JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DOKUMENTĒTĀJS

Darba saturs:
Dokumentētājs izstrādā lietotāju dokumentāciju dažādiem programmatūras izstrādes projektiem, piemēram, grāmatvedības vai noliktavas uzskaites programmai.

Izmantojot dažādu projekta dokumentos pieejamo informāciju, piemēram, prasību specifikāciju (tehnisko parametru apraksts), dokumentētājs izstrādā lietotāja dokumentāciju. Dokumentētājs izpēta programmatūru darbībā, iepazīstas ar programmas darbības principiem, izveidojot iespējamos apraksta scenārijus (darbības gaitas izklāstu). Viņš izjautā gan sistēmu analītiķus, gan testētājus par programmatūras funkcionalitāti, par dažādām niansēm, kas jāievēro, lai programmatūra strādātu bez aizķeršanās un korekti. Noskaidro, kā lietotājam rīkoties dažādu problemātisku situāciju gadījumā.

Dokumentētājs iepazīstas ar pasūtītāja darba specifiku, darbības principiem un kārtību, kādā lietotājs veic savus darba pienākumus, tos regulējošiem normatīvajiem aktiem. Dažos projektos dokumentētājs arī pats tiekas ar pasūtītāju, nākamajiem programmas lietotājiem, lai precizētu lietotāju prasības attiecībā uz dokumentāciju. Dokumentētājs pēc iegūtās informācijas apstrādes pielabo, ja nepieciešams, savus iepriekš izstrādātos scenārijus, dokumenta uzmetumu un tālāk jau veido dokumentāciju, kas atbilst reālajam lietotāju darbam.

Dokumentētājs, veidojot programmatūras lietotāja dokumentāciju, ievēro noteiktus principus, lai dokumentācija būtu pārskatāma un ērti lietojama, piemēram, tai jābūt rakstītai vienā stilā, jānodrošina ērta piekļūšana atsevišķām nodaļām (īpaši svarīgi ir lielās programmās aplūkot vai izdrukāt tikai vienu nodaļu), tai jābūt ērti lasāmai (kur nozīmīgs ir attēlu un informācijas izvietojums), kā arī jāizceļ svarīgākā informācija, teiksim, ar krāsu palīdzību.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Dokumentētājs darbā lieto datoru un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, skeneri, printeri.


Darba apstākļi:
Dokumentētājs parasti strādā biroja tipa telpās, astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Dokumentētājs var strādāt specializētos IT (informācijas tehnoloģijas) uzņēmumos, kuri izstrādā programmatūras, kam jāveic dokumentēšana.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā vai augstākā izglītība datorzinātnēs un/vai informāciju tehnoloģijās. Mācību ilgums 2,5 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 600 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no aprakstāmās programmatūras lieluma, kā arī no dokumentētāja darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē datorlietas, vai patīk strādāt pie datora, piemēram, rakstot dažādus sacerējumus vai pildot kādus praktiskos darbus, kuru apjoms ir vairākas lapas? Vai tu ar interesi seko jaunumiem informācijas tehnoloģiju jomā?

Dokumentētājam būtiska ir spēja izteikties (īpaši rakstiski), sarežģītas lietas jāmāk uzrakstīt lietotājam saprotamā valodā, tāpat viņam svarīgas ir labas komunikācijas spējas, jo darbā jāsatiekas gan ar programmatūras izstrādātājiem, gan ar lietotājiem. Pavaicā draugiem, vai māki paskaidrot tev saprotamas, bet viņiem svešas lietas vienkāršiem vārdiem? Šādas iemaņas labi var gūt, piemēram, eksāmenu vai ieskaišu laikā, cenšoties apskatāmo vielu izstāstīt draugiem – vēlāk to pārrunājot, pārliecināties, vai esi saprasts pareizi un spējis informāciju izklāstīt adekvāti (pareizi). Šādi trenēsi arī savu atmiņu un uzlabosi zināšanu līmeni priekšmetā. Domrakstu un eseju rakstīšana veicinās prasmi domas formulēt rakstiski, bet saprast, cik interesanti iespējams izteikties, cik bagātīga var būt valoda, var lasot grāmatas.

Dokumentētājam ļoti palīdzēs prasme savienot rutīnas darbu ar radošo izdomu, ko attīstīs vēlme saredzēt ko interesantu ikdienišķajā, kaut vai, piemēram, izdomājot jaunu maršrutu, kā nokļūt mājās vai pie drauga.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā loģika, latviešu valoda un literatūra, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

PROGRAMMĒTĀJS

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS PROJEKTU VADĪTĀJS

DATORSISTĒMU TESTĒTĀJS

OPERĀCIJU SISTĒMU INŽENIERIS

DATU BĀZES INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, informātika palīdzība cilvēkiem datorprogrammu apguvē
jaunumi datortehnikā, informāciju tehnoloģijas prāta spēles, erudīcijas uzdevumi loģiskās domāšanas treniņam
sarežģītu, daudzpakāpju uzdevumu risināšana zināšanu pilnveidošana datorzinātnēs
darbs ar analītisko domāšanu un literāro talantu programmatūru tehniskā specifikācija

Man raksturīgas šādas īpašības:

pacietība centība sistemātiskums *
stabilitāte kritiskums racionalitāte **
precizitāte neatlaidība intelektualitāte ***
uzmanība zinātkāre disciplinētība
atturība analītiskums lietišķums
kārtība stratēģiskums izpildīgums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

*** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

konstruktīvi risināt konfliktus izstrādāt programmatūru dokumentāciju
pārzināt dažādas datorprogrammas vienkārši un saprotami izskaidrot sarežģītas lietas
precīzi izpildīt rīkojumus rakstīt saistošā un gramatiski pareizā valodā
lielā informācijas daudzumā ātri atrast būtiskāko mobilizēt sevi liela apjoma un augstas precizitātes darbam

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv