JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BŪVINŽENIERIS


Kods: 2142 01


Darba saturs:
Būvinženieris organizē un vada būvniecības procesu, sākot ar projekta izstrādi un tā saskaņošanu un beidzot ar būves nodošanu ekspluatācijā.

Uzsākot darbu, būvinženieris satiekas ar klientu, uzzina viņa vēlmes, vienojas par iespējamiem darba grafikiem. Būvinženieris konsultējas ar arhitektu, novērtē pasūtījuma izpildei nepieciešamo laiku.

Būvinženieris veido komandu būvprojekta īstenošanai. Viņš izvēlas darba veicējus, veido būvniecības grafiku un darba veikšanas projektu, izvēlas lietojamos materiālus, tehnoloģijas un mehānismus (piemēram, autokrānu, buldozeru, dažādus paceļamos mehānismus), veic materiālu iepirkumu. Būvinženieris darbus sadala pa posmiem. Viņš ir komandas vadītājs, kurš strādā ciešā sadarbībā ar būvdarbu vadītāju, būvtehniķi un citiem speciālistiem, bet mazāk - ar tehniķiem un būvstrādniekiem.

Ja objekts ir liels, būvinženieris izvēlas darbuzņemējus, kas padara konkrētus darbus (piemēram, veic ģeodēziskos mērījumus, zemes darbus, betonēšanu, pamatu būvi). Viņš ar būvuzņēmējiem vienojas par līguma noteikumiem un darbu cenu.

Būvinženieris kontrolē, vai darbi ir veikti plānotajā laikā un kvalitātē - tā, lai pasūtītājs (klients) saņemtu gala produktu (būvi) laikā, labā kvalitātē un par salīgto cenu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Būvinženieris darbā izmanto biroja tehniku, piemēram, datoru un specializētas datorprogrammas, kopētāju, faksa aparātu; rasēšanai uz papīra nepieciešamos darbarīkus, piemēram, lineālus, zīmuļus.


Darba apstākļi:
Būvinženieris strādā biroja tipa telpās, kā arī celtniecības objektos, kontrolējot padotos. Būvinženieris strādā astoņu stundu darba dienu, bet, lai nekavētu būvprojekta īstenošanu, nākas strādāt arī virsstundas, piemēram, kad jāpabeidz rakstīt darba uzdevums nākamai dienai, jānosūta vēstules klientiem vai apakšuzņēmējiem.


Darba iespējas:
Būvinženieris var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs, projektēšanas birojos, būvmateriālu ražošanas uzņēmumos, gan arī kā pašnodarbināta persona.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība inženierzinātnē vai būvniecībā. Mācību ilgums – 4 līdz 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 2000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no darba rezultātiem, būvinženiera profesionalitātes un darba pieredzes, līdz ar to no viņa reputācijas darba tirgū.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista celtniecības darbi? Vai tev dotu gandarījumu apziņa, ka dzīvo mājā, kuras tapšanā esi piedalījies? Vai tev patīk un padodas būt par līderi, organizēt un vadīt dažādus pasākumus? Vai tu labi saproties ar cilvēkiem? Vai vienmēr izpildi solīto?

Būvinženierim nepieciešamas labas komunikācijas prasmes, lai saprastos un sadarbotos ar dažādiem cilvēkiem, iegūtu viņu uzticību, nodrošinātu būvobjektā darbaspēku un to vadītu. Palīdzēs pārliecība par to, ko dari – tas dod noteiktību rīcībā, izlēmīgumu. Līdzīgi kā tad, ja esi sporta spēles komandas vadītājs un tu izvēlies spēlētājus pēc viņu prasmēm un trenētības, arī jebkura cita komanda jāveido pēc šī principa, neizrādot subjektīvu nepatiku pret tām cilvēku, tavuprāt, negatīvajām iezīmēm, kas kopdarbu netraucē.

Būvinženierim līdzās intelektuālai slodzei jābūt arī praktiskā darba iemaņām. Tās vari attīstīt, veicot sīkus remontdarbus, apgūstot vienkāršāku būvju celtniecības principus, piemēram, lauku mājās palīdzot atjaunot malkas šķūni.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, tehniskā grafika, biznesa ekonomiskie pamati un informātika.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

BŪVDARBU VADĪTĀJS

BŪVNIECĪBAS TEHNOLOGS

BŪVNIECĪBAS KALKULĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika, tehniskā grafika biznesa ekonomiskie pamati, informātika
būvniecības process būvtehnika
būvprojektēšana, ēku rekonstrukcija un renovācija būvdarbu vadīšana un organizācija
būvdarbu tehnoloģija būvmateriālu veidi, īpašības

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* darbīgums kritiskums
neatlaidība sistemātiskums*** vērīgums
saimnieciskums izlēmība savaldība
komplicētība** sapratne stabilitāte
analītiskums racionalitāte**** ekstraversija*****
praktiskums uzņēmība sabiedriskums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***** ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

kompleksi risināt problēmu, ņemot vērā būtiskākos faktorus kritiski izvērtēt problēmu risinājumu stiprās un vājās puses
patstāvīgi pieņemt svarīgus lēmumus orientēties būvmateriālu īpašībās, piedāvājumā un izmaksās
plānot būvdarbus organizēt un vadīt darbu
kontrolēt emocijas, saglabāt līdzsvaru noteikt atbilstību standarta prasībām

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv