JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MĀKSLINIEKI-VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS


Kods: 2452


Darba saturs:
Gleznotāji, tēlnieki, grafiķi ir vizuāli plastisko mākslu mākslinieki, kuri rada mākslas darbus un meklē jaunus izteiksmes līdzekļus, izmantojot mākslas mantojuma izpēti (piemēram, klasiskos glezniecības, tēlniecības vai grafikas principus un tehnikas).

Viņu darbā ir daudz kopīga, taču pamatnodarbes var atšķirties atkarībā no specializācijas, interesēm un amata prasmes, šo mākslinieku darbi var tikt izstādīti dažādās mākslas galerijās, izstāžu zālēs vai var būt privāto kolekcionāru īpašums.

Gleznotāji meklē savu glezniecības izteiksmi jeb valodu un rada mākslas darbus uz plaknes – audekla, papīra, koka, apmetuma, plastmasas vai citām virsmām. Viņi, izmantojot pigmentus jeb krāsas, glezno savu redzējumu par priekšmetiem, cilvēkiem un dabu, kā arī abstraktus gleznojumus, kuros tēlaini izsaka savu redzējumu vai sajūtu par kādu tēmu (piemēram, attēlo jūru krāsu noskaņās vai līniju ritmos).

Tēlnieki rada trīsdimensiju mākslas darbus no māla, akmens, betona, ģipša, stikla, koka vai kāda cita materiāla. Tēlnieki veido gan tematiskus, gan brīvi radošus kompozīciju uzdevumus, īstenojot materiālā savas mākslinieciskās idejas vai pasūtījumu. Tēlnieks strādājot ņem vērā jaunradāmās formas un telpas/vides, kur tā tiks novietota, uztveri un saskaņu, kā arī formas un faktūras, formas un materiāla krāsas, gaismas un ēnas attiecības tēlniecības mākslas darbā.

Grafiķi var strādāt specifiski grafikas mākslas jomā vai, specializējoties kādā no grafikas novirzieniem: grafiskajā kompozīcijā, kompozīcijā, dobspiedes tehnikās – vara gravīrā un litogrāfijā – un augstspiedes tehnikās – sietspiedē), poligrafikā (tā saistīta ar burtu salikšanu, grāmatu iespiešanu, tipogrāfijas darbu, reklāmas jomu), datorgrafikā, fotogrāfijā.

Grafiķi rada mākslas darbus izstādēm, bet visbiežāk viņi ilustrē un noformē žurnālus, laikrakstus un televīzijas sludinājumus, kā arī katalogus, brošūras, lietotāju rokasgrāmatas, tehnisko literatūru, grāmatu un bukletu vākus, kā arī daudzas citas lietas, kurām nepieciešams vizuālais noformējums.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Gleznotāji darbā lieto otas, špakteļlāpstiņas, paletes un krāsas, kā arī speciālas eļļas un krāsu šķīdinātājus. Gleznojot viņi izmanto audeklu, kas apvilkts uz rāmja un nostiprināts uz koka paliktņa – molberta. Tēlnieki darbā lieto veidojamos koka vai metāla darbarīkus – stekus. Kaļot akmeni, vai darbā ar koku viņi izmanto kaltus, vīles, mehāniskos darbarīkus, lejot bronzu vai strādājot ar metāliem – grieznes un elektrogriezējus, slīpmašīnas, putekļu nosūcējus un ventilatorus, metāla lietuves un formas. Veidojot tēlniecības darba maketu, viņi lieto veidojamo galdiņu. Grafiķi darbā lieto galvenokārt zīmuli un tušu. Specializējoties kādā no grafikas nozarēm, viņi izmanto īpašu aprīkojumu, piemēram, sieti sietspiedei vai spiedes darbā ar estampu. Veidojot grafisko dizainu, grafiķi izmanto datoru un īpašas datorprogrammas.


Darba apstākļi:
Gleznotāju, tēlnieku un grafiķu darbs norit telpās vai ārā, atkarībā no konkrētā darba specifikas. Parasti darbnīcās/studijās, darba angāros (tēlniekiem) vai biroja tipa telpās (grafiķiem). Gleznotāji, tēlnieki un grafiķi pārsvarā savu darba laiku nosaka paši.


Darba iespējas:
Viņi var strādāt kā pašnodarbinātie, radot savus mākslas darbus vai veicot pasūtījumus (bieži kā ārštata darbinieki dažādos uzņēmumos). Papildus radošajai darbībai viņi var strādāt arī kā mākslas pedagogi vai privātstundu pasniedzēji. Viņi arī var dibināt paši savus uzņēmumus (piemēram, vizuālās reklāmas jomā). Liela daļa grafiķu darbojas komerciālajā grafikā – veido ilustrācijas, žurnālu, mūzikas ierakstu albumu vāku, teātra afišu un citu izdevumu noformējumu un reklāmas dizainu.


Nepieciešamā izglītība:
Ar mākslu var nodarboties ikviens, taču profesionālajam līmenim būtiska ir profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums 3 – 4 gadi) vai augstākā izglītība (mācību ilgums 4 gadi) mākslā.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 2000 LVL.
Māksliniekiem, kuri strādā pēc pasūtījuma, maksā divējādi: honorāru par gleznu, grafikas lapu vai veidojumu (tas var būt 10 – 1000 latu un vairāk, kas atkarīgs no darba apjoma un mākslinieciskās vērtības) vai arī par darbā pavadīto laiku (100 – 400 latu mēnesī, atkarībā no mākslinieka popularitātes un profesionalitātes). To mākslinieku, kas strādā reklāmas kompānijās, alga ir 120 – 2000 latu, un tā atkarīga no darba apjoma un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk apmeklēt izstādes un vērot tēlus, kas radīti mākslas darbos? Vai tev ir attīstīta un spilgta iztēle? Vai tev padodas zīmēšana, veidošana?

Gleznotājam, tēlniekam un grafiķim būtiska ir spēja vērot un saskatīt lietas, ko citi varbūt nepamana – krāsu un gaismu spēles, interesantas formas. Ļoti svarīgas ir radošās spējas un talants, ko var attīstīt, cītīgi vingrinoties – zīmējot, krāsojot un veidojot, apmeklējot mākslas skolu vai privātstundas pie profesionāla mākslinieka, kā arī trenējot rokas kustības brīvajos brīžos. Noderēs arī plašas zināšanas par mākslas attīstību un nozīmi dažādos laikos.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā vizuālā māksla, mākslas vēsture un kultūras vēsture.


Interešu joma(s): Māksla un kultūra


Radniecīgās profesijas:

MĀKSLAS IZSTĀŽU KURATORS

INTERJERISTI UN DIZAINERI

RESTAURATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

iespējas radoši izpausties mākslas vēsture, mākslas novirzieni
mākslas norises Latvijā un pasaulē cilvēku uzmanības piesaistīšana ar dažādus mākslas tēliem un vizuāliem efektiem
iecienītāko mākslinieku izstādes, viņu dzīve iemaņu pilnveidošana vizuālās mākslas tehnikās
eksperimenti ar neierastiem krāsu vai materiālu salikumiem sava veikuma izrādīšana izstādēs, specializētās interneta vietnēs

Man raksturīgas šādas īpašības:

oriģinalitāte neatkarība centība
emocionalitāte intuīcija * neatlaidība
radošums izteiksmīgums elastīgums
impulsivitāte vērība patiesums
rotaļīgums atvērtība ambiciozitāte
bagāta iztēle disciplinētība sapratne

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

zīmēt, gleznot un veidot pielietot speciālās datorgrafikas programmas
izstrādāt kompozīciju strādāt dažādās zīmēšanas un glezniecības tehnikās
strādāt dažādās vizuālās mākslas tehnikās strādāt dažādās tēlniecības tehnikās
apstrādāt fotogrāfijas ar datorprogrammu palīdzību attīstīt zināšanas par krāsu ietekmi uz cilvēku emocionālo stāvokli, krāsu simbolismu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv