JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BŪVDARBU VADĪTĀJS


Kods: 1223 03


Darba saturs:
Būvdarbu vadītājs atbild par būvdarbu norisi būves (piemēram, sporta komplekss, dzīvojamā ēka, izglītības iestāde) būvniecības laikā. Viņš būvobjektā vada būvdarbus, organizē tur strādājošos speciālistus, piemēram, būvtehniķi, metinātājus, mūrniekus, betonētājus, kā arī būvstrādniekus.

Lai veiksmīgi realizētu būvprojektu, būvdarbu vadītājs apzina iespējamos sadarbības partnerus, atsevišķu būvdarbu veidu un apjomu izpildītājus, izvērtē sadarbības priekšlikumus. Ja notikusi vienošanās par potenciālo sadarbību, viņš piedalās līgumu slēgšanā.

Būvdarbu vadītājs plāno, kā tiks realizēts būvprojekts – no sākuma iepazīstas ar projekta dokumentāciju, apskata, kāds paredzamais būvprojekts izskatās dabā, tad izstrādā darbu veikšanas secības plānu un apsver veiksmīgākos tehnoloģiskos risinājumus.

Uzsākot būvdarbus, būvdarbu vadītājs izvēlas izmantojamos materiālus, tehnoloģijas un mehānismus (piemēram, dažādus paceļamos mehānismus, buldozerus), veic nepieciešamo materiālu pasūtījumu. Viņš celtniecības speciālistiem (piemēram, mūrniekiem, betonētājiem, namdariem) uzdod gan dienas, gan nedēļas, gan mēneša uzdevumus. Būvdarbu vadītājs prot lasīt projektu un orientējas tajā.

Būvdarbu vadītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu, kvalitāti un pieņem to izpildi (piemēram, cik kvadrātmetru uzmūrēts mūris, vai starpsienu izbūve veikta pareizi). Mazākos projektos viņš pats arī veic būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos mērījumus (lielos projektos sīkākus mērījumus veic būvtehniķi). Viņš plāno un kontrolē, lai paredzētās izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros.

Būvdarbu vadītājs rūpējas arī par jaunu darbinieku piesaisti, pieņem tos darbā, kā arī nodrošina esošo darbinieku koordinēšanu, atlasot konkrētā projektā nepieciešamos speciālistus un dodot tiem darba uzdevumus.

Viņš regulāri sagatavo nepieciešamās atskaites vadībai, kā arī nepieciešamo būves izpilddokumentāciju.

Būvdarbu vadītājs ir atbildīgs par darba un uguns drošību būvobjektā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Būvdarbu vadītājs darbā lieto mērinstrumentus, piemēram, mērlenti, nivelieri, kā arī elektroniskos mērinstrumentus, piemēram, digitālo tālmēri un digitālos instrumentus, kas mēra telpas kvadrātmetrus. Būvdarbu vadītājs izmanto biroja tehniku, piemēram, datoru un specializētas datorprogrammas, kopētāju, faksa aparātu; rasēšanai uz papīra nepieciešamos darbarīkus, piemēram, lineālus, zīmuļus. Būvdarbu vadītājs lieto individuālos darba aizsardzības līdzekļus, piemēram, aizsargķiveri, cimdus, brilles, respiratoru.


Darba apstākļi:
Būvdarbu vadītājs strādā celtniecības objektā, bet arī biroja tipa telpās. Būvdarbu vadītājs strādā astoņu stundu darba dienu, taču, lai nekavētu būvobjekta pabeigšanu termiņā, nākas strādāt virsstundas, kā arī brīvdienās.


Darba iespējas:
Būvdarbu vadītājs var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs, projektēšanas birojos, būvmateriālu ražošanas uzņēmumos, gan arī kā pašnodarbināta persona.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība inženierzinātnē vai būvniecībā. Mācību ilgums 4 - 5 gadi. Ja būvdarbu vadītājam ir liela darba pieredze, tad viņš šajā profesijā var strādāt arī ar profesionālo vidējo izglītību.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 2000 LVL.
Atalgojums ir atkarīgs no darba rezultātiem, būvdarbu vadītāja profesionalitātes un darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista celtniecības darbi? Vai tev patīk darboties ar vienkāršiem instrumentiem, piemēram, āmuru, naglām, zāģi? Vai tev būtu patīkami apzināties, ka dzīvo mājā, kuras tapšanā esi piedalījies? Vai tev patīk un padodas būt par līderi, organizēt un vadīt dažādus pasākumus? Vai tu labi saproties ar cilvēkiem? Vai vienmēr izpildi solīto?

Būvdarbu vadītājam būtiska ir spēja uzņemties atbildību, pieņemt svarīgus lēmumus, kā arī nepieciešamas labas komunikācijas prasmes, lai saprastos un sadarbotos ar dažādiem cilvēkiem. Māku sadarboties ar cilvēkiem, sadzirdēt citus uzskatus, vērtēt un saglabāt savu viedokli arī kritiskās situācijās var izkopt, darbojoties dažādās jauniešu organizācijās un piedaloties to aktivitātēs un projektos.

Centies būt līderis, kas spēj iedvesmot citus kopīgu mērķu sasniegšanai!

Būvdarbu vadītājam līdzās intelektuālai slodzei jābūt arī praktiskā darba iemaņām. Centies apgūt sīku remontu veikšanu, ja redzi, ka mājās vai klasē ir kāds salauzts, sabojāts priekšmets, uzņemies iniciatīvu kopā ar citiem to salabot!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, tehniskā grafika un biznesa ekonomiskie pamati.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

BŪVINŽENIERIS

BŪVNIECĪBAS TEHNOLOGS

BŪVTEHNIĶIS

ĒKU INŽENIERTĪKLU TEHNIĶIS

APDARES DARBU TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika, tehniskā grafika būvobjektu celtniecības darbu plānošana
būvniecība būvdarbu organizācija
būvmateriāli un būvkonstrukcjas būvdarbu veidi
būvniecības mašīnas, iekārtas, mehānismi, instrumenti biznesa ekonomiskie pamati

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība analītiskums izlēmība
uzstājība komplicētība** sabiedriskums
saimnieciskums sistemātiskums*** vērīgums
praktiskums darbīgums stabilitāte
materiālisms* racionalitāte**** savaldība
prasīgums saprātīgums kritiskums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties būvmateriālu piedāvājumā kompleksi risināt problēmu, ņemot vērā būtiskākos faktorus
patstāvīgi pieņemt atbildīgus lēmumus orientēties projekta un specifikāciju dokumentos
ātri noteikt problēmu, pamatojoties uz pieredzi un vērojumiem kritiski un daudzpusīgi izvērtēt alternatīvā risinājuma stiprās un vājās puses
viegli saprasties un veidot labas attiecības plānot un organizēt būvdarbus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv