti strādā ar ļoti sarežģītiem instrumentiem, kas nodrošina augstas precizitātes mērījumus, piemēram, lāzera interferometrus, ar kuriem mēra attālumus līdz zināmiem Zemes mākslīgajiem pavadoņiem, lai noteiktu Zemes garozas kustības. Praktiskās ģeodēzijas speciālisti lieto ģeodēziskos GPS vai mērniecības instrumentus – teodolītus, kas mēra leņķus starp punktiem un ar lāzera tālmēru nosaka attālumus starp tiem. Būvniecības ģeodēzijā izmanto gan teodolītus, gan GPS, gan nivelierus (ierīces, kas ļauj noteikt precīzu objektu augstumu). Lai veiktu matemātiskus aprēķinus, ievadītu datu bāzēs mērījumu rezultātus un veidotu uzmērījumu shēmas un plānus, ģeodēzists izmanto datoru.


Darba apstākļi:
Ģeodēzista darbs norit gan lauka apstākļos (mērot, ierīkojot atbalsta punktus), gan iekštelpās. Ģeodēzists strādā astoņas darba stundas dienā, izmantojot labus laika apstākļus, reizumis darba diena var būt garāka.


Darba iespējas:
Ģeodēzisti strādā vai nu lielos valsts uzņēmumos, kas nodarbojas ar augstākās ģeodēzijas uzdevumiem, vai arī mērniecības un būvniecības uzņēmumos, kam nepieciešams ģeodēzistu darbs – atbalsta punktu ierīkošana un būvju ģeodēziskā kontrole


Nepieciešamā izglītība:
Ģeodēzistam nepieciešama augstākā izglītība ģeodēzijā vai zemes ierīcības inženiera izglītība, kas arī nodrošina iespēju strādāt par ģeodēzistu. Mācību ilgums ir 3 – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 700 LVL.
Ģeodēzista atalgojums atkarīgs no kvalifikācijas un darba pieredzes. Iesācēji saņem, sākot no Ls 100, bet pieredzējušu speciālistu atalgojums ir līdz Ls 700.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk darbs ar skaitļiem? Vai esi precīzs, nepieļauj paviršības?

Pieradini sevi pie rūpīgiem pierakstiem un darbu noformēšanas. Lai labāk izprastu ģeodēzista darbu, jau tagad vari iepazīties ar visdažādāko informāciju par Zemes formu, izmēriem, to matemātisko aprēķināšanu internetā vai speciālajā literatūrā.

Ja pazīsti kādu, kas strādā par ģeodēzistu, – piesakies vasarās par asistentu! Tā iegūsi labāku priekšstatu par darba praktisko pusi.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika (ieteicams padziļināti apgūt ģeometriju un trigonometriju), fizika un ģeogrāfija.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

MĒRNIEKS

FOTOGRAMMETRIJAS INŽENIERIS

KADASTRA INŽENIERIS

ĢEOINFORMĀTIKAS INŽENIERIS

ZVĒRINĀTS MĒRNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ģeodēziskās informācijas iegūšana, atlase, apstrāde zemes virsmas reljefs, topogrāfija, salīdzinošā analīze
matemātika, fizika, ģeogrāfija ģeodēzija, inženierģeodēzija
ģeodēziskie instrumenti ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
grafiski uzdevumi, kartogrāfija ģeodēziskie mērījumi un aprēķini

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums rūpīgums akurātums
precizitāte apdomība vērīgums
komplicētība* savaldība piesardzība
intelektualitāte** izpildīgums materiālisms*****
intraversija*** praktiskums apķērība
racionalitāte**** neatlaidība zinātkāre

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

*** intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***** materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

precīzi noteikt koordinātas, lietot globālās pozicionēšanas sistēmas izvēlēties piemērotākās matemātiskās metodes un formulas uzdevuma risināšanai
strādāt ar ģeodēziskajiem instrumentiem papildināt, atjaunot datu bāzes
apstrādāt un analizēt ģeodēzisko mērījumu datus veidot labu saskarsmi un sadarbību
noteikt mērķus, prioritātes, organizēt un vadīt ģeodēziskos darbus strādāt ar ģeodēzisko darbu datorprogrammām

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv