JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ARHITEKTS


Kods: 2141 01


Darba saturs:
Arhitekts projektē dažādas ēkas – dzīvojamās mājas, komerciālās un ražošanas būves. Arhitekts ir iesaistīts visos projektēšanas un būvniecības posmos, sākot jau ar pirmo vispārējo būvniecības ideju pārrunāšanu ar klientu un beidzot ar ēkas nodošanu ekspluatācijā.

Kad arhitekts ir uzklausījis klienta vēlmes un prasības un noskaidrojis paredzēto finansiālo ieguldījumu ēkas būvniecībā, tiek noslēgts līgums par ēkas projektēšanu un formulēts projektēšanas uzdevums, piemēram, divstāvu dzīvojamā ēka ar trim guļamistabām, viesistabu, divām vannasistabām, virtuvi, ar divām ieejām, bez pagraba izbūves. Sākot darbu pie projekta, arhitekts novērtē būvniecības vietu (ja klientam jau ir ieplānots zemesgabals, kur ēka tiks būvēta) – ēkas iespējamo novietojumu pret debesspusēm, reljefu, grunti, zemesgabala apēnojumu, piebraucamos ceļus, pieejamās inženierkomunikācijas. Lai projektētu, piemēram, ģimenes dzīvojamo māju, arhitekts iepazīstas ar pasūtītāja ģimenes stāvokli, dzīvesveidu, interesēm, uzklausa klienta vēlmes un idejas gan par telpu izvietojumu, gan lielumu, gan ēkas arhitektonisko stilu. Projekta skiču stadijā, kad tiek zīmētas skices stāvu plāniem, fasādes griezumiem, dažkārt arī datorā radīta vizualizācija, arhitekts vairākkārt tiekas ar pasūtītāju, labo projektu saskaņā ar viņa ierosinājumiem. Arhitekts ievieš korekcijas projektā, kamēr pasūtītājs piekrīt piedāvātajam risinājumam. Ja pasūtītājs vēlas, arhitekts izstrādā ēkas maketu. Parasti makets tiek izgatavots, projektējot lielas sabiedriskās būves, kad pašvaldības veic projekta sabiedrisko apspriešanu, lai iedzīvotāji varētu iepazīties ar ieplānoto objektu.

Kad ir pārrunāti ierosinājumi un panākta vienošanās, arhitekts izstrādā tehnisko projektu, kas sastāv no vairākām daļām, tai skaitā arhitektoniskā risinājuma, būvkonstrukciju risinājuma, ūdens un kanalizācijas tīklu, ventilācijas un siltumapgādes, elektroapgādes risinājuma, kā arī apkārtējās ainavas rasējuma. Izstrādājot šīs tehniskā projekta daļas, arhitekts piesaista attiecīgus speciālistus (sertificētus būvinženierus), piemēram, sertificētu ēku būvinženieri būvkonstrukciju projekta izstrādei. Arhitekts arī apraksta izmantojamos celtniecības materiālus, dažkārt arī materiālus, ko izmantot interjerā.

Arhitekts ievēro būvniecības noteikumus, likumus par apbūves zonu iedalījumu, ugunsdrošības noteikumus un citas likumdošanā noteiktās prasības, piemēram, par uzbrauktuvēm cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Gatavo tehnisko projektu atbilstoši likumdošanai arhitekts saskaņo attiecīgajās institūcijās un akceptē pašvaldības būvvaldē. Atbildību par projektu var uzņemties tikai sertificēts arhitekts. Arhitekts bez sertifikāta var piedalīties projekta izstrādē, bet nevar to saskaņot būvvaldē.

Reizumis arhitekts palīdz klientam veikt cenu aptauju un izvēlēties būvuzņēmēju, kā arī piedalās pārrunās par būvniecības līguma noslēgšanu. Ja pasūtītājs vēlas, arhitekts pats vai viņa pilnvarota persona veic objekta autoruzraudzību. Viņš seko, lai būvuzņēmējs ievērotu izstrādātās dizaina prasības, izmantotu norādītos materiālus un lai darbu kvalitāte atbilstu izvirzītajiem standartiem. Autoruzraudzības līgums tiek slēgts atsevišķi. Darbs ir pabeigts, kad ēka nodota ekspluatācijā un ir veiktas visas nepieciešamās pārbaudes.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Arhitekts darbā lieto dažāda veida biroja tehniku, piemēram, datoru, aprīkotu ar projektēšanas programmatūru, printeri, skeneri, kopēšanas tehniku. Arhitekts lieto arī skiču bloku, rakstāmpiederumus, krāsas, dažādus materiālus un piederumus maketu izgatavošanai, piemēram, kartonu, plastikātu, maketa nazi, šķēres.


Darba apstākļi:
Arhitekta darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās. Lai pārliecinātos par projekta attīstības gaitu, viņi strādā arī būvlaukumos. Arhitekts strādā astoņu stundu darba dienu. Tuvojoties beigu termiņiem, arhitektu darbs var būt ļoti saspringts.


Darba iespējas:
Arhitekts var strādāt būvniecības, remonta un restaurācijas uzņēmumos, nekustamā īpašuma uzņēmumos vai arī kā pašnodarbinātais. Tāpat arhitekts var strādāt valsts vai pašvaldību institūcijās, kas atbildīgas par apbūvi, teritorijas plānošanu, apdzīvotu vietu attīstību, piemēram, pilsētas būvvaldē.


Nepieciešamā izglītība:
Arhitektam nepieciešama augstākā izglītība arhitektūrā. Mācību ilgums ir 4 gadi. Lai kļūtu par sertificētu arhitektu, nepieciešama augstākā izglītība arhitektūrā un vismaz 3 gadu darba stāžs projektēšanā Latvijā pēc augstākās izglītības iestādes diploma saņemšanas.


Iespējamais atalgojums:
350 līdz 2000 LVL.
Darba atalgojums atkarīgs no pieredzes, kvalifikācijas, pasūtījumu apjoma. Pilsētas galvenā arhitekta alga var būt 2000 latu. Ja arhitekta projekti gūst atzinību konkursos un arhitekta vārds kļūst plaši pazīstams, arhitekts pasūtītājam par darbu var prasīt lielāku atalgojumu.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk zīmēt? Vai tu mēdz sīki izstrādāt zīmējuma detaļas? Vai, staigājot pa pilsētu, tu pievērs uzmanību ēku izskatam, to novietojumam, noformējuma detaļām?

Arhitekta darbā būtiska ir radoša doma, mākslinieciskas spējas, precizitāte un akurātums, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, vēlama arī prasme kontaktēties ar cilvēkiem un spējas strādāt komandā.

Lai paplašinātu savu redzesloku šajā jomā, papēti grāmatas par arhitektūras vēsturi, ievērojamiem arhitektiem un arhitektūras stiliem dažādos laikmetos.

Ja vēlies kļūt par arhitektu, īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, tehniskā grafika, vizuālā māksla un kultūras vēsture, mākslas vēsture, kā arī fizika.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

AINAVU ARHITEKTS

INTERJERISTS

CEĻU PROJEKTĒTĀJS

RESTAURĀCIJAS ARHITEKTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

māksla, kultūra, žurnāli un literatūra par arhitektūru ēku funkcionālās un telpiskās prasības, izvietojums vidē
arhitektūra un būvniecības tradīcijas pasaulē projektēšana un teritorijas plānošana
arhitektūras stili un elementi dizaina tehnika, metodes un principi
matemātika, tehniskā grafika, fizika būvmateriāli, to īpašības

Man raksturīgas šādas īpašības:

komplicētība* oriģinalitāte uzņēmība
emocionalitāte lietpratība godkāre
izteiksmīgums godīgums sistemātiskums****
introspekcija** neatlaidība rūpīgums
intuīcija*** analītiskums zinātkāre
bagāta iztēle enerģiskums intelektualitāte*****

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

** introspekcija – vēlme iedziļināties sevī un citos cilvēkos

*** intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

**** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

skicēt, zīmēt, izstrādāt zīmējumu integrēt inženierelementus vienotā dizainā
prezentēt ideju vai projektu izstrādāt maketu noteiktā mērogā (arī datorprogrammā)
piedāvāt oriģinālus risinājumus veidot labu saskarsmi un sadarbību
plānot, organizēt un vadīt arhitektūras projektēšanas darbus izmantot arhitektūras projektēšanas un plānošanas specializētās programmatūras

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv