JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ATKARĪBU PROFILAKSES SPECIĀLISTS


Kods: 2359 02


Darba saturs:
Atkarību profilakses speciālists strādā ar personām, kurām ir vielu vai spēļu atkarības problēmas. Galvenokārt atkarību var izraisīt alkohols, cigaretes, narkotikas un atsevišķi medikamenti, arī datorspēles un azartspēles.
Atkarību profilakses speciālists konsultē cilvēkus individuāli un vada atbalsta grupas gan bērniem, gan pieaugušajiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība šo problēmu risināšanā. Viņš var konsultēt individuāli vai organizēt nodarbības grupā arī atkarīgās personas tuviniekiem. Cilvēkus, kuriem pašiem nav šo problēmu, bet viņu ģimenē ir kāda persona ar atkarības pazīmēm –brālis, bērns, māte –, speciālisti vērtē kā līdzatkarīgos. Nodarbības grupā palīdz šiem cilvēkiem atrast veidu, kā mainīt savu izturēšanos pret atkarīgo, lai spētu palīdzēt viņam pārvarēt tieksmi lietot atkarības vielas vai spēlēt spēles un nepadarītu atkarību vēl dziļāku.
Konsultācijās un nodarbībās atkarību profilakses speciālists izskaidro atkarības un līdzatkarības veidošanās gaitu, sniedz psiholoģisku un emocionālu atbalstu, motivē pārtraukt atkarību veicinošo dzīvesveidu. Palīdz sastādīt atveseļošanās plānu, iesakot, kādu narkoloģisko, psihiatrisko, psiholoģisko un sociālo palīdzību būtu noderīgi izmantot, un izskaidro, kādas ārstēšanas un rehabilitācijas metodes var noderēt.
Atkarību profilakses speciālists vada arī izglītojošās grupu nodarbības dažādos dienas centros, bērnunamos un skolās. Apmeklē visas skolas, kur viņu aicina, kā arī speciāli dodas uz tām, no kurām biežāk nāk pacienti. Skolā vada diskusijas un saistošā veidā skaidro, kā atturēties no atkarības vielu lietošanas, sniedz informāciju, kur meklēt palīdzību u.c. Pirms došanās uz grupu nodarbībām sagatavo nepieciešamo materiālu, izdales materiālus, izvēlas arī praktiskus uzdevumus.
Atkarību profilakses speciālista galvenais uzdevums ir profilakses darbs ar personām ar atkarības problēmām sākuma stadijā un darbs ar jaunatni, tomēr pie viņa nāk arī personas, kurām šīs problēmas ir bijušas ilgstošas, piemēram, alkoholu vai narkotikas lietojušas vairākus gadus. Lai gan viņām būtu jādodas pie narkologa, atkarību profilakses speciālists palīdz un konsultē ikvienu, kurš ienācis birojā, AIDS centrā vai citā šo speciālistu pieņemšanas vietā. Ja pats nevar palīdzēt, tad meklē speciālistus, kuri var to izdarīt, un iedod viņu saziņas informāciju.
Individuālās konsultācijas un grupu nodarbības pie atkarību profilakses speciālista ir bez maksas, un jebkurai personai ar šīm problēmām ir iespēja saņemt palīdzību. To var saņemt arī anonīmi. Visu informāciju par klientiem atkarību profilakses speciālists glabā tikai savos dokumentos, jo tā ir konfidenciāla.
Atkarību profilakses speciālisti ik pa laikam apspriežas savā starpā vai izklāsta savu pieredzi kādam speciālistam ar plašākām zināšanām šajā jomā un mācās no viņu pieredzes, lai varētu savu darbu veikt arvien labāk.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Atkarību profilakses speciālists izmanto datoru un tālruni.


Darba apstākļi:
Atkarību profilakses speciālista darbs galvenokārt notiek biroja tipa vai konsultāciju telpā, vai telpā, kur notiek grupu nodarbības. Īpaši svarīgi ir, lai konsultāciju telpa būtu ērti iekārtota un piemērota individuālām pārrunām, lai klients tajā justos droši un sarunu nekas netraucētu. Atkarību profilakses speciālista darba laiks ir astoņu stundu darba diena, kur daļa laika ir rezervēta klientu pieņemšanai.


Darba iespējas:
Atkarību profilakses speciālists var strādāt pašvaldības sociālajā dienestā, dažādos sociālo vai narkoloģisko pakalpojumu centros, AIDS centrā, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, probācijas dienestā, ieslodzījuma vietās, slimnīcās un citur. Šis speciālists var arī strādāt kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Par atkarību profilakses speciālistu var strādāt persona ar augstāko izglītību sociālajā darbā, psiholoģijā, sociālajā pedagoģijā vai medicīnā. Mācību ilgums četri gadi. Tā kā neviena studiju programma nepiedāvā tieši atkarību profilakses speciālista profesiju, tad ir svarīgi mācīties kursos un iegūt zināšanas atkarību profilaksē, narkoloģijā un psihiatrijā. Atkarību profilakses speciālistam daudz jāmācas patstāvīgi, nereti jaunus darbiniekus palīdz sagatavot strādājošie atkarību profilakses speciālisti.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu vēlies palīdzēt cilvēkiem pārvarēt atkarību problēmas? Vai atbalsti veselīgu dzīvesveidu? Vai tevi interesē psiholoģija un patīk klausīties un sadzirdēt cilvēkus?
Atkarību profilakses speciālistam jābūt iejūtīgam, saprotošam un ieinteresētam palīdzēt, jāspēj uzklausīt un iedziļināties cilvēka problēmās. Šim speciālistam jāspēj pielāgoties ikviena cilvēka sapratnes līmenim, piemēram, ar bērnu jārunā atbilstīgi viņa vecumam. Jāprot pārvarēt nepatika pret apmeklētāja ārieni, ja cilvēks ir ieradies reibuma stāvoklī, netīrās drēbēs un nemazgājies. Atkarību profilakses speciālistam jārēķinās, ka sava darba rezultātu viņš neredz – klients atnāk, kad viņam ir slikti, bet, kad situācija ir uzlabojusies, tad vairs parasti nenāk un par to nestāsta.
Atkarību profilakses speciālistam jābūt ar stabilu nervu sistēmu un jāmāk pareizi reaģēt negaidītās situācijās. Itin bieži var gadīties situācijas, kad klients uzvedas agresīvi, jo ir narkotiku reibumā.
Ja esi skolnieks, apmeklē skolā organizētās nodarbības un pasākumus par atkarību profilaksi. Piedalies programmā „Vienaudzis vienaudzim”, palīdzot saviem draugiem vai skolasbiedriem pārvarēt kādu atkarību, piemēram, smēķēšanu, sniedzot atbilstīgu informāciju. Meklē informāciju un uzzini daudz vairāk par dažādu atkarību profilaksi mājaslapā www.narcomania.lv. Skolā pievērs uzmanību psiholoģijai, bioloģijai, svešvalodām un ētikai.
Ja studē sociālo darbu, psiholoģiju, sociālo pedagoģiju vai medicīnu, tad par prakses vietām izvēlies atkarību profilakses speciālista darba vietu vai iestādi, kur sniedz palīdzību personām ar atkarības problēmām. Izvēlies mācīties studiju kursos, kur piedāvā apgūt šā speciālista darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes – psiholoģiju, individuālo konsultāciju un atbalsta grupu vadīšanu, psihiatriju, narkoloģiju, sociālo darbu ar atkarīgām personām, profilakses darbu u.tml.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir augstākā izglītība sociālajā darbā, psiholoģijā, sociālajā pedagoģijā vai medicīnā, tad vispirms dodies pie atkarību profilakses speciālista un uzzini par viņa darbu vairāk. Apmeklē seminārus un kursus par tematiem, kuri noderīgi atkarību profilakses speciālista darbā un minēti iepriekš. Vari kā klausītājs apmeklēt lekcijas augstākās izglītības iestādē par tevi interesējošu tēmu. Patstāvīgi studē literatūru bibliotēkā vai internetā par darbu ar atkarīgām personām.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, mācies dažādos kursos, piedalies projektos, kas tiek rīkoti saistībā ar atkarību problēmām arī ārzemēs, kā arī meklē informāciju specializētajos izdevumos, internetā. Apsver iespēju studēt maģistrantūrā un savu zinātnisko pētījumu veltīt kādam ar atkarību profilaksi saistītam jautājumam.


Interešu joma(s): Izglītība


Radniecīgās profesijas:

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

SOCIĀLAIS PEDAGOGS

PSIHOLOGS

PENITENCIĀRĀ UN PROBĀCIJAS DARBA SPECIĀLISTS

SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sadarbība ar cilvēkiem un palīdzība viņiem cilvēku konsultēšana individuāli un grupā
atkarību problemātika, narkoloģija informēšana un izglītošana
psiholoģija, sociālais darbs vai pedagoģija literatūra un kino par dramatiskiem dzīvesstāstiem un cilvēka spējām pārvarēt grūtības
problēmu izpēte un risināšana atbildīgs un radošs darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

draudzīgums pārliecinātība zinātkāre
izpalīdzība sabiedriskums patstāvība
sapratne sirsnība emocionalitāte
laipnība taktiskums atklātība
pacietība akurātums komplicētība**
uzticamība sistemātiskums* empātija***

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***empātija - spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācijas uztveri

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

uzklausīt un izprast cilvēku problēmas, konsultēt viņus veidot sarunu ar agresīvi noskaņotu cilvēku
plānot un vadīt nodarbības grupā sastādīt atveseļošanās plānu atkarību problēmu mazināšanai
saprotami sniegt informāciju, pielāgojoties personas vecumam un zināšanu līmenim pazīt manipulējošās uzvedības veidus
motivēt cilvēku mainīt uzvedību, apmeklēt speciālistu konsultācijas veidot attiecības ar dažādiem cilvēkiem un iegūt viņu uzticēšanos

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv