JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS


Kods: 2320 07


Darba saturs:
Pieaugušo izglītības pedagogs vada, pasniedz mācību lekciju kursus vienā vai vairākās specializācijās, lai izglītojamie varētu iegūt vai celt savu profesionālo kvalifikāciju, pārkvalificēties vai paplašināt redzesloku. Viņš strādā tā sauktās neformālās izglītības jomā, piemēram, kursos māca svešvalodas, datorzinības, uzņēmējdarbības pamatus, grāmatvedību, lietvedību vai arī māca vispārējā vai vidējā izglītības programmā iekļautos mācību priekšmetus.

Uzsākot mācību kursu, pieaugušo izglītības pedagogs iepazīstas ar auditoriju un noskaidro viņu līdzšinējo pieredzi apskatāmajā jautājumā, apzina praktiskās iemaņas. Atbilstoši gūtajai informācijai, viņš izvēlas piemērotāko metodiku nodarbību strukturēšanai (tam kā, piemēram, tematiski tiks izkārtotas šīs nodarbības) un vadības stilam, piemēram, vai vienkārši informāciju nolasīt un nodemonstrēt ar uzskates līdzekļiem, vai labāk veidot grupu darbu un rīkot diskusijas, vai varbūt uzdot patstāvīgos darbus un lūgt tos prezentēt, vēlāk tos ar auditoriju pārrunājot. Tāpat viņš noskaidro būtiskākos jautājumus, kas interesē auditoriju, lai nodarbību laikā varētu šiem tēmas aspektiem pievērst īpašu uzmanību, rūpīgāk tos apspriežot un izvēršot diskusiju. Viņš arī ar dažādu pārbaudes darbu un testu palīdzību kontrolē kursu dalībnieku progresu zināšanu apguvē.

Īpašu uzmanību pieaugušo izglītības pedagogs pievērš apmācāmajiem, kuri izglītošanos atsākuši pēc garāka pārtraukuma, tos iedrošinot, atbalstot un papildus motivējot, piemēram, cilvēkus, kuri vairs nevar strādāt savā profesijā un cenšas iegūt jaunas profesionālās zināšanas, vai arī tādus, kuri dažādu iemeslu dēļ vispārējās vai vidējās izglītības kursu apgūst pieaugušo vecumā, piemēram, sadzīves apstākļu dēļ vai nonākot cietumā.

Visbiežāk, pieaugušo izglītības pedagogi, kuri vada kādu lekciju kursu, šo tēmu pārvalda arī praktiskā darbībā, tas ir, ja pieaugušo izglītības pedagogs lasa lekciju kursu par uzņēmējdarbības pamatiem, tad viņš pats nereti ir kāda uzņēmuma vadītājs. Lai spētu sekot jaunākajām prakses un teorijas atziņām, kā arī nodrošināt pieredzējušo kursu dalībnieku vajadzības un intereses, pieaugušo izglītības pedagogs arī pats regulāri ceļ savu kvalifikāciju, piedaloties dažādos semināros, konferencēs, dodoties pieredzes apmaiņā uz dažādiem pašmāju un ārvalstu uzņēmumiem vai izglītības iestādēm.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Pieaugušo izglītības pedagogs darbā lieto tāfeli, mācību metodiskos materiālus, piemēram, videofilmas, audiokasetes, testus, kā arī izmanto informācijas demonstrēšanas un atskaņošanas aprīkojumu, piemēram, audioiekārtu, projektoru, kodoskopu. Viņš darbā lieto arī datoru un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri.


Darba apstākļi:
Pieaugušo izglītības pedagogs strādā mācību auditorijās. Individuālo darbu, piemēram, materiālu sagatavošanu un publikāciju izstrādāšanu, viņš veic bibliotēkās, lasītavās vai mājās. Pasniedzējs strādā astoņu stundu darba dienu, bet darba laiks ir atkarīgs no konkrēto izglītības iestāžu vai mācību centru noteiktā darba grafika, apmācāmo daudzuma un grupu skaita. Nereti pieaugušo izglītības pedagogi strādā līgumdarbu un lasa tikai dažas mācību lekcijas nedēļā vai mēnesī.


Darba iespējas:
Pieaugušo izglītības pedagogs var strādāt valsts un privātos uzņēmumos, piemēram, mācību centros, kas nodarbojas ar pieaugušo izglītību, kā arī rajona vai pilsētas pašvaldības izglītības pārvaldē, augstskolu pieaugušo izglītības struktūrvienībās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā izglītība zinātņu nozarē, kurā pieaugušo izglītības pedagogs praktizēs. Mācību ilgums 2 - 5 gadi. Vēlama augstākā izglītība pedagoģijā.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 800 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no darba pieredzes, specializācijas un darba apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu labprāt dalies ar citiem savās zināšanās, pasaules redzējumā? Vai vēlētos to darīt auditorijas priekšā? Vai tev ir padziļināta interese par kādu zinātņu jomu?

Pieaugušo izglītības pedagoga profesijā ļoti svarīgas ir labas komunikācijas spējas, ko var veicināt, aktīvi piedaloties grupu darbā, dažādos projektos skolā, kā arī jauniešu sabiedriskajās organizācijās, diskusiju grupās. Tāpat ļoti svarīgas ir gan labas teorētiskās, gan praktiskās zināšanas jomā, kurā specializēsies kā šīs profesijas pārstāvis. Gūt pamatzināšanas un uzzināt dažādus interesantus faktus var, skatoties specializētos televīzijas raidījumus, lasot atbilstošu literatūru un preses izdevumus, kā arī apzinot šo tēmu internetā.

Pieaugušo izglītības pedagogam svarīga ir laba humora izjūta, dabiskums, kas palīdz nodrošināt patīkamu mācību gaisotni, tādēļ jau tagad ikvienā notikumā būtiski censties saskatīt pozitīvo, censties atrast vairākus risinājumus pat sarežģītām problēmām.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda, svešvalodas, psiholoģija, ētika un mācību priekšmetiem, kuri ir pamatā tavai izraudzītajai specializācijai.


Interešu joma(s): Izglītība


Radniecīgās profesijas:

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS

VIDĒJAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PASNIEDZĒJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sabiedriskās dzīves norises un pasākumi pieaugušo izglītības metodika
pieaugušo pedagoģija un psiholoģija sava redzesloka, erudīcijas paplašināšana ar prāta spēlēm, no populārzinātniskiem raidījumiem, filmām, grāmatām
mācību programmu izstrādāšana neformālās izglītības alternatīvas
pieaugušo izglītības programmu piedāvājums publiskās runas specifika

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums pārliecinātība izlēmība
izpalīdzīgums enerģiskums atraktivitāte
pacietība iniciatīva pielāgošanās spēja
sabiedriskums optimisms sistemātiskums *
laipnība disciplinētība kārtīgums
uzņēmība neatlaidība apzinīgums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem veikt mācāmo zināšanu pārbaudi
iedvesmot cilvēkus uzsākt mācības izstrādāt izglītības projektus
plānot savu laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā mācīt citus
izteikties literāri pareizā un saistošā valodā mutiski un rakstveidā brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv