JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PRODUCENTS


Kods: 1229 11


Darba saturs:
Producents ir atbildīgs par dažādu radošu procesu – piemēram, filmu, mūzikas CD, koncertu, TV/radio raidījumu – iznākumu. Viņš nodarbojas ar konkrētā radošā projekta idejas īstenošanu. Viņš organizē darbus un seko līdzi visam, kas saistīts ar projektu: piedalās projekta idejas radīšanā, plāno projekta izdevumus un ienākumus, meklē un piesaista finansējumu, atrod un piesaista dažādu jomu profesionāļus, kuru darbs nepieciešams projekta īstenošanai, rūpējas par projekta veidošanas organizatorisko norisi, kā arī noformē dažādus ar projekta juridisko un administratīvo pusi saistītus dokumentus (līgumus, darbu grafikus, plānus, atskaites).

Producents piedalās radošu projektu ideju radīšanā un meklē iespējas šīs idejas realizēt praksē. Producents plāno, kādai auditorijai projekts būs paredzēts, ko un kādā veidā tas vēstīs, kā arī to, kādi ir projekta tapšanai nepieciešamie izdevumi un paredzamie ienākumi un ieguvumi no tā īstenošanas.

Viņš dodas pie potenciālajiem sponsoriem (piemēram, dažādiem uzņēmumiem, fondiem), prezentē viņiem projekta ideju un pārrunā iespējamā finansējuma piešķiršanu projekta tapšanai.

Producents orientējas autortiesību (intelektuālā īpašuma aizsardzības) jomā un seko līdzi, lai projekta īstenošanas procesā tās netiktu pārkāptas.

Producenta pienākumi var nedaudz atšķirties atkarībā no tā, kādā jomā viņš strādā.

Kino producenti nodarbojas ar finansējuma meklēšanu un piesaisti projektam – filmai, piedalās aktieru un tehniskā personāla atrašanā un atlasē, scenārija rakstīšanā un filmēšanas procesa organizēšanā un norisē, vēlāk arī filmas montēšanā un tās nokļūšanā uz kinoekrāniem.

Mūzikas producenti piedalās kādas grupas vai mūziķa mūzikas radīšanā, aranžēšanā (pārlikšanā dažādiem mūzikas instrumentiem) un ierakstīšanā skaņu ierakstu studijā. Viņi arī organizē koncertus un citus ar mūziķu darbību saistītus pasākumus, mūzikas CD veidošanu un izdošanu, videoklipu tapšanu, kā arī rūpējas par grupas vai mūziķa atpazīstamību un finansējuma piesaisti visiem minētajiem projektiem.

Dažādu pasākumu producenti lielākoties organizē korporatīvos pasākumus, ko pasūta dažādi uzņēmumi, iestādes un firmas – sporta spēles, firmu prezentācijas, klientu balles. Viņi rada pasākumu idejas un organizē to īstenošanu, koordinējot visdažādākos profesionāļus un firmas. Šo producentu pienākums ir atrast labāko variantu, kā savienot klientu vēlmes ar viņu iespējām.

Radio un TV raidījumu producenti plāno raidījuma scenāriju, norisi, iesaistīto profesionāļu pienākumus, kā arī sižetu saturu. Viņi arī plāno un organizē raidījumu ierakstus vai tiešraides un raidlaikus.

Mazliet atšķirīgs ir ziņu producenta darbs, jo, atšķirībā no visu iepriekš minēto sfēru producentiem, viņš nenodarbojas ar finansējuma meklēšanu un sponsoru piesaisti. Ziņu producents plāno, kuras ziņas atspoguļot ziņu raidījumā radio vai TV, kurš korespondents/reportieris katru konkrēto ziņu sagatavos, kādi būs galvenie uzsvari ziņas izveidē un kāds būs ziņu raidījuma plāns. Viņš strādā ar informāciju – katru dienu uzmanīgi pārlasa avīzes un žurnālus, ziņu aģentūru lentes, pēta interneta resursus, seko, ko rāda un stāsta pasaules vadošie mediji. Ziņu producents apzina dažādus informācijas avotus – cilvēkus, kas gatavi runāt pār kādu jautājumu. Viņš sadarbojas ar saviem kolēģiem – ziņu dienesta korespondentiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Producents darbā galvenokārt lieto datoru, dažādus dokumentus, dažādu biroja tehniku – piemēram, printeri, kopēšanas aparātu, faksu, tālruņus. Atkarībā no jomas, kādā viņš darbojas, producents izmanto arī internetu, preses izdevumus (ziņu veidošanā) un specifisku tehniku un aparatūru, lai noskatītos un noklausītos ierakstus (radio, TV, kino projektu producēšanā).


Darba apstākļi:
Producents lielākoties strādā biroja tipa telpās. Viņš parasti strādā nenormētu darba laiku – darba stundas atkarīgas no tobrīd veicamā projekta un tā īstenošanas stadijas. Projekta noslēgumam tuvojoties, var nākties strādāt arī brīvdienās. Ziņu producents strādā vidēji 12 stundu darba dienu, ieskaitot arī brīvdienas un svētku dienas. Darbs norit pēc iepriekš sastādīta grafika, piemēram, septiņas dienas strādā, pēc tam nedēļa brīva. Producenta darbs bieži vien saistīts ar paaugstinātu stresu.


Darba iespējas:
Producenti var strādāt radiostacijās, TV kompānijās, producentu apvienībās, koncertaģentūrās, mūzikas ierakstu studijās un kā pašnodarbinātie.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība, vēlams, komunikāciju zinātnēs, vai ar vadībzinībām saistītā specialitātē. Mācību ilgums 3 – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 3000 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no jomas un darba specifikas - ziņu producenta atalgojums ir 800 – 1100 latu, savukārt producentiem, kuri veido cita tipa raidījumus un paši piesaista projekta finansētājus un reklāmdevējus, alga nav stabila, bet var būt robežās no 200 līdz 3000 latiem – atkarībā no tā, cik daudz sponsoru un reklāmas izdevies piesaistīt, kā arī cik ienesīgs ir izrādījies projekts.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi radošs? Vai tev patīk īstenot dažādas idejas, pat ja tās citiem liekas pārdrošas? Vai spēj par savas idejas izdošanos pārliecināt citus? Vai tevi interesē dažādi tobrīd aktuāli notikumi? Vai proti saglabāt mieru stresa situācijās? Vai esi precīzs un pacietīgs? Vai tevi nemulsina darbs ar dažādiem dokumentiem?

Producenta darbā būtiska ir prasme radoši domāt un uzdrīkstēties nākt klajā arī ar „trakiem” priekšlikumiem. Tāpat ļoti svarīga ir arī organizatora prasmes, spēja uzņemties atbildību, strādāt komandā, uzklausīt kritiku – šīs iemaņas vari trenēt, iesaistoties dažādu jauniešu organizāciju aktivitātēs un pasākumu organizēšanā. Apgūsti svešvalodas – tās noderēs, smeļoties pieredzi no citu valstu profesionāļiem.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā biznesa ekonomiskie pamati, matemātika, svešvalodas, psiholoģija, politika un tiesības.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana Māksla un kultūra, Komunikācija un mediji,


Radniecīgās profesijas:

REDAKTORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

māksla, mūzika un kultūra mākslas menedžments
sabiedriskās attiecības un mediji audiovizuālie mediji un tehnoloģijas
kultūras pasākumi, koncerti, performances, izstādes praktiskā psiholoģija, pārliecināšanas tehnikas
projektu izstrāde un vadība mārketings, uzņēmējdarbība

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība ekstraversija * neatkarība
izlēmība mērķtiecība oriģinalitāte
pārliecinātība impulsivitāte intuīcija
enerģiskums elastīgums apķērība
iniciatīva draudzīgums optimisms
godkāre radošums atraktivitāte

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sadarboties ar cilvēkiem pārzināt pasākumu režiju
plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā strādāt komandā
izstrādāt prezentācijas un prezentēt veidot un īstenot radošus projektus
strādāt paaugstināta stresa apstākļos orientēties dažādās skatuves ierīcēs un tehnikā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv