JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KULTŪRAS PASĀKUMU TEHNISKAIS REŽISORS


Kods: 3521 25


Darba saturs:
Kultūras pasākumu tehniskā režisora klienti ir kultūras pasākumu organizētāji, arī pašvaldības, valsts iestādes un vēstniecības. Tehniskais režisors sagatavo kultūras projekta tehniskās izpildes plānu, vada tehniskā personāla darbu, rīko šā personāla atlases konkursu un pārrunas, nosaka viņu atalgojuma likmes atbilstīgi pasākuma tāmei un veido tehniskā personāla komandu, nodrošina pasākumā darba drošību un tehnikas atbilstību standartiem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem kultūras pasākumu tehniskā režisora darbā ir izprast mākslinieka ideju un izstrādāt tās tehnisko koncepciju. Šajā nolūkā tehniskais režisors vispirms no pasākuma autora vai mākslinieciskā režisora uzzina, kādu viņi vēlas redzēt pasākumu, tad izanalizē, kā to tehniski izpildīt, pēc tam vienojas par veicamo darbu sarakstu un to apmaksu. Svarīgi ir mācēt visu prezentēt savai komandai un vadīt priekšdarbus, no kuriem lielā mērā ir atkarīga pasākuma izdošanās. Tehniskā režisora uzdevums ir arī precīzi aprēķināt, cik idejas īstenošana izmaksās. Nelielu pasākumu viņš var apkalpot arī viens.
Kad kultūras pasākumu tehniskais režisors ir apzinājis nepieciešamo iekārtu un tehniskā aprīkojuma veidus un skaitu, tad sazinās ar darbā iesaistīto (mākslas, mūzikas, teātra u.c.) grupu vadītājiem un lūdz atsūtīt tehniskos raiderus1 jeb vajadzīgo tehnisko līdzekļu sarakstu. Raiderī ietilpst informācija par apskaņošanas sistēmas veidu, mikrofonu skaitu un veidu, apgaismošanas iekārtām un citu. Daži mākslinieki atsūta precīzu nepieciešamo lukturu un prožektoru sarakstu, norādot to izvietojumu pret skatuvi. Tomēr visbiežāk viņi apraksta tikai vēlamos krāsas, gaismas u.c. efektus, savukārt kultūras pasākumu tehniskajam režisoram jācenšas šīs prasības izpildīt, izvēloties atbilstīgu tehnisko aprīkojumu. Lai viss ieplānotais būtu paveikts labi un lai tiek ievēroti arī visi drošības pasākumi, tehniskais režisors pasākuma laikā seko līdzi personāla darbam.
Vēl tehniskais režisors sadarbībā ar mākslinieciskajiem režisoriem un organizatoriem izstrādā pasākuma tehnisko aprakstu un izveido visu loģistikas sistēmu – kas kādā secībā atbrauc, kas un ko kādā secībā uzstāda. Kultūras pasākuma tehniskais režisors atbild par pareizu vietas izvēli, audiences piekļuves jautājumiem, sabiedrisko tualešu nodrošinājumu, jebkuru tehnisku uzbūvi, kas atrodas pasākuma teritorijā, reizēm pat par ceļa zīmju novietojumu. Viņš sazinās ar visiem nepieciešamajiem dienestiem, lai iegūtu vajadzīgās atļaujas vai vienotos par dalību pasākuma drošības nodrošināšanā. Bet pēc pasākuma visas uzstādītās tehnikas demontāžas darbi arī noris tehniskā režisora uzraudzībā.

1 Papildnosacījumi, kas saistīti ar viesmākslinieka uzņemšanas servisu; prasību saraksts.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kultūras pasākumu tehniskais režisors savā tiešajā darbā lieto tālruni un datoru. Lielos pasākumos nākas izmantot ļoti daudz iekārtu – dažādus pastiprinātājus, akustiskās iekārtas, mikrofonus, skaņas apstrādes procesorus, mikserpultis, dažāda tipa starmešus, pacēlājus, fonus, aizkarus, papilddekorācijas, ģeneratorus, ja tuvumā nav pieejama elektrība, decibelu mērītāju un pat mērlenti.


Darba apstākļi:
Kultūras pasākumu tehniskā režisora darba laiks ir nenormēts. Pasākuma plānošanas posmā sadarbības partneri var piezvanīt jebkurā laikā, bet kultūras pasākumi noris galvenokārt vakaros un nedēļas nogalēs. Darba vietā troksnis ir liels, no tā ļoti nogurst, jo kultūras pasākumu tehniskajam režisoram tas ir darbs, ne izprieca kā skatītājiem, kura laikā jāsazinās ar citiem darbu izpildītājiem un jāseko visam līdzi. Brīvdabas pasākumos arī laika apstākļi var būt ļoti dažādi. Darbs norit augstas spriedzes apstākļos, jo katram māksliniekam katra uzstāšanās reize ir unikāla un viņam ir svarīgi, lai viss tehniskais nodrošinājums būtu perfekts. Arī atbildība par drošību kultūras pasākumu tehniskajam režisoram ir ļoti liela.


Darba iespējas:
Visbiežāk kultūras pasākumu tehniskais režisors strādā kā pašnodarbinātais, bet var dibināt arī savu pasākumu rīkošanas uzņēmumu. Tā kā šis darbs nav regulārs un prognozējams, tad daudziem kultūras pasākumu tehniskajiem režisoriem ir cits pamatdarbs un šajā amatā viņi strādā brīvajā laikā. Tehniskais režisors var strādāt arī dažādās kultūras institūcijās, pasākumu rīkošanas uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Kultūras pasākumu tehniskajam režisoram ir nepieciešama pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība kultūras projektu tehniskajā menedžmentā vai mākslas institūciju pārvaldībā, vai augstākā izglītība ar specializāciju kultūras jomā. Noderīga var būt arī pasākuma režisora vai organizētāja izglītība.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Kultūras pasākumu tehniskā režisora profesiju izvēlas cilvēki, kuriem patīk būt uz skatuves, sadarboties ar māksliniekiem un citiem radošo profesiju pārstāvjiem. Tehniskajam režisoram jābūt saprotošam, atsaucīgam, elastīgam, jāspēj uzņemties atbildība un jābūt precīzam. Ļoti nozīmīgas ir labas saskarsmes un prezentācijas prasmes, jo jāsadarbojas ar pasūtītāju, māksliniekiem un jāvada tehniskā personāla darbs, jārisina konflikta situācijas. Kultūras pasākumu tehniskā režisora darbs ir ar paaugstinātu emocionālo spriedzi, tādēļ jāattīsta spēja pieņemt lēmumus un rīkoties spriedzes situācijās.
Ja esi skolnieks, tad interesējies par jaunajām tehnoloģijām, audio un vizuālajām iekārtām. Šai darbā nepieciešama tehniskā domāšana un datorzinības, tāpēc papildini savas zināšanas tehniskās jaunrades un citos interešu izglītības pulciņos. Organizē pasākumus skolā un piedalies kā brīvprātīgais palīgs lielu pasākumu norises nodrošināšanā, lai saprastu, kā tie notiek, kā norit pasākuma norises koordinēšanas darbs. Skolā padziļināti apgūsti fiziku, informātiku, psiholoģiju, ekonomiku, svešvalodas un mākslas jomas priekšmetus.
Ja esi students, tad meklē prakses iespējas pie kultūras pasākumu tehniskā režisora, pārdomā, kādi pasākumi tevi vairāk interesē, un apgūsti attiecīgās jomas tehniku, ierīces, to uzbūvi un darbības principus. Apmeklē kultūras pasākumus, novēro, kā tiek organizēta to norise, kā arī lasi atsauksmes par to organizāciju.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad novērtē savas pasākumu vadītāja prasmes un spējas, ja nepieciešams, mācies attiecīgos kursos. Apgūsti gaismas un atskaņošanas tehniku, pasākumu un finanšu plānošanu.
Ja vēlies padziļināt zināšanas savā profesijā, tad meklē informāciju internetā un lasi speciālo literatūru, kā arī mācies profesionālās pilnveides kursos. Apsver iespēju studēt augstāka līmeņa studiju programmā kultūras vadības vai citā radniecīgā jomā, piemēram, skaņu režiju, tādējādi iegūstot padziļinātas zināšanas interesējošā profesijā.


Interešu joma(s): Māksla un kultūra


Radniecīgās profesijas:

KINO, TEĀTRU UN CITU MĀKSLAS IESTĀŽU REŽISORI UN AKTIERI

ATTĒLA UN SKAŅU IERAKSTU APARATŪRAS SPECIĀLISTI

KONFERENČU UN PASĀKUMU ORGANIZATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

koncerti, izrādes, to tehniskais izpildījums tehnika, audiovizuālās iekārtas mūzikas instrumenti
izklaides un kultūras pasākumi, to plānošana un organizācija skatuves iekārtošana, skaņas un gaismas režija
radošs, iniciatīvas bagāts darbs scenogrāfija
darba organizācija un vadīšana sadarbības iespējas ar māksliniekiem

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība uzstājība precizitāte
enerģiskums neatkarība izlēmība
dominēšana elastība praktiskums
atraktivitāte oriģinalitāte saimnieciskums
optimisms radošums analītiskums
ekstraversija* neatlaidība racionalitāte**

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izstrādāt kultūras pasākumu tehnisko norišu plānu orientēties tehnisko iekārtu uzbūvē un pielietošanā
pielietot režijas un scenogrāfijas pamatprincipus risināt problēmas, ātri reaģēt un pieņemt lēmumus
redzēt kopskatu un kontrolēt izpildi novērst un risināt konfliktus
strādāt augstas spriedzes apstākļos strādāt individuāli un vadīt darba grupu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv