JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS


Kods: 122


Darba saturs:
Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs vada atsevišķu uzņēmuma struktūrvienību, piemēram, ražotni, cehu, nodaļu, atsevišķu veikalu, kas kopā ar citām struktūrvienībām veido visu uzņēmumu un nodrošina tā saimniecisko darbību. Struktūrvienības parasti tiek veidotas vidējos vai lielos uzņēmumos ar mērķi optimizēt (uzlabot, lai ar minimāliem resursiem sasniegtu maksimāli iespējamo rezultātu) uzņēmuma struktūru un darbības koordināciju starp atsevišķām darbības sfērām.

Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus procesus, izstrādā ieteikumus uzņēmuma attīstībai, kā arī saskaņo savas struktūrvienības darbību ar uzņēmuma kopējiem stratēģiskajiem mērķiem (darbības plānu ilgākam laikam), lai to veiktu, viņš plāno un pieprasa uzņēmuma vadībai nepieciešamos resursus (piemēram, jaunus darbiniekus un viņu darba algas fondu, līdzekļus esošo darbinieku kvalifikācijas celšanai, investīcijas pamatlīdzekļos – telpās, transporta līdzekļos, tehnoloģiskajās iekārtās, biroja tehnikā).

Viņš vada struktūrvienības darbiniekus, dodot viņiem darba uzdevumus, pieņemot no viņiem atskaites par padarīto, vērtējot un analizējot sasniegtos rezultātus. Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs pats vai, sadarbojoties ar uzņēmuma personāla daļu, rūpējas par jaunu darbinieku piesaistīšanu un noslēdz ar viņiem darba līgumus. Būtiska pamatdarbības struktūrvienības vadītāja ikdienas daļa ir saistīta ar saskarsmi ar citiem cilvēkiem – viņš saliedē struktūrvienības darbiniekus vienotā komandā kopēju mērķu sasniegšanai, risina konfliktsituācijas struktūrvienības darbinieku vidū, atrisina situācijas klientu un piegādātāju sūdzību un pretenziju gadījumos.

Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs pastāvīgi vērtē gan atsevišķu darbinieku sasniegtos rezultātus, gan arī struktūrvienības darbības kopējos rezultātus. Balstoties uz šo analīzi, viņš pieņem lēmumus par izmaiņām ikdienas darba procesā, kā arī nepieciešamības gadījumā par to informē uzņēmuma vadību. Viņš plāno struktūrvienības budžetu (ienākumus un izdevumus) nākamajiem periodiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs savā darbā lieto datoru, dažādus dokumentus, dažādus saziņas līdzekļus, piemēram, internetu, tālruni, kā arī dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, faksa aparātu, skeneri, kopēšanas ierīces.


Darba apstākļi:
Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja darbs norit biroja tipa telpās. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs var strādāt dažādu nozaru vidējos un lielos privātos un valsts uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā vai ekonomikā. Mācību ilgums 4 gadi. Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja darbā daudzās nozarēs ļoti svarīga ir arī profesionālā izpratne par attiecīgo jomu, tādēļ viņam nepieciešama augstākā izglītība konkrētajā nozarē. Piemēram, ceha vadītājam farmācijas uzņēmumā būs nepieciešama augstākā izglītība ķīmiķa vai ķīmijas tehnologa specialitātē. Mācību ilgums šāda veida specialitātēs parasti ir 3 – 5 gadi. Šādā gadījumā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā vai ekonomikā ir pamatdarbības struktūrvienības vadītāja otra augstākā izglītība. Pamata iemaņas vadītāja darbam var apgūt arī speciālos kursos.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 2500 LVL.
Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja algas apmērs atkarīgs ne tikai no struktūrvienības lieluma, proti, padoto darbinieku skaita un struktūrvienības nozīmīguma visa uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai, bet arī no uzņēmuma lieluma, tā finanšu rādītājiem un uzņēmuma peļņas. Tās struktūrvienības vadītājs, kuras rezultāti var būt izšķiroši visa uzņēmuma darbības rezultātu sasniegšanai, uzņemas lielāku atbildību uzņēmuma organizācijā, un viņa darba alga būs ievērojami lielāka par citas, mazāk nozīmīgas struktūrvienības vadītāja algu.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk plānot savu darbību tuvākajai nākotnei? Vai vienmēr stingri pieturies pie saviem plāniem, neatkāpjoties no iecerētā vājību vai mirkļa iegribu dēļ? Vai tev patīk vadīt citus cilvēkus, panākot kopīgu mērķu sasniegšanu ar iesaistīšanu, lietpratīgu attieksmi, aizrautību un mērķtiecību? Vai tu esi atbildīgs par rezultātiem arī situācijās, kad tavi lēmumi ir bijuši kļūdaini un nav noveduši pie vēlamā rezultāta?

Šajā profesijā svarīga ir saskarsmes prasme, māka saprasties ar dažādiem cilvēkiem un risināt konfliktsituācijas. Jau skolā vari izdomāt un īstenot pasākumus, kas prasīs no tevis daudz darba, uzņēmības, mērķtiecības un atbildības, piemēram, uzraksti scenāriju, izveido darba komandu, koordinē visus sagatavošanās darbus un īsteno kādu klases vai skolas līmeņa pasākumu, piemēram, „Skolas datorspēļu turnīru” vai „Viduslaiku ballīti” klasē. Nebaidies no kļūdām un citu cilvēku attieksmes! Attīsti māku sadarboties ar komandas biedriem, sadzirdēt citu viedokļus, vērtēt un saglabāt savu viedokli arī kritiskās situācijās!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā biznesa ekonomiskie pamati, informātika, matemātika, dabaszinības, psiholoģija, svešvalodas!Radniecīgās profesijas:

PROJEKTU VADĪTĀJS

LIELA UZŅĒMUMA/IESTĀDES VADĪTĀJS

MAZA UZŅĒMUMA VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika komandas darba principi
personāla vadība uzņēmumu veiksmes stāsti un problēmu analīze
lietišķā saskarsme un etiķete sekmīgu uzņēmēju dzīvesstāsti un uzskati
organizatorisks darbs stratēģiskā plānošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

sabiedriskums neatkarība prasmīgums
izlēmība ekstraversija ** apzinīgums
enerģiskums optimisms spēja pielāgoties
iniciatīva dominēšana disciplinētība
stabilitāte godkāre neatlaidība
materiālisms* uzņēmība precizitāte

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem kārtot lietišķo dokumentāciju, uzskaiti
konstruktīvi risināt konfliktus precīzi izpildīt rīkojumu, uzdevumu
koordinēt, vadīt cilvēku darbu organizēt struktūrvienības darbu
plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā strādāt paaugstināta stresa apstākļos

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv