JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PERSONĀLA ATLASES SPECIĀLISTS


Kods: 2412 09


Darba saturs:
Personāla atlases speciālists piesaista un atlasa uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus.

Sadarbojoties ar uzņēmuma nodaļu vadītājiem, personāla atlases speciālists noskaidro, kādas ir vakances, un izvēlas katras vakances aizpildīšanai piemērotāko kandidātu meklēšanas veidu (piemēram, sludinājumi uzņēmuma iekšienē, darba sludinājumi laikrakstos vai interneta portālos, sadarbība ar personāla atlases kompānijām, sludinājumu izvietošana mācību iestādēs, darbinieku pārvilināšana no citiem uzņēmumiem (headhunting)). Personāla atlases speciālists izveido un publicē darba sludinājumu saskaņā ar vakantā amata darba aprakstu – iekļauj sludinājumā amata aprakstu un pienākumus, prasības kandidātiem un ieguvumus, ko cilvēks saņemtu, piesakoties šim amatam. Pēc tam personāla atlases speciālists apkopo visus saņemtos pieteikumus (iesniegtos CV un pieteikuma vēstules), izvērtē kandidātu atbilstību vakancei un organizē atlases intervijas ar piemērotākajiem kandidātiem.

Ja nepieciešams, kandidātu atlasi var veikt vairākās kārtās, piesaistot arī attiecīgās nodaļas vadītāju. Visbiežāk izmantotais darbinieku atlases veids ir darba intervijas (parasti klātienē, retāk pa telefonu), kurās personāla atlases speciālists informē kandidātu par piedāvātā darba saturu un prasībām un noskaidro, vai kandidāta izglītība, darba pieredze, zināšanas un prasmes ir tam atbilstošas, taču atkarībā no vakances specifikas var tikt veiktas arī cita veida pārbaudes, piemēram, testi. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas personāla atlases speciālists palūdz atsauksmes no kandidāta iepriekšējām darbavietām. Kad atrasts piemērotākais kandidāts, personāla atlases speciālists informē gan veiksmīgos, gan neveiksmīgos kandidātus par atlases konkursa rezultātiem.

Strādājot personāla atlases uzņēmumā, pirms uzsākt potenciālo darbinieku meklēšanu kādam uzņēmumam, personāla atlases speciālists tiekas ar šīs kompānijas vadību, lai izzinātu viņu vēlmes, prasības, kā arī darba piedāvājuma nianses.

Personāla atlases speciālista darba pienākumos ietilpst arī pastāvīgi uzturēt saņemto CV datubāzi un veikt pasākumus potenciālo darbinieku piesaistīšanai un ieinteresēšanai pieteikties darbā uzņēmumā, piemēram, apmeklējot atvērto durvju dienas vai karjeras dienas mācību iestādēs.

Lai varētu veiksmīgi atrast un piesaistīt vispiemērotākos darbiniekus, personāla atlases speciālists pārzina uzņēmumā esošo amatu saturu un darba pienākumus, uzņēmuma darbību un personāla politiku, kā arī ļoti labi pārzina darba likumdošanu, kas nepieļauj diskrimināciju un paredz vienlīdzīgas tiesības iegūt darbu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Personāla atlases speciālisti darbā lieto tālruņus, datoru un citu biroja tehniku (piemēram, faksa aparātu, skeneri, kopēšanas iekārtas), papīru piezīmēm.


Darba apstākļi:
Personāla atlases speciālisti darbu veic biroja tipa telpās, tomēr lielu darba laika daļu personāla speciālists pavada, tiekoties ar nodaļu vadītājiem viņu darbavietās, tiekoties ar dažādām personāla atlases kompānijām, izbraucot uz skolām, kur tiekas ar potenciālajiem darbiniekiem. Personāla atlases speciālists strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Personāla atlases speciālisti var strādāt valsts iestādēs, personāla atlases uzņēmumos un dažādos privātuzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Personāla atlases speciālistam nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība personāla speciālista specialitātē. Mācību ilgums ir 2 – 3 gadi. Par personāla atlases speciālistu var strādāt arī tad, ja iegūta augstākā izglītība sociālajās, komunikāciju vai vadības zinātnēs. To, kā veicama darbinieku atlase un darba intervijas, iespējams apgūt, apmeklējot īpašus personāla atlases apmācību kursus.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 700 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma un veida, kopējā atalgojuma līmeņa uzņēmumā, kā arī paša personāla atlases speciālista kvalifikācijas, kompetences un veicamo pienākumu apjoma. Reizumis arī noteiktus procentus no katra realizētā projekta.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē darbs ar cilvēkiem? Vai tev ir labas saskarsmes spējas, un vai tu spēj būt pacietīgs?

Lai strādātu par personāla atlases speciālistu, būtiskas labas komunikācijas prasmes, spēja iegūt nepieciešamo informāciju un būt objektīvam. Personāla atlases speciālistam jāmāk uzklausīt cilvēkus un izprast gan to, ko viņi pasaka, gan arī to, ko viņi varbūt noklusē.

Personāla speciālistam nepieciešama laba valodu prasme gan mutvārdos, gan rakstveidā, tāpēc jau tagad papildus apgūsti gan valsts valodu, gan svešvalodas. Lai iemācītos skaidri formulēt savu viedokli un izteikt domas, piedalies debatēs, dažādās diskusiju grupās, lasi daiļliteratūru.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā psiholoģija, latviešu valoda un literatūra un svešvalodas.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana


Radniecīgās profesijas:

LIETVEDIS

BIROJA ADMINISTRATORS

PERSONĀLA SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

personāla atlases metodes un stratēģijas personāla vadība
uzņēmējdarbība psiholoģiskie testi, personību tipi
analītisks, radošs darbs panākumiem bagātu cilvēku dzīvesstāsti
praktiskā psiholoģija lietišķā saskarsme un etiķete

Man raksturīgas šādas īpašības:

sabiedriskums uzņēmība taktiskums
izlēmība neatlaidība izpalīdzīgums
enerģiskums optimisms labvēlība
iniciatīva savaldība pacietība
stabilitāte pašdisciplīna iejūtība
materiālisms* praktiskums ekstraversija **

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem ļoti labi pārzināt cilvēku psiholoģiju
labi pārzināt neverbālās saskarsmes nozīmi pārzināt uzņēmuma personāla stratēģijas, komandas veidošanas principus
kontrolēt emocijas, saglabāt lietišķumu jebkurā situācijā veikt psiholoģisko testu atlasi, to analīzi
pārliecinoši argumentēt savu viedokli orientēties personāla atlases metodēs

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv