JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KOKAPSTRĀDES TEHNOLOGS


Kods: 3119 19


Darba saturs:
Kokapstrādes tehnologs plāno, kādā tehnoloģiskā secībā būtu jāveic kokapstrādes process ražotnē, lai tiktu maksimāli racionāli nodarbināti darbagaldi un izmantoti resursi. Viņš atbild par kokmateriālu ražotnes vadību un visiem procesiem, sākot no kokmateriālu piegādes ražotnei līdz pat produkta piegādei klientam.

Kokapstrādes tehnologs nodrošina, lai nerastos finansiāli zaudējumi vai darbagaldu dīkstāves. Lai to veiktu, viņam ir jāizprot kokapstrādes iekārtu un darbagaldu īpašības un tehniskās iespējas. Tam noder pieredze kokapstrādes jomā. Piemēram, tipisks kokapstrādes tehnologa lēmums varētu būt nodarbināt ražotnes ražīgāko darbagaldu vienā maiņā, bet mazāk ražīgo – divās maiņās, lai ražīgajam nerastos dīkstāve materiālu trūkuma dēļ. Kokapstrādes tehnologa galvenais uzdevums ir paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti un rūpēties, lai ražošanas process noritētu bez aizķeršanās. Kokapstrādes tehnologs arī plāno ražotnes darbinieku darba laikus, nosaka maiņas, motivē un organizē cilvēku darbu ražotnē. Viņš var būt atbildīgs par jautājumiem, kas saistīti ar darbinieku veselību, drošību un disciplīnu, kā arī var instruēt par drošību, aprēķināt darbinieku algas.

Kokapstrādes tehnologs nodarbojas ar pasūtījumu apstrādi un pieņem lēmumus par produkta cenu. Kokapstrādes tehnologs aprēķina, vai pasūtījums būs izdevīgs, mēģina noteikt iespējamos zudumus, kā arī informē vadītāju par saviem aprēķiniem un palīdz pieņemt lēmumu, vai ražot konkrēto produktu. Kokapstrādes tehnologs prot lasīt diagrammas, shēmas un rasējumus, kā arī mainīt parametrus konkrētā rasējumā. Reizēm kokapstrādes tehnologs darbojas kā starpnieks starp uzņēmuma darbiniekiem un klientu; tāpat viņš var sniegt klientam konsultācijas par pasūtītā materiāla izgatavošanu un cenu un vienoties par pasūtījuma parametriem, kas ir izdevīgi abām pusēm. Kokapstrādes tehnologs vislabāk pārzina uzņēmuma tehniskās iespējas un vienmēr piedalās lēmumu pieņemšanā par lielapjoma pasūtījumiem.
Kokapstrādes tehnologs var būt atbildīgs arī par konkrētiem ražotnes procesiem, piemēram, par automatizēto kalšu darbības pārraudzīšanu. Kokapstrādes tehnologa uzdevums var būt sagatavot gada izmaksu aprēķinus vai budžeta plānu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kokapstrādes tehnologs darbā lieto datoru un specializētas datorprogrammas, kas palīdz tehnologam ātri aprēķināt kokapstrādes iekārtu noslogojumu un ražotspēju, kā arī grāmatvedības datorprogrammas un kalkulatoru.


Darba apstākļi:
Strādājot ar pasūtījumiem, darbs pārsvarā norisinās biroja tipa telpās, taču kokapstrādes tehnologam nepieciešams arī laiku pa laikam uzturēties ražotnē, lai spētu kontrolēt procesus, kas notiek produkta ražošanas laikā. Kokapstrādes tehnologs bieži kontaktējas ar cilvēkiem – gan ražošanas strādniekiem, gan klientiem. Kokapstrādes tehnologs strādā astoņas darba stundas dienā.


Darba iespējas:
Kokapstrādes tehnologs var strādāt kokapstrādes uzņēmumos, mēbeļu ražotnēs, galdniecībās un zāģētavās.


Nepieciešamā izglītība:
Kokapstrādes tehnologam nepieciešama augstākā izglītība kokapstrādē. Mācību ilgums ir 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 500 LVL.
Vidēji lielos uzņēmumos alga kokapstrādes tehnologa profesijā ir 300 – 500 latu. Uzņēmumos ar lielāku apgrozījumu kokapstrādes tehnologs var saņemt prēmiju, kas ir proporcionāla uzņēmuma peļņas pieaugumam, tāpēc iespējama arī lielāka alga.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk darboties ar kokmateriāliem – izgatavot dažādus saimniecībā izmantojamus koka izstrādājumus vai arī vienkārši izgrebt vai izvirpot kādu skaistuma priekšmetu savam priekam? Kokapstrādes tehnologa profesija ir vadošs darbs, bet, lai labi izprastu kokapstrādes procesu, ļoti noderēs tevis paša iemaņas praktiskā darbā ar kokmateriālu.

Vai tev patīk organizēt dažādus pasākumus un procesus? Vai tu meklē alternatīvus risinājumus, ja kaut kas neizdodas, kā iecerēts? Vai tu viegli spēj pieņemt lēmumus? Kokapstrādes tehnologa profesija saistīta ar lielu atbildību; lai attīstītu atbildības izjūtu, centies uzņemties vadošu lomu dažādu pasākumu rīkošanā. Lai varētu organizēt citu cilvēku darbu, ir jāprot organizēt arī savs darbs, tāpēc centies iepriekš izplānot darāmo un paveikt to laikā.

No mācību priekšmetiem pievērs īpašu uzmanību matemātikai, mājsaimniecībai, fizikai un biznesa ekonomiskajiem pamatiem.


Interešu joma(s): Kokapstrāde


Radniecīgās profesijas:

KOKAPSTRĀDES INŽENIERIS

MEŽSAIMNIECĪBAS TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kokapstrādes iekārtas, to ekspluatācija kokapstrādes tehnoloģijas
matemātika, fizika darbu vadīšana, kvalitātes kontrole
uzņēmējdarbība, ekonomika koksnes mehāniskā un hidrotermiskā apstrāde, polimērmateriālu ķīmija
racionāli resursu izmantošanas veidi ražošanas efektivitātes jautājumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* pastāvība racionalitāte****
praktiskums apķērība apzinīgums
saimnieciskums kritiskums prasīgums
vērīgums izlēmība neatlaidība
darbīgums intelektualitāte** uzņēmība
analītiskums sistemātiskums*** komplicētība*****

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties tehniskajā dokumentācijā, specifikācijās, shēmās kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses
racionāli plānot, organizēt un izmantot laiku un resursus kompleksi risināt problēmu, ņemot vērā nozīmīgus faktorus
novērtēt atbilstību standartu prasībām, pievērst uzmanību detaļām, niansēm vadīt un organizēt cilvēkus, veidot lietišķu sadarbību
izstrādāt biznesa plānu sastādīt ražošanas procesa operāciju secību, izvēlēties piemērotus materiālus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv