JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KINO, TEĀTRU UN CITU MĀKSLAS IESTĀŽU REŽISORI UN AKTIERI


Kods: 2455


Darba saturs:
Aktieris, izmantojot mīmiku (prasme izteikt domas un jūtas ar sejas muskuļu palīdzību), kustības, balsi, dažādus rekvizītus (izrādei nepieciešamus priekšmetus) atveido tēlus, iejūtas lomās, cenšas nodot skatītājiem un klausītājiem iecerēto vēstījumu.

Lai labāk izstrādātu kādu ieceri, atklātu lomas būtību, aktieri izspēlē nelielas improvizētas epizodes jeb etīdes, piedalās diskusijās ar citiem lomu tēlotājiem un režisoru. Ārpus teātra aktieris iedziļinās materiālos, kas var palīdzēt iejusties atveidojamā tēlā, piemēram, lasa grāmatas un periodiku, iepazīstas ar vidi, kādā uzturas iestudējuma varonis, mācās lomas tekstu. Mēģinājumos epizodes tiek daudzreiz atkārtotas, aktieri izmēģina dažādas kustības, mīmiku un runas manieres. Pirms izrādēm vai filmēšanās aktieris pats vai ar tehniskā personāla palīdzību grimējas, ģērbjas un izveido frizūru.

Kino un televīzijā aktiera tēlojums tiek fiksēts ar kameru, un tam jābūt perfektam (pabeigtam), lai radītu skatītājam ticamu iespaidu. Tāpēc filmas, raidījuma vai klipa epizodes tiek filmētas daudzkārt, līdz ir panākts vajadzīgais rezultāts.

Režisors rada izrādes, filmas vai raidījuma ieceri, izvēlas tās īstenošanai nepieciešamos aktierus un pārējo personālu, vada iestudēšanas vai filmēšanas procesu, īstenojot savas radošās idejas un interpretējot māksliniecisko materiālu pēc sava pasaules redzējuma. Sagatavošanās procesā režisors iepazīstas ar papildu materiāliem, kas saistīti ar iecerētā darba tēmu, piemēram, lasa literatūru, skatās filmas vai citus videomateriālus, konsultējas ar kompetentiem (lietpratīgiem, zinošiem) speciālistiem.

Režisors piedalās visos iestudējuma vai filmēšanas procesos, dod norādījumus aktieriem, raugās, lai to tēlojums atbilstu viņa iecerēm, norāda aktieru atrašanās vietu uz skatuves, seko līdzi, vai tiek ievērots lugas teksts. Režisors sadarbojas ar scenogrāfiem (skatuves dekoratoriem), gaismu māksliniekiem, horeogrāfiem (dejas mākslas speciālistiem), komponistiem, mūziķiem, diriģentiem, rekvizitoriem, skaņu operatoriem, filmēšanas speciālistiem, lai iegūtu rezultātu, kas atbilst viņa iecerēm un atstāj iespaidu uz skatītājiem. Viņš arī piedalās ieskaņošanas un montāžas darbos.

Režisori darbojas arī pie lielu pasākumu, piemēram, Dziesmu svētku, veidošanas – izstrādā pasākuma kopējo ideju un tēlu, nosaka kolektīvu uzstāšanās secību, sniedz norādījumus par noformējumu, dalībnieku atrašanās vietu un kustībām.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Aktiera galvenais instruments ir viņa ķermenis, mīmika, balss, tāpēc nepieciešams to visu uzturēt labā formā. Leļļu teātra aktieri izrādēs darbojas ar speciāli katram uzvedumam izgatavotām lellēm. Informācijas iegūšanai un apstrādei gan režisors, gan aktieris izmanto datoru ar interneta pieslēgumu, kā arī periodiku un grāmatas.


Darba apstākļi:
Aktieri un režisori strādā nenormētu darba laiku. Mēģinājumi, izrādes un filmēšanās notiek dažādos laikos, viņi strādā arī vēlu vakaros un nedēļas nogalēs, tāpat mājās un bibliotēkā.


Darba iespējas:
Aktieri un režisori var strādāt teātros, televīzijā, kinofilmu uzņemšanā, televīzijas, radio uzvedumos un raidījumos, reklāmas un mūzikas klipu uzņemšanā, radio, kā arī var piedalīties dažādos teātra projektos. Aktieri vēl var strādāt par izklaides pasākumu vadītājiem, režisori – masu pasākumu režisēšanā.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība skatuves mākslā un režijā. Mācību ilgums – 4 gadi. Uzņemšana notiek konkrētam teātrim paredzētā kursā (ik pārgadu).


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 300 LVL.
Atalgojums atkarīgs no aktiera vai režisora darba apjoma, pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē skatuves māksla un kino māksla ne tikai kā tās baudītājam, bet tu arī pieļauj domu, ka varētu būt tās radītājs? Vai tev piemīt atdarināšanas, parodēšanas (parādīt kaut ko smieklīgā gaismā) spējas?

Aktierim nepieciešams ne tikai talants, bet arī augstas darba spējas un izturība. Savu piemērotību šīm prasībām iespējams pārbaudīt, iesaistoties skolas dramatiskajā pulciņā vai kāda amatieru teātra darbībā. Tāpat skolā piedalies pasākumu veidošanā un nelielu ludziņu iestudēšanā, lai gūtu priekšstatu par savām spējām režijā. Lai uzturētu ķermeni labā formā, nodarbojies ar sportiskām aktivitātēm un dejo.

Gan aktiera, gan režisora profesijā daudz iespējams mācīties no labākajiem paraugiem šajās profesijās, tāpēc - apmeklē teātra izrādes, seko līdzi aktualitātēm teātros un skaties labas kinofilmas, presē lasi recenzijas par izrādēm un filmām. Latviešu un ārzemju daiļliteratūras lasīšana palīdzēs attīstīt iztēli un dos priekšstatu par iestudējamo materiālu, atveidojamajām lomām. Turklāt radošs darbs prasa plašu zināšanu bagāžu, oriģinālu domāšanu, kā arī prasmi sastrādāties ar citiem māksliniekiem, uzklausīt kritiku.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda un literatūra, kultūras vēsture, svešvalodas un psiholoģija.


Interešu joma(s): Māksla un kultūra


Radniecīgās profesijas:

KUSTĪBU REŽISORS

KINOFILMAS REŽISORS

SKAŅU REŽISORS

REŽISORA ASISTENTS

DRAMATISKO KOPU VADĪTĀJS

AMATIERTEĀTRA KOLEKTĪVA VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

aktiermākslas pilnveidošana jaunumi kino un/vai skatuves mākslas dzīvē
uzstāšanas auditorijas priekšā pasākumu, priekšnesumu organizēšana
kino vai teātra izrāžu iespaidu salīdzināšana ar mākslas kritiķu viedokli slavenu literāro darbu ekranizējumu vai uzvedumu versiju salīdzināšana
slavenu aktieru un/vai režisoru dzīves gājums, viņu panākumu atslēga kultūras dzīves norises, to atspoguļojums masu medijos

Man raksturīgas šādas īpašības:

oriģinalitāte neatkarība godkāre
emocionalitāte intuīcija * neatlaidība
radošums izteiksmīgums valdonīgums
impulsivitāte atvērtība sabiedriskums
iniciatīva tiešums ambīcijas
bagāta iztēle mērķtiecība izpratne

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

ātri pārslēgties no savām emocijām uz lomai/situācijai vajadzīgo stāvokli justies droši un atraisīti, uzstājoties publikas priekšā
iejusties tēlā un to atveidot saskaņā ar lomu neatkarīgi no cilvēku reakcijas paust savas izjūtas vārdos, kustībā, mīmikā, balss intonācijā
iegaumēt no galvas garus tekstus saistīt un noturēt publikas uzmanību
mobilizēt cilvēkus kopējam darbam iedvesmot cilvēkus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv