JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PIELIETOJUMA ADMINISTRATORS

Darba saturs:
Pielietojuma administrators ir atbildīgs par uzņēmumā ieviestās programmatūras uzturēšanu tādā kārtībā, lai datorsistēmas lietotāji varētu veikt nepieciešamos darba pienākumus. Pielietojuma administrators kontrolē sistēmas datu kvalitāti un veic pasākumus, lai to saglabātu, piemēram, izglīto sistēmas lietotājus par to, kā notiek darbs ar sistēmu, kā arī seko kāda informācija tiek ievadīta un uzkrāta, lai tā atbilstu sistēmas prasībām un pielietojumam.

Pielietojuma administrators konsultē lietotājus situācijās, kad sistēmā tiek atklātas programmas darbības nepilnības. Tās ir jālabo programmētājiem, bet pielietojuma administrators ir starpnieks starp lietotājiem un programmatūras izstrādātājiem - viņš reģistrē problēmu, seko līdzi tās risināšanas gaitai un testē (pārbauda), vai ar izvēlēto metožu palīdzību problēma ir novērsta.

Pielietojuma administrators parasti iziet noteiktu apmācību kursu pie programmatūras izstrādātāja vai tās pārdevēja. Viņš ir atbildīgs par visu servisa pakešu un jaunāko versiju savlaicīgu uzstādīšanu uz lietotāju datoriem, piemēram, mainoties dažādiem grāmatvedības likumiem, nepieciešams savlaicīgi izdarīt izmaiņas tajos grāmatvedības programmatūras moduļos, uz kuriem šīs izmaiņas attiecas. Piemēram, izmainoties iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmei, lai grāmatvede varētu pareizi aprēķināt darba algas, pielietojuma administratora uzdevums ir nodrošināt jaunākās versijas programmatūras uzstādīšanu uz visiem grāmatvedības datoriem.

Bieži vien pielietojuma administratora funkcijas tiek uzticētas datortīkla administratoram, tomēr pielietojuma administratoram nav nepieciešamas tik dziļas tehniskās zināšanas kā datortīkla administratoram.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Pielietojuma administrators darbā lieto datoru un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, skeneri, printeri.


Darba apstākļi:
Pielietojuma administrators parasti strādā biroja tipa telpās, astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Pielietojuma administrators var strādāt privātos, valsts un pašvaldības uzņēmumos, struktūrvienībās, kurās ir savas specializētas programmas un nepieciešams pārraudzīt darbu ar tām.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā vai augstākā izglītība datorzinātnēs un/vai informāciju tehnoloģijās. Mācību ilgums 2,5 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 1200 LVL.
Atalgojuma apjoms atkarīgs no profesionalitātes, darba pieredzes un uzņēmuma veida.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē datori, to uzbūve un darbības principi? Vai pats esi aktīvs datora lietotājs, un, vai labi pārzini darbu ar populārākajām datorprogrammām?

Viena no būtiskākajām pielietojuma administratora profesionālajām īpašībām ir labas komunikācijas spējas, māka rast kontaktu ar visdažādākajiem cilvēkiem. Svarīgi spēt saprotamā un vienkāršā veidā iepazīstināt lietotāju ar tehniskām niansēm par datora lietošanu, spēt izprast cilvēka vienas vai otras rīcības iemeslus, lai tā konstatētu, problēmas cēloni, piemēram, kādu lietotāja darbību dēļ konkrētā datorprogramma nedarbojas kā paredzēts. Vērtīga ir prasme sarunās būt diplomātiskam un viegli rast kompromisus dažādām problēmsituācijām. Šīs iemaņas palīdzēs attīstīt, piemēram, dalība skolas un ārpusklases aktivitātēs, interešu un diskusiju grupās, skolēnu pašpārvaldē.

Protams, nozīmīga ir arī loģiska un analītiska domāšana, ko attīstīs matemātikas, ķīmijas, atjautības uzdevumu, krustvārdu mīklu risināšana, šaha un stratēģijas spēļu spēlēšana.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā informātika, matemātika un loģika.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

DATORSISTĒMU UN DATORTĪKLU ADMINISTRATORS

INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DROŠĪBAS ADMINISTRATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, informātika datorsistēmu jauninājumi
jaunumi datortehnikā, informāciju tehnoloģijās palīdzība datorprogrammu apguvē un lietošanā
datorzinātne prāta spēles, erudīcijas uzdevumi
analītisks darbs programmatūru tehniskā specifikācija

Man raksturīgas šādas īpašības:

pacietība centība sistemātiskums *
stabilitāte kritiskums racionalitāte **
precizitāte neatlaidība disciplinētība
uzmanība zinātkāre lietišķums
praktiskums analītiskums uzņēmība
kārtīgums stratēģiskums draudzīgums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem kārtot lietišķo dokumentāciju
mācīt cilvēkus darbam ar datorsistēmu vienkārši un saprotami izskaidrot sarežģītas lietas
uzstādīt datorsistēmu atjauninājumus veikt plānotos darbus paredzētā laikā
lielā informācijas daudzumā ātri atrast būtiskāko strādāt ar dažādām programmatūrām

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv