JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MAZA UZŅĒMUMA VADĪTĀJS


Kods: 131


Darba saturs:
Maza uzņēmuma vadītājs vada mazu uzņēmumu (tādu, kurā strādā ne vairāk par 49 darbiniekiem un gada apgrozījums nepārsniedz septiņus miljonus latu). Viņš parasti vienlaikus ir arī uzņēmuma vai tā daļu īpašnieks un tādējādi veido savu biznesu. Maza uzņēmuma vadītājs pieņem lēmumus, kas attiecas uz visām iespējamajām uzņēmuma darbības sfērām, un uzrauga šo lēmumu izpildi.

Maza uzņēmuma vadītājs plāno uzņēmuma darbības stratēģiju – nosaka ilgtermiņa mērķus un nepieciešamos resursus to sasniegšanai. Viņš plāno, piemēram, cik daudz naudas līdzekļu un uzņēmuma darbinieku nepieciešams, lai uzņēmums sekmīgi darbotos. Stratēģiskie mērķi parasti tiek noteikti uz trijiem gadiem un ilgāku periodu.

Maza uzņēmuma vadītājs pastāvīgi vērtē gan atsevišķu darbinieku darbu, gan arī uzņēmuma darbības kopējos rezultātus. Balstoties uz šo analīzi, viņš pieņem lēmumus par izmaiņām uzņēmuma ikdienas darbā, kā arī koriģē (maina vai precizē) uzņēmuma īstermiņa un/vai ilgtermiņa mērķus.

Maza uzņēmuma vadītājs rūpējas par nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaisti, uzņēmuma vārdā ņemot bankas vai citu uzņēmumu aizdevumus (kredītus). Viņš kontrolē, vai uzņēmumā pietiek apgrozāmo naudas līdzekļu, un to, kā tiek izlietotas investīcijas.

Maza uzņēmuma vadītājs, balstoties uz saviem novērojumiem un uzņēmuma darbības rādītāju analīzi, novērtē, vai pastāv riska faktori uzņēmuma nākotnes attīstībā un kādi tie ir. Maza uzņēmuma vadītājs plāno un veic darbības, kas varētu šos riskus novērst vai samazināt to ietekmi.

Maza uzņēmuma vadītājs piedalās sarunās un slēdz darījumus (līgumus) ar piegādātājiem un klientiem. Viņš pieņem lēmumus par to, vai uzņēmumā tiks uzsākta jaunu preču ražošana vai pārdošana un jaunu pakalpojumu sniegšana.

Maza uzņēmuma vadītājs veido pārskatus par uzņēmuma darbību, finansiālajiem rezultātiem, riskiem, investīcijām. Ja uzņēmuma īpašnieks nav viņš pats, viņš šos pārskatus iesniedz uzņēmuma īpašniekiem. Viņš arī plāno uzņēmuma budžetu nākamajiem periodiem. Maza uzņēmuma vadītājs arī rūpējas par to, lai uzņēmuma finanšu pārskati tiktu iesniegti attiecīgajās valsts iestādēs, kā arī lai tiktu nomaksāti visi nodokļi.

Būtiska maza uzņēmuma vadītāja ikdienas daļa ir saistīta ar saskarsmi ar citiem cilvēkiem Maza uzņēmuma vadītājs vada uzņēmuma darbiniekus, dodot viņiem darba uzdevumus, pieņemot no viņiem atskaites un vērtējot un analizējot sasniegtos rezultātus. Viņš rūpējas par jaunu darbinieku piesaistīšanu un noslēdz ar viņiem darba līgumus. Viņš saliedē uzņēmuma darbiniekus vienotā komandā kopēju mērķu sasniegšanai, risina konfliktsituācijas uzņēmuma darbinieku vidū, atrisina situācijas klientu un piegādātāju sūdzību un pretenziju gadījumos.

Tā kā maza uzņēmuma vadībā esošo cilvēku var būt pavisam nedaudz, maza uzņēmuma vadītājs bez tiešajiem vadītāja pienākumiem var veikt arī citas uzņēmuma darbībai nepieciešamas funkcijas, piemēram, pildīt kvalitātes vadītāja, IT speciālista vai finanšu direktora pienākumus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Maza uzņēmuma vadītājs savā darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku – datoru, faksa aparātu, skeneri, kopēšanas ierīces. Viņš izmanto arī dažādus saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu, internetu, tālruni, kā arī lieto dažādus dokumentus, likumdošanas aktus un līgumus.


Darba apstākļi:
Darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās. Maza uzņēmuma vadītājs strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Maza uzņēmuma vadītājs var strādāt dažādu nozaru mazos privātos uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība, kas iegūstama 3 – 5 gados. Bieži par mazo uzņēmumu vadītājiem strādā cilvēki ar izglītību tajā nozarē, kurā uzņēmums darbojas, piemēram, celtniecības uzņēmuma vadītājam ir augstākā izglītība būvniecības sfērā. Maza uzņēmuma vadītājam vēlama arī augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā vai ekonomikā, un bieži tā ir šīs profesijas pārstāvju otra augstākā izglītība.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 3000 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma finanšu rādītājiem un bieži ir saistīts ar uzņēmuma peļņu.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk pieņemt lēmumus un redzēt, kādi rezultāti tiek sasniegti šo lēmumu rezultātā? Vai tev patīk vadīt citus cilvēkus, panākot savu mērķu sasniegšanu ar iesaistīšanu, lietpratīgu attieksmi, aizrautību un mērķtiecību? Vai tu spēj būt atbildīgs par rezultātiem arī situācijās, kad tavi lēmumi ir bijuši kļūdaini un nav noveduši pie vēlamā iznākuma?

Attīsti sevi kā vispusīgu personību ar plašu redzesloku! Neaizmirsti izkopt saskarsmes spējas! Uzņemies atbildību, riskē, iesaisties pasākumos, kas negarantē drošu izdošanos! Centies būt līderis, kas spēj iedvesmot citus kopīgu mērķu sasniegšanai!

Jau skolā vari izdomāt un īstenot pasākumus, kas prasa daudz darba, uzņēmības, mērķtiecības un atbildības. Māku sadarboties ar cilvēkiem, sadzirdēt citus uzskatus, vērtēt un saglabāt savu viedokli arī kritiskās situācijās var izkopt, darbojoties dažādās jauniešu organizācijās un piedaloties to aktivitātēs un projektos.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā biznesa ekonomiskie pamati, matemātika, informātika, svešvalodas un psiholoģija.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana


Radniecīgās profesijas:

PROJEKTU VADĪTĀJS

LIELA UZŅĒMUMA/IESTĀDES VADĪTĀJS

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika personāla vadība
praktiskā psiholoģija, pārliecināšanas iespējas politisko procesu un sociālekonomiskā stāvokļa ietekme uz dzīves kvalitāti
mārketings un reklāma uzņēmumu veiksmes stāsti un problēmu analīze
finanses un grāmatvedība sekmīgu uzņēmēju dzīvesstāsti un uzskati

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība neatkarība prasmīgums
izlēmība ekstraversija * disciplinētība
enerģiskums optimisms precizitāte
iniciatīva dominēšana patstāvība
stabilitāte godkāre lietišķums
materiālisms* neatlaidība taupība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem neatlaidīgi īstenot iecerētos mērķus
koordinēt un vadīt cilvēku darbu strādāt paaugstināta stresa apstākļos
konstruktīvi risināt konfliktus pārzināt uzņēmuma finanses, grāmatvedību
organizēt ikdienas darbu uzņēmumā orientēties reklāmas un mārketinga principos

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv