JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS


Kods: 3320 01


Darba saturs:
Pirmsskolas izglītības pedagogi audzina un māca bērnus, kas ir vecumā no pusotra līdz septiņiem gadiem. Viņi veicina bērnu fizisko, psihisko un emocionālo attīstību, plāno un organizē dienas režīmu atbilstoši katram bērnu vecumam, vada rotaļas, spēles, vingrojumus. Parasti pirmsskolas izglītības pedagogi strādā ar bērnu grupu, kurā ir 10 – 20 bērnu, retāk ir individuālas nodarbības. Viņi māca bērnus spēlēties kolektīvā un izkopt saskarsmes iemaņas, palīdz atrisināt konfliktsituācijas, ja tādas rodas starp bērniem vai starp bērnu un vecākiem. Pirmsskolas izglītības pedagogi rūpējas par bērnu drošību gan grupas telpās, gan rotaļu laukumā, kas atrodas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā. Jaunākā vecuma bērniem (1,5 – 3 gadi) pirmsskolas izglītības pedagogi vada visu veidu fizisko vingrinājumu nodarbības, kas attīsta bērnu veiklību un fizisko veselību. Kustību rotaļas viņi veido ar sižetu, piemēram, bērni attēlo putniņus, zvēriņus, kuri kustas ātrāk, lēnāk vai guļ. Jaunākā vecuma bērniem pirmsskolas izglītības pedagogi palīdz apgūt arī ēšanas un ģērbšanās iemaņas. Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu (3 – 7 gadi) rotaļu nodarbībās pirmsskolas izglītības pedagogi māca bērniem pareizi runāt, skaitīt un pazīt ciparus, palīdz apgūt pirmās rakstīšanas iemaņas, māca bērniem zīmēt un veidot no dažādiem materiāliem – plastilīna, māla, papīra un dabas veltēm. Bērnu emocionālās attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības pedagogi lasa priekšā pasakas, teikas, dzeju, sagatavo un uzved lugas, kur katram bērnam ir sava loma. Pirmsskolas izglītības pedagogi kopā ar bērniem un viņu vecākiem iekārto grupas telpas, lai tās būtu mājīgas un patīkamas. Viņi sadarbojas ar bērnu vecākiem, dod padomus bērnu audzināšanas jautājumos, palīdz izprast attiecīgā vecuma bērnu psiholoģiskās un fizioloģiskās īpatnības, iesaista vecākus jaunu rotaļlietu izgatavošanā un veco uzlabošanā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Dažādu nodarbību veiksmīgākai, bērniem vieglāk uztveramai un interesantākai norisei (līdz ar to pilnvērtīgāka rezultāta sasniegšanai) pirmsskolas izglītības pedagogi darbā lieto visdažādākos uzskates līdzekļus un metodiskos materiālus – attēlus, kartes, dabas priekšmetus, rotaļlietas, pašdarinātas un rūpnieciski gatavotas spēles un mācību materiālus. Ja ir atbilstošas iemaņas, spēlē arī dažādus mūzikas instrumentus.


Darba apstākļi:
Pirmsskolas izglītības pedagogi visu laiku pavada kopā ar bērniem. Dažādas nodarbības notiek gan grupas telpās, gan rotaļu laukumos ārpus telpām. Pirmsskolas izglītības pedagogi kopā ar bērniem dodas arī tuvākās vai tālākās ekskursijās. Parasti bērnu grupai ir divi pedagogi, kas strādā maiņās pēc noteikta grafika. Pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs darba laiks sadalīts divās maiņas – no plkst. 7 līdz 13.30 un no plkst. 12.30 līdz 19. Stunda, kas dublējas, paredzēta, lai pedagogi, nomainot viens otru, varētu pārrunāt ar bērniem un dienas darbiem saistītos jautājumus. Privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs darba laiku nosaka iestādes vadītājs. Tiek praktizēts, ka visi iestādes pedagogi strādā astoņu stundu darba dienu, bet agrās rīta un vakara stundās dežūrē viens vai divi pedagogi pēc iepriekš noteikta dežūru grafika. Pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs sestdienas un svētdienas ir brīvdienas, bet var tikt organizētas atsevišķas grupas, kur bērni var pavadīt laiku arī nedēļas nogalēs. Ir atsevišķas pirmsskolas izglītības iestādes, kas strādā visu diennakti piecas darba dienas; tad pēc iepriekš saskaņota darba grafika jāstrādā arī naktīs.


Darba iespējas:
Pirmskolas izglītības pedagogi var strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs, privātajos bērnudārzos, speciāli organizētās rotaļu grupās – estētikas skolās, tā sauktajās bēbīšu skolās, dienas spēļu centros, kā arī skolu sagatavošanas klasēs, kurās mācās piecgadīgi un sešgadīgi bērni. Pirmsskolas izglītības pedagogi var būt arī pašnodarbinātas personas vai individuālie komersanti, kas veido savu bērnu aprūpes centru vai pirmsskolas izglītības iestādi.


Nepieciešamā izglītība:
Pirmsskolas izglītības pedagogiem nepieciešama augstākā izglītība pedagoģijā. Mācību ilgums ir 4 – 4,5 gadi. Lai pilnveidotu un papildinātu zināšanas, pirmsskolas izglītības pedagogiem jāapmeklē dažādi kursi un semināri savā specialitātē, jāpiedalās pieredzes apmaiņas pasākumos.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 600 LVL.
Strādājot pašvaldību vai privātā pirmsskolas izglītības iestādē, alga būs 200 – 400 latu. Ja pedagogs ir pašnodarbinātais, kas izveidojis privātu bērnu aprūpes centru, alga var būt 400 – 600 latu liela. Iespējamas prēmijas par izcilu darbu, radošu un novatorisku darba izpildījumu. Papildu samaksa iespējama arī tad, ja pedagogs ārpus obligātā mācību plāna izpildīšanas vada kādas specializētas nodarbības, piemēram, horeogrāfijā, zīmēšanā, filcēšanā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk darboties kopā ar bērniem, rotaļāties ar tiem, mācīt ko jaunu? Vai tev sniedz gandarījumu sajūta, ka spēj kādam pasaulē atklāt jaunas un interesantas lietas? Lai darbotos ar bērniem, vēlamas izcilas saskarsmes un organizatora spējas, iejūtība un pozitīvs pasaules redzējums. Lieti noderēs laba atmiņa un spēja ilgstoši koncentrēt uzmanību. Šīs īpašības veiksmīgi trenēsi, aktīvi piedaloties skolas vai augstskolas sabiedriskajā dzīvē, kā arī dažādās interešu grupās. Draugu, ģimenes vai citās viesībās pamēģini noorganizēt viesu bērniem kādas saistošas nodarbes – kopā ejiet rotaļās, zīmējiet, veidojiet, jokojieties. Pavēro, kādas situācijas komunikācijā ar bērniem tev sagādā gandarījumu un kādās izjūti nedrošību; centies paanalizēt, kādēļ! Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā psiholoģija, bioloģija, latviešu valoda, mūzika, vizuālā māksla, sports un mājsaimniecība.


Interešu joma(s): Izglītība


Radniecīgās profesijas:

LOGOPĒDS

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS

PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

AUKLE/-IS

PSIHOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sabiedriskās dzīves norises un pasākumi darbs ar bērniem
pedagoģija un psiholoģija bērnu psiholoģiskā attīstība
brīvā laika, aktīvās atpūtas, sporta pasākumu organizēšana prāta spēles, krustvārdu mīklas, erudīciju konkursi
zīmēšana, veidošana, muzicēšana, teātris radošs darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums pārliecinātība emocionalitāte
izpalīdzīgums enerģiskums izteiksmīgums
godīgums iniciatīva intuīcija *
sabiedriskums optimisms bagāta iztēle
sirsnība uzņēmība sapratne
atklātība neatlaidība impulsivitāte

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar bērniem iedvesmot bērnus jaunu zināšanu apguvei
konstruktīvi un pacietīgi risināt konfliktus mazināt spriedzi vai nogurumu kolektīvā ar humoru, spēles elementiem
ar aizrautību un izteiksmi lasīt vai stāstīt pasakas, dzejoļus u.c. mācīt bērnus
izteikties literāri pareizā un saistošā valodā mutiski un rakstveidā brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv