JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.AINAVU ARHITEKTS


Kods: 2141 02


Darba saturs:
Ainavu arhitekts plāno labāko neapbūvētās zemes izmantošanu dzīvojamo masīvu, sabiedrisko ēku, tirdzniecības centru, autoceļu, parku, atpūtas vietu un ražošanas kompleksu projektēšanā. Ainavu arhitekts plāno jebkādu būvju apkārtnes ainavu un uzrauga šīs ainavas izveides darbu veikšanu. Viņš arī sniedz ieteikumus par zemes izmantošanu, analizē vietas dabiskās īpatnības un sadarbojas ar arhitektiem, lai pieskaņotu ēku (vai jebkādu citu būvējamo objektu) apkārtējai videi.

Sākot darbu pie projekta, ainavu arhitekts un pasūtītājs pārrunā projekta mērķus, prasības un izmaksas. Ainavu arhitekts izpēta un analizē projekta realizēšanas vietu – novērtē reljefu, klimatiskos apstākļus, augsnes sastāvu. Lai pārdomātu apstādījumu un labiekārtošanas iespējas, ainavu arhitekts novēro saules gaismas krišanas virzienu dažādos dienas laikos.

Pamatojoties uz šo izpēti, ainavu arhitekts izstrādā skiču projektu – uzzīmē visu ieplānoto un aprēķināto. Izstrādājot projektu, ainavu arhitekts rēķinās ar cilvēku ērtībām – ieplāno gājēju celiņus, soliņus, apgaismojuma izvietojumu, sabiedriskās tualetes, autostāvvietas. Lai veidotu patīkamu vidi, viņš paredz koku, košumkrūmu un ziedu stādījumus. Skiču projektu ainavu arhitekts saskaņo ar pasūtītāju. Uzklausījis un izvērtējis pasūtītāja izteiktās vēlmes un iebildumus, ainavu arhitekts veic nepieciešamos labojumus skicēs un izstrādā galīgos ainavas projekta dokumentus. Projektā viņš norāda stādījumu izvietojumu teritorijā, izvēlēto augu šķirnes un celiņu, apgaismojuma, labiekārtojuma elementu izvietojumu. Dažkārt ainavu arhitekts gatavo maketu, lai pasūtītājs jau pirms projekta realizācijas gūtu priekšstatu par objekta izskatu.

Katru projektu ainavu arhitekts saskaņo ar atbildīgajām valsts institūcijām (piemēram, Reģionālo vides pārvaldi, Vides veselības centru un Ugunsdrošības departamentu), lai projekti atbilstu valstī noteiktajiem būvniecības, vides veselības un ugunsdrošības normu standartiem. Saskaņotos projektus viņš nodod pašvaldības galvenajiem arhitektiem apstiprināšanai.

Ainavu arhitekts var sniegt profesionālos pakalpojumus gan būvuzņēmumiem, kas plāno būvniecības projektus, gan privātpersonām piemājas dārza ierīkošanā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ainavu arhitekts darbā lieto skiču bloku, rakstāmpiederumus, krāsas, dažādus materiālus maketu izgatavošanai. Projekta izstrādei viņš izmanto dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, datoru, projektēšanas datorprogrammas, printeri.


Darba apstākļi:
Ainavu arhitekts strādā gan projekta realizācijas vietā, iepazīstoties ar konkrēto teritoriju un vēlāk arī sekojot līdzi projekta realizācijas gaitai, gan biroja tipa telpās, izstrādājot projektu, konsultējot klientus, kā arī sadarbojoties ar arhitektiem un inženieriem. Ainavu arhitekts strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Ainavu arhitekts var strādāt būvuzņēmumos vai arhitektu birojos un kā pašnodarbinātā persona. Tāpat viņš var strādāt valsts institūcijās, kas atbildīgas par pilsētu vai citu apdzīvotu vietu plānošanu, dzīvojamo rajonu attīstību.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ainavu arhitektūrā un plānošanā. Mācību ilgums 5 gadi. Ainavu arhitekta amata apgūšanā liela nozīme ir praksei un pieredzes uzkrāšanai. Iesākumā ainavu arhitekti strādā pieredzējušu speciālistu vadībā. Lai ainavu arhitekts varētu strādāt patstāvīgi, jāiegūst Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības vai Arhitektu savienības izsniegta licence.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 1000 LVL.
Atalgojuma lielums atkarīgs no ainavu arhitekta darbavietas, izstrādāto projektu apjoma, viņa pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev piemīt radošā, kā arī telpiskā domāšana? Kādas ir tavas mākslinieciskās spējas? Vai interesējies par dažādiem augiem, dārza darbiem un iespējām veidot dārza dizainu?

Ainavu arhitekta profesijā būtiska ir prasme kontaktēties ar cilvēkiem, precizitāte un rūpīgums, kā arī spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus. Svarīga ir dzīva iztēle, lai spētu iedomāties, kāda izskatīsies veidojamā ainava. Papildini savas iemaņas zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā – šīs iemaņas noderēs iestājeksāmenos augstskolā. Paplašini savas zināšanas arī par dažādiem būvniecības materiāliem, kā arī dažādiem augiem un to kopšanu!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, matemātika, tehniskā grafika, fizika, ķīmija, vizuālā māksla, informātika, ģeogrāfija un kultūras vēsture.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

DĀRZNIEKS

ARHITEKTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

zīmēšana, gleznošana, kompozīcija matemātika, informātika, tehniskā grafika
ainavas izveides detalizēta plānošana parki, apstādījumi, botāniskie dārzi
bioloģija, fizika, ķīmija dekoratīvie augi, to piemērotība augsnes un vides īpašībām
māksliniecisko izpausmju veidi apstādījumu veidošanas tradīcijas un stili

Man raksturīgas šādas īpašības:

komplicētība* neatkarība saimnieciskums
emocionalitāte lietišķums sistemātiskums***
zinātkāre akurātība intuīcija****
izteiksmīgums piesardzība godkāre
radošums analītiskums enerģiskums
oriģinalitāte materiālisms** pašapzinīgums

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

** materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

****intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sadarboties, strādāt komandā daudzpusīgi vērtēt, ņemot vērā vairākus faktorus
lietot digitālo kameru, videokameru, attēlu apstrādes programmatūru veidot labu saskarsmi, precīzi izprast sarunu biedra teikto
izstrādāt un prezentēt savu darbu izvēlēties augsnei un videi atbilstīgus dekoratīvos augus
veidot ainavu maketus, modelēt, skicēt sagatavot plāna grafisku reprezentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv