JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS


Kods: 2320 07


Darba saturs:
Profesionālās izglītības skolotājs māca profesionālos priekšmetus, sniedzot teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas kādā konkrētā profesijā vai jomā, piemēram, kokapstrādē, būvniecībā, amatniecībā, friziermākslā, kulinārijā, šūšanā un modelēšanā.

Profesionālās izglītības skolotājs organizē profesionālās apmācības darbu – lai skolēniem/studentiem sniegtu teorētiskajās zināšanās, izskaidro mācību vielu, piemēram, iepazīstina ar dažādām kokapstrādes, metālapstrādes metodēm un tehnoloģijām, stāsta par materiālu īpašībām, to ķīmisko sastāvu, izmantošanas iespējām. Lai pārbaudītu apgūto, organizē un vada seminārus, diskusijas, izstrādā un uzdod patstāvīgos darbus un testus. Viņš arī regulāri uzdod un pārbauda mājas darbus.

Tāpat profesionālās izglītības skolotājs palīdz skolēniem/studentiem apgūt profesijas praktiskās darbības – demonstrē, piemēram, kā veidot dažādus matu sakārtojumus, kā sagatavot un veltnēt mīklu, kā izklāt audumu pirms tā izgriešanas, kādus instrumentus un darba rīkus šo darbību veikšanai izmantot, konsultē, palīdz un koriģē skolēnus/studentus viņu patstāvīgajā darbībā, veicot minētos uzdevumus. Pēc uzdevuma izpildes viņš novērtē darba rezultātu, ar skolēniem/studentiem pārrunā, kas darba procesā sagādājis grūtības, pievērš uzmanību tam, kas izdevies vai savukārt izanalizē iemeslus, kāpēc radušās kļūdas un kā tās novērst. Profesionālās izglītības skolotājs arī asistē skolēnu/studentu mācību praksēs kādā uzņēmumā.

Profesionālās izglītības skolotājs seko, lai mācību procesa laikā valdītu pozitīva gaisotne, cenšas saliedēt skolēnu/studentu kolektīvu. Ja viņš ir arī grupas audzinātājs, tad seko vispārējam skolēnu/studentu sekmju līmenim, motivē viņus labāku rezultātu sasniegšanai, risina grupā radušās konfliktsituācijas.

Profesionālās izglītības skolotājs regulāri piedalās izglītības iestādes vadības organizētās sapulcēs un sēdēs. Ja nepieciešams, viņš piedalās arī skolas un mācību telpu labiekārtošanas darbos, kā arī iesaista tajos skolēnus.

Profesionālās izglītības skolotājs fiksē skolēnu/studentu sekmes atbilstošā dokumentācijā, raksta mācību un audzināšanas plānus, pārskatus, audzēkņu raksturojumus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Profesionālās izglītības skolotājs darbā lieto tāfeli un krītu, kā arī izmanto informācijas demonstrēšanas un atskaņošanas aprīkojumu, piemēram, audioiekārtu, kompaktdiskus, kodoskopu. Viņš darbā lieto arī biroja tehniku, piemēram, datoru, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri. Profesionālās izglītības skolotājs strādā ar daudzveidīgu dokumentāciju, piemēram, sekmju žurnāliem, skolēnu personīgajām lietām un liecībām.


Darba apstākļi:
Profesionālas izglītības skolotājs strādā klases telpā, auditorijā vai profesionālā mācību priekšmeta specifikai atbilstoši iekārtotā kabinetā, piemēram, remontdarbnīcās, mācību virtuvē. Viņi strādā astoņu stundu darba dienu, bet darba laiks ir atkarīgs no konkrēto izglītības iestāžu mācību stundu, semināru, ieskaišu un pārbaudes darbu, sesiju, kā arī mācību prakšu organizācijas plāna. Nereti profesionālās izglītības skolotājs strādā līgumdarbu un lasa vai vada tikai dažas mācību lekcijas nedēļā vai mēnesī.


Darba iespējas:
Profesionālās izglītības skolotājs var strādāt profesionālajās, arodizglītības iestādēs, uzņēmumu mācību centros, kā arī rajona vai pilsētas pašvaldības izglītības pārvaldēs.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība pedagoģijā, specializējoties kādā noteiktā zinātņu nozarē. Mācību ilgums 4 -5 gadi. Būtiska arī praktiska darba pieredze izvēlētajā profesionālajā jomā.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 350 LVL.
Atalgojums atkarīgs no profesionālās izglītības skolotāja darba pieredzes un mācību stundu skaita nedēļā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk pedagoga darbs? Vai tev padodas ne tikai organizēt savu darbu, bet arī vadīt citu cilvēku darbu? Vai tevi īpaši interesē kāda zinātnes un profesionālā joma, kurā tu vēlētos izglītot arī citus? Vai proti pamatot un pierādīt savus uzskatus?

Profesionālās izglītības skolotājam ir nepieciešamas labas komunikācijas prasmes, lai viņš būtu ne tikai izcils savas profesionālās jomas speciālists, bet arī mācētu ieinteresēt skolēnus/studentus kļūt par labiem speciālistiem, pilnveidojot savu personību, praktiskās iemaņas, uzskatu un vērtību sistēmu. Viņam svarīgi mācēt darboties praktiski, kā arī skaidri izklāstīt savas domas gan mutiski, gan rakstiski, ko iespējams attīstīt rakstot esejas, projektus, domrakstus, vēstules, rakstus skolas avīzei. Vērtīgu pieredzi un izpratni par šīs profesijas specifiku var gūt, izmēģinot, ko nozīmē atrasties auditorijas priekšā, izdevības gadījumā aizstājot skolotāju jaunākajās klasēs – tā pārliecināsies, vai spēj noturēt klausītāju uzmanību, vai esi pietiekami pašpārliecināts un noteikts, lai auditorija respektētu (cienītu un ievērotu) tavas prasības.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā dzimtā valoda, svešvalodas, psiholoģija un priekšmetiem, kuri ir pamatā tavai izraudzītajai specializācijai.


Interešu joma(s): Izglītība


Radniecīgās profesijas:

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS

PASNIEDZĒJS

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sabiedriskās dzīves norises un pasākumi pedagoga darbs
sava redzesloka, erudīcijas paplašināšana ar prāta spēlēm, populārzinātniskiem raidījumiem, filmām, grāmatām dažādu interešu pulciņi, nodarbības mākslas vai tehniskās jaunrades studijā
pedagoģija un psiholoģija praktisks un radošs darbs
darbs ar jauniešiem profesionālās un vispārējās izglītības apvienošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums pārliecinātība apzinīgums
izpalīdzīgums enerģiskums lietišķums
pacietība iniciatīva taktiskums
sabiedriskums optimisms atklātība
laipnība disciplinētība materiālisms*
uzņēmība neatlaidība pielāgošanās spēja

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem iedvesmot skolēnus jaunu zināšanu apguvei
mācīt profesionālās iemaņas plānot nodarbību saturu
plānot savu laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā strādāt paaugstināta stresa apstākļos
izteikties literāri pareizā un saistošā valodā mutiski un rakstveidā brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv