JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TELEVĪZIJAS UN KINOPRODUCENTS


Kods: 2654 13


Darba saturs:
Televīzijas un kinoproducents nodrošina producējamā objekta – filmas, reklāmas, mārketinga kampaņas vai TV raidījumu cikla – pilnu norisi no tā uzsākšanas brīža līdz pat beigām, veic administratīvo darbu, tas ir, plāno budžetu, veicamos darbus un to izpildes termiņus, organizē mārketinga pasākumus, koordinē un vada gan radošā, gan tehniskā personāla darbu.
Režisors atšķirībā no televīzijas un kinoproducenta atbild tikai par producējamā objekta saturu un māksliniecisko izpildījumu – piemēram, sagatavo filmas galīgo (režisora) scenāriju, pēc kura filma tiks uzņemta, vada tās uzņemšanu un aktieru spēli, piedalās montāžā, kā arī citos procesos, lai radītu filmas galīgo versiju. Lomu aktierus un statistus, kā arī galveno tehnisko personālu, uzņemšanas interjerus un eksterjerus utt. izvēlas gan režisors, gan producents, abpusēji vienojoties.
Producents vai nu pats izvēlas, ko producēt, vai arī saņem pasūtījumu. Ja viņš vēlas īstenot savu un domubiedru radošo projektu, tad noskaidro finansējuma ieguves iespējas un tā piesaisti. Bet abos gadījumos izpēta tematu, izstrādā idejas kopā ar scenāristu, žurnālistu un režisoru un dažkārt pieaicina arī konsultantu. Pēc tam rakstveidā, mutiski vai citādi prezentē izstrādāto ideju pasūtītājam un iespējamajam finansētājam. Tālāk izstrādā detalizētu idejas īstenošanas projektu, kur norāda sasniedzamos rezultātus, veicamos darbus pa posmiem, nepieciešamo personālu, tehniskos līdzekļus, infrastruktūru, izstrādā arī projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma pamatojumu (tāmi). Par projekta īstenošanu un finansējuma saņemšanu noslēdz līgumu.
Sadarbībā ar režisoru, operatoru, redaktoru, mākslinieku, skaņu režisoru, stilistu, grimētāju, apgaismotāju un citiem radošajiem un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī ar filmas, ieraksta vai tiešraides dalībniekiem producents koordinē audiovizuālā darba izstrādi, plāno un organizē komandas darbu atbilstīgi projekta uzdevumu grafikam.
Viņš uzrauga projekta īstenošanu visās tā stadijās, pārrauga visu darbu gaitu, izpildes kvalitāti, finansējuma izlietošanu, meklē risinājumus problemātiskām situācijām, plāno nepieciešamās pārmaiņas projektā, ja tādas rodas, saskaņo tās ar pasūtītāju vai finansētāju, risina arī kritiskās situācijas, kas varētu negatīvi ietekmēt darbu un tā rezultātu.
Pēc audiovizuālā projekta nobeiguma producents izvērtē to, sagatavo atskaites, finanšu izlietojuma pārskatus, iesniedz tos finansētājam un attiecīgām institūcijām, kā arī organizē darba pārdošanu, demonstrēšanu un tiesību pārstāvēšanu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Televīzijas un kinoproducentam nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, mobilais tālrunis, vēlama automašīna, lai nodrošinātu mobilitāti.


Darba apstākļi:
Darba laiks televīzijas un kinoproducentam ir nenormēts. Dažkārt, lai paveiktu visu noteiktā laikā vai ja audiovizuālā darba koncepcija paredz filmēšanu naktīs, arī producentam jāstrādā nakts laikā vai pat vairākas diennaktis nepārtraukti. Viņam var nebūt savu darba telpu, ja projekts ir īslaicīgs un nav apjomīgs, tad viņš strādā mājās. Taču darba sākumā, it sevišķi projekta izstrādes laikā, viņam ir nepieciešams klusums, lai varētu koncentrēties. Lielāku projektu īstenošanai jāīrē biroja telpas. Producents bieži atrodas kustībā – iespējami braucieni uz dažādām vietām un iestādēm, tikšanās ar pasūtītāju, radošajiem un tehniskajiem darbiniekiem viņu darba vietās. Audiovizuālais darbs var tapt visdažādākajās telpās – studijā, kultūras objektos, personas mājoklī, iestādēs, ražošanas telpās, arī brīvā dabā.


Darba iespējas:
Televīzijas un kinoproducents var strādāt producentu studijās, nacionālajās, reģionālajās un privātajās televīzijās, reklāmas un mediju aģentūrās, var būt arī pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Televīzijas un kinoproducentam nepieciešama augstākā izglītība audiovizuālo mediju mākslas jomā. Studiju ilgums ir četri gadi. Par televīzijas un kinoproducentu var strādāt arī, pabeidzot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu izklaides industrijas vadībā un producēšanā. Studiju ilgums ir divi gadi. Šim darbam nepieciešamās prasmes papildus var apgūt kursos vai asistējot strādājošajiem šīs profesijas pārstāvjiem.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Televīzijas un kinoproducentam jābūt ar augstu atbildības izjūtu un labām saskarsmes spējām, jāprot patstāvīgi organizēt darbu, nemitīgi jācenšas uzzināt jaunākās tendences un tehnoloģijas šajā nozarē. Jābūt neatlaidīgam, iecietīgam, taisnīgam, jāizprot cilvēku psiholoģija un jāprot prasīt atbildību no padotajiem. Viņam jāizprot projektu vadība, grāmatvedības un juridiskie jautājumi, jāprot reaģēt krīzes situācijās un jābūt noturīgam pret stresu.
Ja esi skolnieks, tad piedalies interešu izglītības programmās kino, foto, animācijas un citās ar audiovizuālo mākslu saistītās jomās. Vari arī patstāvīgi vai kopā ar klasesbiedriem izstrādāt un īstenot kinoprojektus. Piedalies radošo darbu konkursos, kurus rīko skola, uzņēmumi un citas organizācijas. Interesējies par televīziju un kinomākslu, lasot attiecīgo literatūru, skatoties raidījumus televīzijā vai internetā. Attīsti arī savas prasmes organizēt un vadīt cilvēku darbu, rīkojot tematiskus un radošus pasākumus kopā ar draugiem vai klasesbiedriem. Piemēram, noorganizē Latvijas Televīzijas muzeja apmeklējumu. Skolā pievērsies literatūras, mūzikas, vizuālās mākslas, matemātikas, psiholoģijas un svešvalodu apguvei.
Ja esi students, tad studiju laikā izmanto iespēju izstrādāt audiovizuālos darbus dažādās jomās – dokumentālajā vai mākslas kino, par vēstures, sociālajiem, politiskajiem vai citiem tematiem, tā iegūstot plašu dažādu paziņu loku un priekšstatu par specifisko katrā jomā. Piedalies meistarklasēs un iegūsti noderīgu informāciju no audiovizuālo darbu izstrādes jomā pieredzējušiem producentiem un citiem speciālistiem. Apmeklē Rīgas Kinomuzeja kinolektorijus, filmu festivālus.
Ja vēlies paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju, izvērtē iespējas studēt bakalaura vai maģistra līmeņa studiju programmā mediju un kino jomā. Seko līdzi aktualitātēm nozarē Nacionālā kinocentra mājaslapā www.nfc.lv. Ja producē filmas, tad iepazīsties ar MK noteikumiem nr. 586 “Filmu producentu reģistrācijas kārtība” un reģistrējies filmu producentu reģistrā Nacionālajā kinocentrā. Tas dos tev tiesības pretendēt uz publisko finansējumu Latvijas filmu veidošanai (Filmu likums). Noskaidro par iespējām pretendēt uz ES audiovizuālās jomas atbalsta programmu, citu ārvalstu fondu un organizāciju finansējumu šajā jomā Nacionālā kinocentra mājaslapā. Televīzijas projektu producēšanā svarīgi ir sekot līdzi aktualitātēm Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes mājaslapā www.nrtp.lv, kur tiek publicēta informācija par izsludinātajiem konkursiem, kā arī par semināriem, konferencēm u.c.


Interešu joma(s): Māksla un kultūra


Radniecīgās profesijas:

PRODUCENTS

PROJEKTU VADĪTĀJS

KINO, TEĀTRU UN CITU MĀKSLAS IESTĀŽU REŽISORI UN AKTIERI

KONFERENČU UN PASĀKUMU ORGANIZATORS

KULTŪRAS PASĀKUMU TEHNISKAIS REŽISORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

māksla un kultūra radošs darbs
vadošs un organizatorisks darbs kino uzņemšanas tehniskais process
kino un televīzija mārketings, uzņēmējdarbība
projektu izstrāde, plānošana, aprēķini izklaides industrija

Man raksturīgas šādas īpašības:

drosme ekstraversija* neatkarība
atraktivitāte optimisms intuīcija**
godkāre pašapziņa uzņēmība
radošums draudzīgums oriģinalitāte
izlēmība izteiksmīgums komplicētība***
enerģiskums bagāta iztēle neatlaidība

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzinātu izjust

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

organizēt un vadīt radošo un tehnisko darbinieku komandu izstrādāt audiovizuālā darba projektu un darba plānu
skaidri un saprotami formulēt savas domas mutvārdos un rakstveidā risināt grāmatvedības un juridiskos jautājumus
izstrādāt projekta budžetu, veikt finanšu aprēķinus vadīt diskusijas un akceptēt viedokļu atšķirības
ieinteresēt un pārliecināt rast risinājumu kritiskās situācijās

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv