JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BŪVNIECĪBAS TEHNOLOGS


Kods: 2142 27


Darba saturs:
Būvniecības tehnologs uzņēmumā, kur notiek būvniecības un būvdarbu plānošana, pēc projekta saņemšanas un līguma noslēgšanas ar klientu (pasūtītāju) sāk plānot un sagatavot dokumentāciju būvdarbu veikšanai.

Būvniecības tehnologs plāno darbu secību (piemēram, jāizbūvē pamati, jāuzmūrē siena, jāmontē pārsegumi), darbu posmus un darbu veikšanai nepieciešamo laiku gan visam objektam kopā, gan katram darba posmam un katram darba veidam atsevišķi. To visu viņš fiksē īpašos darba plānos. Atkarībā no atvēlētā laika un darbu daudzuma būvniecības tehnologs izstrādā materiālu un mehānismu piegādes grafiku, saskaņojot to ar piegādātājiem.

Būvniecības tehnologs ne vienmēr prot konkrētus darbus, bet viņam jāzina katra veicamā darba tehnoloģija, paveikšanas secība kopējā darbu ķēdē, kas vajadzīgs konkrētā darba veikšanai (piemēram, nevar uzsākt betonēšanas darbus, ja nav veikti stiegrošanas darbi, vai - nevar būvēt sienas, ja nav veikta pamatu hidroizolācija).


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Būvniecības tehnologs darbā lieto biroja tehniku, piemēram, datoru ar specializētām datorprogrammām, kopētāju, faksu, tālruni.


Darba apstākļi:
Būvniecības tehnologs strādā biroja tipa telpās. Būvniecības tehnologs strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Būvniecības tehnologs var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs, projektēšanas birojos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība inženierzinātnē vai būvniecībā. Mācību ilgums - 4 līdz 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 1000 LVL.
Atalgojums ir atkarīgs no darba rezultātiem.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk un izdodas būt līderim, organizēt un vadīt dažādus pasākumus? Vai tu proti plānot savu laiku? Vai esi precīzs un laikā izpildi solīto? Vai tu labi saproties ar cilvēkiem?

Būvniecības tehnologam nepieciešams ass prāts, jāprot sadalīt uzmanību, jāredz lietas veselumā jeb vajadzīga tā sauktā sistēmiskā domāšana (saredzēt atsevišķu daļu savstarpēju sakarību veselumā). Prāta asumu iespējams trenēt ar atjautības un prāta spēlēm, arī nodarbojoties ar tehnisko grafiku, mācoties izprast kartes un diagrammas.

Būvniecības tehnologam vajadzīgas labas komunikācijas prasmes, lai saprastos ar dažādiem cilvēkiem, jo, saskaņojot materiālu un mehānismu piegādes laikus, daudz jāzvana un jāraksta vēstules. Centies uzklausīt cilvēkus, sadarboties ar viņiem un panākt iespējami pozitīvāku rezultātu dažādās situācijās, neizvairies no šķietami bezcerīgām un tev nelabvēlīgām situācijām – mēģini tās izmainīt.

Lai spētu saprasties ar ārzemju pasūtītājiem un materiālu piegādātājiem, būvniecības tehnologam labi jāpārzina svešvalodas. Lasi periodiku, grāmatas ne tikai angļu valodā, bet arī krievu valodā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

BŪVINŽENIERIS

BŪVNIECĪBAS KALKULĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

būvniecība, būvdarbi biznesa ekonomiskie pamati
būvtehnika, ierīces un mehānismi matemātika, fizika, informātika
būvniecības tehnoloģijas un procesi liela mēroga plānošanas darbi
darba organizācija būvmateriālu veidi, īpašības

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* sistemātiskums** kritiskums
neatlaidība savaldība zinātkāre
saimnieciskums apzinīgums racionalitāte****
praktiskums komplicētība*** lietišķums
izlēmība akurātība analītiskums
darbīgums stabilitāte apķērība

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties projektā un tā specifikācijās organizēt un vadīt darbu
kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses saskatīt atsevišķu daļu savstarpējo saistību vienā veselumā
konstruktīvi risināt konfliktus, sarežģītas situācijas pārzināt būvniecības tehnoloģijas
lietot uzskaites datorprogrammas plānot darbu secību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv