JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KOKA BŪVJU RESTAURATORS


Kods: 3476 13


Darba saturs:
Koka būvju restaurators atjauno un saglabā kultūras vērtības arhitektūrā. Viņš veic restaurējamās koka būves izpēti, vadoties pēc tās izgatavošanas paņēmieniem un tehnoloģijām. Koka būvju restaurators nosaka restaurējamā objekta bojājumu rašanās iemeslus un to novēršanas paņēmienus. Ja māja ir vēsturiska, viņš restaurācijas procesā saglabā esošās detaļas vai arī pārveido to, piemērojot mūsdienu apstākļiem un tehnoloģijām.

Koka būvju restaurators ievāc ziņas (piemēram, muzejā, arhīvā, grāmatās, žurnālos) par konkrētā objekta vēsturi un iepriekšējo restaurāciju. Viņš restaurējamā objekta stāvokli nosaka, sadarbojoties ar ķīmiskās izpētes speciālistiem, kuri veic būvē izmantoto materiālu laboratoriskos pētījumus, kā arī ar arhitektoniski mākslinieciskās izpētes speciālistiem, piemēram, būves vēsturiski sākotnējā krāsojuma noteikšanai (ko nosaka, atsedzot vēlāko krāsojumu kārtas). Viņš izstrādā tehniskos zīmējumus, sastāda restaurācijas darbu tāmi un saskaņo to ar pasūtītāju.

Lai novērtētu veicamo darbu specifiku un apjomu, koka būvju restaurators pārbauda būves konstrukcijas - lai tās nebūtu ķirmju saēstas, puves bojātas, apseko mājas pamatus un pamatvainagu (pirmā koka kārta virs pamatiem). Tad pēc vizuālām pazīmēm, vai pārbaudot koksni ar kaltu vai citiem instrumentiem, viņš noskaidro, kādā stāvoklī ir sienu, grīdas, siju koks, iezīmē bojātās, izpuvušās vietas, ar dažādu metožu palīdzību tās izņem un iestiprina protēzes (jaunās detaļas).

Atkarībā no būves bojājuma pakāpes koka būvju restauratori vai nu fragmentāri, vai pilnībā maina mājas sienas, pamatus, jumtu, dažādus pārsegumus. Izmantojot dzelzs stiprinājumus, viņi savieno, piemēram, nomainītos sienas fragmentus ar vecās sienas daļu, rūpīgi līmeņo, cenšas īpašu uzmanību pievērst vietām, kur mūris saduras ar koku. Nepieciešamības gadījumā, piemēram, lai iztaisnotu, sienas iespējams arī pabīdīt. Tad koka būvju restauratori šo sienu ar domkratu paceļ, vertikāli sastiprina un, izmantojot koka brusas un speciālu dzelzs konstrukciju, pārvieto, līdz sasniegts vēlamais sienas stāvoklis. Vēlāk vai nu ar dažādiem metāla stiprinājumiem, vai koka tapām, iebīdīto sienu nostiprina.

Darbu beidzot, koka būvju restaurators atjauno dekoratīvos veidojumus, krāsojumu.

Ēkas restaurēšanas laikā viņš rūpīgi seko laika prognozēm, jo atsevišķu darbu veikšanai nepieciešami noteikti laika apstākļi.

Savukārt, lai fiksētu un arhivētu padarīto, koka būvju restaurators restaurējamo objektu fotografē pirms restaurācijas, tās laikā, kā arī pēc restaurācijas.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Koka būvju restaurators darbā lieto rokas elektriskos instrumentus (piemēram, urbjus, slīpmašīnas), mērinstrumentus (piemēram, līmeņrādi, mērlentes, koksnes mitruma mērīšanas ierīces), kā arī cirvi, zāģi, domkratu, vinčas, kaltus, otas, skrūves. Darbā arī izmanto datoru, speciālas datorprogrammas, zīmēšanas un rasēšanas piederumus, dažādu biroja tehniku, piemēram, printeri, kopēšanas iekārtu. Attīrīšanas un konservācijas jeb saglabāšanas darbos restaurators izmanto dažādas ķīmiskas vielas, piemēram, antiseptiķus.


Darba apstākļi:
Koka būvju restaurators strādā gan ārā, gan iekštelpās – atjaunojamās būves vai restaurācijas biroja telpās. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu. Ja norisinās process, kuru nevar vai nav ieteicams pārtraukt, ir jāstrādā virsstundas. Lai pasargātu sevi no traumām, koka būvju restaurators lieto dažādus personīgās drošības līdzekļus, piemēram, drošinājuma sistēmas, jostas, maskas, cimdus un aizsargķiveri.


Darba iespējas:
Koka būvju restaurators var strādāt dažādos restaurācijas un būvniecības uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā vai augstākā izglītība restaurācijā, arhitektūrā. Mācību ilgums - 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
240 līdz 600 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no profesionalitātes, darba pieredzes, veicamo darbu apjoma un sarežģītības pakāpes


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista īpašā noskaņa, ko rada seni priekšmeti, gleznas, telpas, būves? Vai tu vēlētos senajām ēkām atdot to vēsturisko izskatu?

Koka būvju restauratoram nepieciešama pacietība un precizitāte darbu veikšanā, kā arī tēlainā, telpiskā un abstraktā domāšana, ko attīstīs un veicinās veidošana, rasēšana un zīmēšana, kā arī uzdevumu veikšana, kas prasa daudz darba un laika, piemēram, sarežģītu pužļu likšana, krustvārdu mīklu risināšana.

Gūt pamatiemaņas, kā arī priekšstatu par šo profesiju var, pamēģinot „restaurēt” - atdalot sākotnējo izskatu dažādiem salūzušiem vai nolietotiem priekšmetiem, piemēram, vecam dārza solam vai sasistai vāzei!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā tehniskā grafika, mākslas vēsture, kultūras vēsture, vizuālā māksla, vēsture, ķīmija un mājsaimniecība.


Interešu joma(s): Kokapstrāde Būvniecība,


Radniecīgās profesijas:

MĒBEĻU, KOKGRIEZUMU RESTAURATORS

RESTAURATORS

POLIHROMA KOKA, ZELTĪJUMU RESTAURATORS

AKMENS BŪVJU RESTAURATORS

METĀLA IZSTRĀDĀJUMU RESTAURATORS

KOKTĒLNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

tehniskā grafika, vizuālā māksla restaurācijas tehnoloģija un vēsture
tradicionālie koka būvniecības paņēmieni un tehnoloģijas koka dekoratīvie veidojumi, to atjaunošana
senas koka būves restaurācijas organizācija un vadīšana
mākslas un kultūras vēsture, kultūras mantojums koksnes ķīmiskās konservēšanas līdzekļi

Man raksturīgas šādas īpašības:

precizitāte praktiskums komplicētība**
neatlaidība centība neatkarība
zinātkāre patstāvība prasīgums
saimnieciskums analītiskums uzņēmība
rūpīgums vērīgums akurātība
materiālisms* bagāta iztēle izlēmība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

precīzi un akurāti pildīt uzdevumu beicēt, gruntēt, krāsot, lakot
kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses pievērst uzmanību detaļām, nepieļaut paviršu, nevīžīgu darbu
strādāt ar galdniecības instrumentiem radoši domāt, piedāvāt nestandarta idejas
diskutēt, vienoties, rast kompromisus organizēt un vadīt restaurācijas darbus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv