JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KOMPONISTI, MŪZIĶI, DZIEDĀTĀJI


Kods: 2453


Darba saturs:
Profesionāli mūziķi spēlē mūzikas instrumentus, dzied, sacer muzikālus skaņdarbus, vada un diriģē instrumentālos un vokālos priekšnesumus. Viņi specializējas klasiskās vai modernās mūzikas izpildīšanā. Mūziķi var uzstāties vieni paši vai mūzikas grupās, spēlējot savu un citu izpildītāju mūziku, piemēram, uz skatuves, radio, televīzijā vai muzikālos uzvedumos.

Instrumentālisti spēlē mūzikas instrumentus, piemēram, orķestros, estrādes ansambļos, rokgrupās, džezbendos, blūzbendos. Klasiskās mūzikas atskaņojumos viņi spēlē stīgu instrumentus, metāla pūšamos instrumentus, koka pūšamos instrumentus vai sitamos instrumentus. Populārās mūzikas izpildītāji spēlē trompetes, trombonus, klarnetes, flautas, saksofonus, ērģeles un kādu no ritma instrumentiem, piemēram, klavieres, basa instrumentus, bungas un ģitāru vai kādu no daudzajiem elektroniskajiem sintezatoriem.

Vokālisti izpilda muzikālus skaņdarbus, izmantojot savas zināšanas par balss iespējām, melodiju un labskanīgumu. Viņi izpilda vokālas raksturlomas vai arī dzied paši savā individuālā izteiksmes veidā. Vokālistus iedala atkarībā no viņu balss diapazona - soprāns, kontralts, tenors, baritons vai bass, kā arī pēc viņu izpildītās mūzikas veida, piemēram, opera, rokmūzika, tautasdziesmas, kantrimūzika.

Komponisti sacer jaunus skaņdarbus, piemēram, simfonijas, operas, sonātes, dziesmas. Viņi ar harmonijas, ritma, melodiju un toņkārtu palīdzību savas idejas pārvērš skaņdarba notīs.

Diriģenti vada orķestru un muzikālo grupu darbu. Viņi organizē mūziķu noklausīšanos un atlasi, vada mēģinājumus un uzstāšanos. Lai sasniegtu vēlamo muzikālo rezultātu, diriģenti savā darbā izmanto diriģēšanas tehniskos paņēmienus, mūzikas teorijas un labskanīguma principus.

Koru mākslinieciskie vadītāji vada koru un muzikālo ansambļu darbu. Viņi organizē koristu noklausīšanos, veic atlasi, vada koristu mēģinājumus un uzstāšanos, strādā ar koristiem, lai skanējumā būtu vēlamie muzikālie rezultāti, piemēram, atbilstoša harmonija, ritms, toņkārtas. Koru vadītāji darbā izmanto diriģēšanas tehniskos paņēmienus un mūzikas teorijas principus.
Mūziķim darbā jāievēro likumi, kuri aizstāv autortiesības un izpildītājtiesības.
Profesionālas muzikālās grupas pirms koncertiem sūta pasākuma rīkotājiem raideri (tas satur visu informāciju par mūziķim vajadzīgo aparatūru, tās izkārtojumu un citām viņa prasībām).


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Instrumentālisti darbā lieto mūzikas instrumentu, ko viņi pārvalda, mūzikas kopšanas instrumentus, mikrofonus, instrumentu mikrofonus; vokālisti – mikrofonu, nošu materiālus; komponisti – mūzikas instrumentu, kuru pārvalda (piemēram, klavieres, sintezatoru), nošu lapas, datoru ar specializētām programmām; diriģenti un koru mākslinieciskie vadītāji – kamertoni, nošu materiālus, diriģenta zizli.


Darba apstākļi:
Mūziķi uzstājas gan telpās, gan brīvā dabā. Uzstāšanās laiks nereti ir vēlas vakara stundas un nedēļas nogales. Klasiskās mūzikas izpildītāji uzstājas kopā ar simfonisko orķestri koncertēšanai tehniski piemērotās un pietiekami plašās telpās. Rokgrupas, džeza un blūza grupas dažkārt uzstājas arī mūzikas klubos, kur trūkst labas ventilācijas. Komponisti strādā studijās vai savās mājās, kur pieejami nepieciešamie mūzikas instrumenti, piemēram, klavieres.


Darba iespējas:
Mūziķi un komponisti var strādāt orķestros, operās, dažādās muzikālās apvienībās, mūzikas teātros, vai kā pašnodarbinātie. Populāri mūziķi un grupas rīko paši savus koncertus, uzstājas radio un televīzijas tiešraidēs, ieraksta albumus, kā arī brauc koncertu turnejās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā muzikālā izglītība, mācību ilgums - 4 gadi; profesionālā vidējā izglītība, mācību ilgums – 3 līdz 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 2000 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma veida, kurā tas strādā, no noslēgtā līguma nosacījumiem, no uzstāšanās biežuma un apjoma, kā arī no konkrētā mākslinieka popularitātes. Komponistiem, kuri sacer mūziku pēc pasūtījuma, maksā divējādi – honorāru par dziesmu vai dziesmu kopumu (honorārs par vienu dziesmu vidēji ir 100 latu) vai arī par komponēšanā pavadīto laiku (samaksu par komponēšanā pavadīto laiku parasti saņem pazīstami un profesionāli komponisti) – 100 līdz 400 latu stundā, atkarībā no komponista popularitātes, profesionalitātes, no saceramā skaņdarba sarežģītības.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē mūzika? Vai tev patīk un padodas dziedāt, spēlēt kādu instrumentu vai sacerēt skaņdarbus?

Lai kļūtu par mūziķi, ir nepieciešams talants, radošās spējas, kā arī gribasspēks. Mūziķiem visas karjeras laikā ir nepieciešama balss vai spēlējamā instrumenta vingrināšana un pilnveidošana. Bieži vien sākotnējo ieguldījumu talanta izkopšanā dod dziedāšana korī un/vai mūzikas skolas apmeklēšana. Uzņemoties šo papildus slodzi, attīstīsi arī savu gribasspēku.

Painteresējies, vai tavi draugi nav iecerējuši kaut ko līdzīgu un izveido savu muzikālo grupu! Galvenais ir attīstīt savu talantu un uzdrīkstēties to parādīt arī citiem!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā mūzika un mākslas vēsture.


Interešu joma(s): Māksla un kultūra


Radniecīgās profesijas:

KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORS

MUZIKOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

iespējas radoši izpausties mūzikā – sacerēt un/vai izpildīt mūziku mūzikas kolekcijas papildināšana
manas vokālās dotības mūsdienu popmūzikas vēsture, rokenrola attīstība
kāda mūzikas instrumenta apguve slavenu mūziķu dzīve, viņu panākumu atslēga
notikumi mūzikas pasaulē solfedžo

Man raksturīgas šādas īpašības:

oriģinalitāte sapratne godkāre
emocionalitāte intuīcija * rotaļīgums
radošums atraktivitāte impulsivitāte
izteiksmīgums uzņēmība spēja pielāgoties
mērķtiecība ambīcijas enerģiskums
bagāta iztēle valdonība sabiedriskums

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

labi pārvaldīt vienu mūzikas instrumentu justies brīvi, pārliecinoši publikas priekšā
pierakstīt melodijas improvizēt (mūzikas izpildījumā)
atrast un atskaņot melodijas uz instrumenta pēc dzirdes komponēt
muzicēt vairāku cilvēku sastāvā disciplinēt sevi regulāriem vingrinājumiem

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv