JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.RESTAURATORS


Kods: 3476


Darba saturs:
Restaurators atjauno un saglabā vecās kultūras vērtības un dod tām iespēju atkal kalpot cilvēkiem. Viņš veic restaurējamā objekta izpēti, vadoties pēc izgatavošanas paņēmieniem un tehnoloģijām. Restaurators nosaka restaurējamā objekta bojājumu rašanās iemeslus un novēršanas paņēmienus, objektu nostiprina, dezinficē un tīra pēc saskaņotas restaurācijas programmas. Viņš restaurācijas rezultātā cenšas neizmainīt priekšmetu sākotnējo (vēsturisko) izskatu.

Restaurators ievāc ziņas (piemēram, muzejā, arhīvā, grāmatās, žurnālos) par objekta vēsturi un iepriekšējo restaurāciju. Viņš restaurējamā objekta stāvokli nosaka, sadarbojoties ar ķīmiskās izpētes speciālistiem, kuri veic laboratoriskos pētījumus, un sadarbojoties ar arhitektoniski mākslinieciskās izpētes speciālistiem, kuri veic oriģināla vēsturiski sākotnējā krāsojuma noteikšanu, atsedzot vēlāko krāsojumu kārtas. Restaurators objektu fotografē jeb, profesionālā valodā izsakoties, veic tā fotofiksāciju pirms restaurācijas, restaurācijas laikā, kā arī pēc restaurācijas. Viņš ataicina uz restaurācijas objektu restaurācijas padomes pārstāvjus, kuri definē restaurācijas uzdevumu – ko un kā saglabāt, un pēc restaurācijas pieņem darbu.

Restaurators piestiprina nokritušās vai vaļīgās restaurējamā objekta daļas, apstrādā ar speciālu šķīdumu stingrību zaudējušus veidojumus un atlupušu oriģinālkrāsojumu, pirms tam to dezinficējot un elastības nolūkā mitrinot ar spirtu saturošu šķidrumu. Viņš ar otām, speciāliem skrāpjiem, ķīmiskām kompresēm restaurējamo objektu attīra no putekļiem un pārklājumiem.

Restauratori strādā šādās restaurācijas specialitātēs: monumentāli dekoratīvo veidojumu, monumentālās glezniecības, stājglezniecības, akmens un ģipša tēlniecības, grafikas, rokrakstu, dokumentu, grāmatu, polihromā (daudzkrāsainā) koka, zeltījuma, mēbeļu, kokgriezumu, keramikas, stikla, arheoloģiskā materiāla, tekstiliju, ādas, pergamenta, metāla, foto un kino materiālu, ķīmiskās izpētes un arhitektoniski mākslinieciskās izpētes restaurators.

Piemēram, zeltījuma restaurators mazgā zeltījumu uz koka, ģipša, akmens un metāla virsmas, noņem uzslāņojumus, kas imitē zeltījumu, aizlīdzina smalkus plaisājumus un atjauno zeltījuma zudumus uz pamatnes, gruntē, lako, zeltī un sudrabo uz lakas, izgatavo koka, ģipša, akmens un metāla virsmu zaudētās bronzas un vizuļzelta atjaunošanai, bronzē un pārklāj to ar vizuļzeltu. Restaurators pārzina aukstā zeltījuma un sudrabojuma tehnoloģiju pamatus, instrumentus un iekārtas, ko lieto sudrabojuma un zeltījuma reducēšanai (atjaunošanai) un aizsardzībai.

Monumentāli dekoratīvo veidojumu restaurators atjauno ēku fasāžu vai interjera plastiskos dekorus (veidojumi izgatavoti no cementa, ģipša), kas rotā sienas, griestus, krāsnis vai kamīnus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Restaurators darbā lieto restaurējamā objekta attīrīšanai piemērotus instrumentus, piemēram, skalpeli, skrāpi ar noapaļotu, asu vai taisnu galu; veidošanai piemērotus instrumentus, piemēram, lāpstiņas, špakteles; traukus ģipša vai cementa un ūdens jaukšanai (gumijas traukus – ballītes); otas, ķīmiskos reaģentus, skrūves; gumijas vai auduma cimdus; aizsargbrilles un masku pret putekļiem. Attīrīšanas un konservācijas jeb saglabāšanas darbos restaurators izmanto dažādas ķīmiskas vielas.


Darba apstākļi:
Restaurators strādā gan ārā (restaurējot namu fasādes, pieminekļus), gan iekštelpās. Bieži vien jāstrādā, atrodoties uz sastatnēm, kā arī dažādos neērtos stāvokļos, piemēram, salīkušam, guļus. Restaurators strādā astoņu stundu darba dienu. Ja norisinās process, kuru nevar vai nav ieteicams pārtraukt, ir jāstrādā virsstundas.


Darba iespējas:
Monumentāli dekoratīvo veidojumu restaurators var strādāt valsts iestādēs, akciju sabiedrībās, privātuzņēmumos un arī kā pašnodarbināta persona.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā vai augstākā izglītība restaurācijā. Mācību ilgums - 4 gadi. Monumentāli dekoratīvo veidojumu restauratora kvalifikāciju (piešķir uz pieciem gadiem, izvērtējot restauratora iesniegto restaurēto objektu aprakstus – pases) var iegūt, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu.


Iespējamais atalgojums:
320 līdz 960 LVL.
Atalgojums ir atkarīgs no restaurējamā objekta stāvokļa, veicamo darbu apjoma un sarežģītības. Restaurators parasti saņem samaksu par nostrādāto stundu skaitu, kas ir 2 līdz 6 lati stundā, vai arī, saskaņojot ar pasūtītāju, par konkrētu darba apjomu.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista īpašā noskaņa, ko rada seni priekšmeti, gleznas, telpas? Vai tu vēlētos seniem priekšmetiem atdot to vēsturisko izskatu?

Restauratoram nepieciešamas labas veidošanas un zīmēšanas iemaņas, kā arī pacietība un precizitāte. Šīs īpašības iespējams mērķtiecīgi attīstīt, veicot uzdevumus, kas prasa daudz darba un laika, piemēram, liekot sarežģītus pužļus, risinot krustvārdu mīklas. Pamēģini „restaurēt”, atdot sākotnējo izskatu dažādiem salūzušiem vai nolietotiem priekšmetiem, piemēram, vecam dārza solam vai sasistai vāzei!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā mākslas vēsture, kultūras vēsture, vizuālā māksla, vēsture un ķīmija.


Interešu joma(s): Būvniecība Māksla un kultūra,


Radniecīgās profesijas:

KOKA BŪVJU RESTAURATORS

KERAMIĶIS

TĒLNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

mākslas un kultūras vēsture restauratoru veikums muzejos
ķīmija krāmu tirdziņi, antikvariāti, atjaunojami priekšmeti
senatnīgi priekšmeti, to izcelsme, vēsture, materiāls ar ķīmiskām vielām radīti efekti uz priekšmetu virsmām
restauratoru darbs Rīgas vecpilsētā, atjaunotajās jūgendstila ēkās nolietotu vai nemodernu priekšmetu atjaunošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība precizitāte bagāta iztēle
mērķtiecība disciplinētība radošums
patiesums rūpība neatkarība
izturība apdomīgums vaļsirdība
pacietība praktiskums zinātkāre
spēja pielāgoties kārtīgums vērīgums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārvaldīt zīmēšanas vai veidošanas tehnikas sastrādāties ar cilvēkiem
veikt tehnisko rasēšanu pagarināt dažādu priekšmetu mūžu
izmantot datorgrafiku restauratora darbā veikt vienkāršus mājokļa interjera priekšmetu restaurācijas darbus
strādāt ar mazām detaļām, ievērojot precizitāti un pacietību izpildīt darbus noteiktā kārtībā, ievērojot laika plānu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv