JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.AUKLE/-IS


Kods: 5131 01


Darba saturs:
Aukle pieskata, aprūpē un audzina bērnus sadarbībā ar vecākiem, audzinātājiem, sociālajiem pedagogiem, bērnu medicīnas māsām. Viņa organizē bērnam emocionālo un fizisko attīstību veicinošas nodarbības, kopā ar viņu, piemēram, rotaļājas, vingro, zīmē, lasa grāmatas, muzicē, strādā rokdarbus, dodas pastaigās. Aukle uztur lietošanas kārtībā nodarbībām paredzētos materiālus un uzskates līdzekļus. Viņa nodrošina tīrību un kārtību telpās, kurās bērns uzturas, rūpējas arī par bērna ķermeņa un apģērba tīrību.

Aukle, kas strādā pirmsskolas izglītības iestādē vai bērnu namā un tiek saukta par pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgu, veicina mazo bērnu pašapkalpošanās iemaņas – apģērbšanos, noģērbšanos, ēšanas un tualetes lietošanas prasmes. Nepieciešamības gadījumā viņa gan noģērbj, gan apģērbj bērnus, bet vienlaikus ļauj viņiem pašiem pamazām apgūt un nostiprināt šīs iemaņas. Pēc pirmsskolas izglītības skolotāja norādījumiem, pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs veic dažādus rotaļu un mācību procesa sagatavošanas darbus, kā arī pēc nodarbībām palīdz novietot vietā izmantotos materiālus, ja nepieciešams, dienas gaitā uzkopj telpu, palīdz sakārtot bērnu guļvietas.

Aukle, kas strādā ģimenē, pieskata, aprūpē un audzina bērnus lielākoties vecāku prombūtnes laikā, atbalstot vecāku izvirzītos audzināšanas mērķus un atbilstoši šīm prasībām izvēloties rotaļas un attīstošās spēles. Piemēram, sarunājas ar zīdaini, dzied viņam dziesmas, savukārt ar lielāku bērnu spēlē spēles, stāsta vai lasa pasakas, kopā veic dažādas attīstošas fiziskās aktivitātes. Aukle veicina bērna pašapkalpošanās prasmju attīstību. Viņa vienojas ar bērna vecākiem par pakalpojumiem un to režīmu, piemēram, viņa pati pagatavo vai tikai servē vecāku iepriekš gatavoto ēdienu; mazgā vai tikai nomaina sasmērētās drēbes un veļu. Ja bērns vēl nemāk patstāvīgi ēst, aukle viņu paēdina, tāpat palīdz bērnam apģērbties un noģērbties, ja viņš pats to vēl nespēj veikt. Aukle arī pavada bērnu uz dažādām viņu izglītojošām nodarbībām, piemēram, uz dejošanas, zīmēšanas un sporta nodarbībām.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Aukle darbā izmanto dažādus uzskates materiālus mācībām, rotaļām, un spēlēm, piemēram, grāmatas, dabas materiālus, bērna attīstību veicinošas rotaļlietas. Viņa lieto mājsaimniecības priekšmetus, piemēram, mikroviļņu krāsni, katlus, cepešpannu, mikseri, kā arī telpu kopšanas aprīkojumu, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus.


Darba apstākļi:
Aukle strādā telpās, kurās uzturas bērni, kā arī ārā, dodoties ar bērniem pastaigā. Aukle pirmsskolas izglītības iestādē strādā astoņas darba stundas dienā. Auklei, kas strādā ģimenē, darba dienas garums ir atkarīgs no individuālas vienošanās ar darba devēju, piemēram, pilna darba diena, dažas stundas dienā vai nedēļā, tikai darba dienu vai brīvdienu vakari, visa diennakts.


Darba iespējas:
Aukle var strādāt ģimenē, pirmsskolas izglītības iestādē, bērnu namā.


Nepieciešamā izglītība:
Vēlama augstākā izglītība pedagoģijā, ko var iegūt 4 gadu laikā. Aukles profesiju var apgūt arī profesionālās vidējās izglītības iestādēs, mācību ilgums 4 gadi, vai specializētos aukļu apmācības kursos.


Iespējamais atalgojums:
80 līdz 300 LVL.
Atalgojums atkarīgs no darba vietas: pirmsskolas izglītības iestādē, bērnu namā vai bērnu slimnīcā aukle saņem 80 - 100 latus. Ja aukle strādā ģimenē, tad par atalgojumu viņa vienojas ar darba devēju, un nopelnītā summa ir atkarīga arī no aukles kvalifikācijas (piemēram, ja viņa prot svešvalodas): 0.50 – 5 lati stundā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir pozitīva attieksme pret bērniem? Vai tev ir ne tikai spējas un vēlme, bet arī pacietība pieskatīt mazus bērnus un nodarboties ar viņiem?

Auklei nepieciešams dzīvesprieks, laba humora izjūta, komunikācijas spējas, lai saprastos ne tikai ar bērniem, bet arī ar pieaugušajiem; empātija (prasme iejusties otrā un viņu saprast). Auklei būtiska ir emocionāla līdzsvarotība, kas raksturo attīstītu personību. Līdzās personības garīgām kvalitātēm auklei jāiegūst arī fiziska izturība, jo viņai jāatbalsta un jāveicina bērnu aktivitāte un darbīgums. Auklei būtiskas ir labas uzmanības sadales spējas, lai, piemēram, runājot ar vienu bērnu, pārredzētu, ko tajā pat laikā dara citi mazuļi.

Līdzās mērķtiecīgai nepieciešamo rakstura iezīmju, prasmju un māku attīstīšanai pārbaudi praksē, vai tev piemīt dotības saprasties un sadarboties ar bērniem, piemēram, uzņemoties rūpes par jaunākajiem brāļiem vai māsām, radu vai kaimiņu bērniem, kā arī brīvlaikā strādājot par auklīti bērnu izglītības iestādē vai vasaras nometnē. Mēģini izprast cilvēku psiholoģiju, viņu reakcijas dažādās situācijās, kā arī pats iesaisties notikumu virzīšanā uz kādu konkrētu mērķi. Centies būt atraktīvs un izdomas bagāts.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā psiholoģija, ētika, veselības mācība, mājsaimniecība un sports.


Interešu joma(s): Izglītība


Radniecīgās profesijas:

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS

SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

bērnu literatūra un mūzika mazi bērni, viņu aprūpe, iemaņu mācīšana, rotaļas
prāta spēles, krustvārdu mīklas, erudīciju konkursi palīdzība cilvēkiem
sabiedriskās dzīves pasākumi brīvā laika, aktīvās atpūtas, sporta pasākumi
dažādi interešu pulciņi, nodarbības mākslas vai tehniskās jaunrades studijā bērnu fiziskās un psiholoģiskās attīstības jautājumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums pārliecinātība draudzīgums
izpalīdzīgums enerģiskums radošums
kārtīgums iniciatīva godīgums
sabiedriskums optimisms praktiskums
sirsnība uzņēmība saimnieciskums
atklātība neatlaidība piesardzīgums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar bērniem palīdzēt bērniem apgūt jaunas iemaņas sevis aprūpē
konstruktīvi un pacietīgi risināt konfliktus mazināt spriedzi vai nogurumu ar humoru, spēles elementiem
ar aizrautību un izteiksmi lasīt vai stāstīt pasakas, dzejoļus u.c. veikt bērna higiēnas aprūpi
gatavot ēst sniegt pirmo medicīnisko palīdzību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv