JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SOCIĀLAIS PEDAGOGS


Kods: 2353 01


Darba saturs:
Sociālais pedagogs izglīto bērnus un jauniešus par dažādām sociālām (sabiedrības, attiecību) problēmām.

Sociālais pedagogs analizē un risina konfliktsituācijas starp jauniešiem, kā arī starp jauniešiem un pieaugušajiem. Viņš izskaidro situācijas un palīdz jauniešiem veidot veiksmīgas savstarpējās attiecības. Sociālais pedagogs izglīto par dažādām atkarībām, piemēram, datoratkarību, atkarību no apreibinošām vielām, atkarību no azartspēlēm, izskaidro atkarību kaitīgo ietekmi gan uz veselību, gan attiecībām ģimenē. Tāpat viņš veicina veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū un veido izpratni par tā nepieciešamību.

Sociālais pedagogs plāno un kopā ar kompetentiem sadarbības partneriem organizē bērniem un jauniešiem (īpaši no nelabvēlīgām ģimenēm) pasākumus no skolas brīvajā laikā.

Sociālais pedagogs izglīto arī vecākus par attiecībām ar jauniešiem vai bērniem. Viņš analizē bērnu un jauniešu tiesību ievērošanu ģimenēs un izglītības iestādēs, sadarbojas ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, lai sekmētu problēmģimeņu atveseļošanu un bērnu veiksmīgu atgriešanos ģimenēs, kur vecākiem uz laiku ir pārtraukta vecāku vara.

Sociālais pedagogs novērtē bērnu un jauniešu dzīvesprasmju līmeni. Skatās, kāds bērnam ir priekšstats par tīrību un kārtību mājās, par ēst gatavošanu, par naudas sadali dažādām ikdienas un ārpuskārtas vajadzībām, par attiecībām ģimenē. Individuāli konsultējot, vadot interaktīvās spēles, diskusijas, sadarbojoties ar vecākiem, viņš strādā ar bērniem un jauniešiem, kas vēlas pilnveidot zināšanas par dažādām ikdienas dzīves jomām.

Sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu, sociālais pedagogs palīdz bez apgādības palikušiem bērniem un jauniešiem; sadarbībā ar izglītības iestādēm, bāriņu un pagasttiesām, rūpējas par šo bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu.

Darba gaitā sociālais pedagogs dokumentē sarunas ar bērniem un jauniešiem, aizpilda anketas ar datiem par ģimenēm, apraksta dzīvesvietā apmeklēto bērnu un jauniešu sadzīves apstākļus. Izpētot pierakstus un salīdzinot datus, sociālais pedagogs secina, vai lietotās metodes palīdz vai ir jāmaina.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sociālais pedagogs darbā lieto dažāda veida biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, kopētāju, tālruni, faksu; prezentācijas iekārtas un audio/video iekārtas. Darba telpā ir aizslēdzams skapis, kur tiek glabātas sociālo gadījumu vēstures (piemēram, anketas, ģimenes kartes). Sociālais pedagogs darbā lieto arī rotaļlietas, kā arī dažādas krāsas (zīmuļus, akvareļkrāsas, guašu) un papīru zīmēšanai, šķēres, līmi un materiālus bērnu un jauniešu nodarbībām.


Darba apstākļi:
Sociālā pedagoga darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās, kas iekārtotas tā, lai radītu mierīgu atmosfēru. Sociālais pedagogs strādā astoņu stundu darba dienu. Lielu daļu darba laika viņš pavada, analizējot informāciju un izstrādājot programmas. Daļu laika sociālais pedagogs pavada, sarunājoties ar bērniem un jauniešiem, piemēram, klasēs, daļu – tiekoties ar dažādām amatpersonām, lai uzlabotu sociālās palīdzības procesu, daļu – pārbaudot bērnu un jauniešu dzīvesvietas vai neformālās tikšanās vietas.


Darba iespējas:
Sociālais pedagogs var strādāt dažādās izglītības iestādēs, piemēram, bērnudārzos, skolās, profesionālās izglītības iestādēs, bērnu aprūpes iestādēs. Sociālā pedagoga darbavieta var būt arī veselības aprūpes vai rehabilitācijas iestādes, krīzes centri, valsts vai pašvaldības sociālās aprūpes centri, kā arī tiesību aizsardzības un iekšlietu sfēras.


Nepieciešamā izglītība:
Sociālajam pedagogam nepieciešama augstākā izglītība sociālā pedagoga profesijā. Mācību ilgums ir 4 – 4,5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
180 līdz 200 LVL.
Papildus sociālais pedagogs var saņemt piemaksas, piemēram, pašvaldības noteiktās piemaksas pedagogiem.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu spēj glabāt drauga uzticēto noslēpumu? Vai esi iecietīgs un līdzjūtīgs, kad draugam nepieciešams atbalsts? Ja redzi, ka kādam būtu vajadzīga palīdzība, tu palīdzi vai gaidi, kad tevi aicinās?

Ja interesējies par sociālā pedagoga profesiju, vari vērsties pie skolas sociālā pedagoga – viņš palīdzēs iesaistīties sociālos projektos, kur varēsi darboties kopā ar vienaudžiem. Sociālā pedagoga amatā tev noderēs gan bagātīgs vārdu krājums, gan plašs redzesloks, izturība un iekšējā harmonija.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā psiholoģija, ētika, latviešu valoda un informātika.


Interešu joma(s): Sociālā palīdzība, psiholoģija Izglītība,


Radniecīgās profesijas:

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

PSIHOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sabiedriskās dzīves aktualitātes palīdzība cilvēkiem
pasākumu organizēšana pedagoģija un psiholoģija
filmas un grāmatas par cilvēku dzīves krasiem pavērsieniem, sarežģītām attiecībām, emocionāli smagām izvēlēm darbs ar bērniem, praktisko, dzīvē noderīgo iemaņu mācīšana
labdarības un brīvprātīgā darba projekti sociālo problēmu cēloņi un risinājumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums laipnība izlēmība
līdzjūtība pārliecinātība intuīcija *
godīgums enerģiskums empātija**
sabiedriskums iniciatīva neatkarība
izpalīdzīgums optimisms radošums
sirsnība disciplinētība atklātība

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

**empātija – spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācijas uztveri

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažāda vecuma un sociālā slāņa cilvēkiem izglītot bērnus un jauniešus par veselīga dzīvesveida priekšrocībām un atkarību riskiem
pārzināt sociālās jomas likumdošanas jautājumus veicināt bērnu un jauniešu dzīves prasmju apguvi
nodrošināt bērnu tiesību ievērošanu organizēt atraktīvus un izglītojošus pasākumus
saglabāt mieru neatkarīgi no apstākļiem brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv