JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.AUTOCELTŅU UN CITU KRAUŠANAS IEKĀRTU OPERATORI


Kods: 8333


Darba saturs:
Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operators vada un apkalpo pārvietojamos un stacionāros celtņus, iekārtas, kas paceļ un nolaiž cilvēkus un kravas uz būvlaukuma vai šahtā, celšanas iekārtas kalnos (piemēram, pacēlājus slēpotājiem), kā arī tiltu pacelšanas mehānismus un citas iekārtas.

Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatora galvenais pienākums ir ar dažādu mehānismu palīdzību precīzi pārvietot kravas. Viņš rūpējas, lai tas notiktu droši un neapdraudētu cilvēkus vai materiālās vērtības.

Šīs profesijas pārstāvjus var iedalīt divās grupās. Pirmajā grupā ietilpst tie autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori, kas strādā uz stacionārām celšanas iekārtām (tādām, kas uzstādītas konkrētā objektā un nepārvietojas uz citu vietu). Šeit visa uzmanība jāveltī tikai tiešai kravas vai cilvēku pacelšanai, pārvietošanai un nolaišanai. Šajā grupā strādājošie apkalpo, piemēram, gaisa tramvaju, būvlaukumos, rūpnīcās uzstādītos kravas celtņus vai pacēlājus slēpošanas trasēs.

Otrajā grupā ietilpst tie autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori, kas strādā uz mobilām (pārvietojamām) celšanas iekārtām. Viņi strādā, piemēram, uz kravas celtņiem, kas uzstādīti uz automobiļa un pārvietojas uz vietām, kur jāveic darbs. Viņi ne vien pārvieto kravu, bet arī seko tam, kā pārvietojas pats transportlīdzeklis un kā tas novietojams pirms kravas pacelšanas. Viņi arī apzina apstākļus, kas var traucēt šim darbam, piemēram, spēcīgs vējš, lietus, ierobežots celšanas augstums, celtņa uzstādīšanas vieta.

Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori, vadoties pēc savas pieredzes un zināšanām, paši izvēlas piemērotākos darba paņēmienus dotā uzdevuma izpildei, kā arī personīgi atbild par attiecīgā darba norisi un rezultātiem, piemēram, lai, ceļot kravu, celtnis nesalūztu vai neapgāztos, nepieskartos zem sprieguma esošām elektrolīnijām.

Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori paši arī sagatavo iekārtu darbam, veic nelielus autoceltņu un kraušanas iekārtu remontus, tehnisko apkopi un regulēšanu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori darbā izmanto autoceltni vai citas kraušanas iekārtas, kuras viņi vada. Viņi lieto arī dažādas celšanas palīgierīces (kāšus, satvērējus, aizkabes, trīšu blokus), kā arī tehnikas pozicionēšanas un vadīšanas sistēmas. Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori lieto arī sezonai piemērotu mitrumizturīgu apģērbu un speciālus zābakus, kā arī, kad nepieciešams, dzirdes aizsarglīdzekļus, īpašus cimdus un aizsargķiveri.


Darba apstākļi:
Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori strādā galvenokārt laukā, atrodoties celtņa kabīnē vai uz celšanas ierīces platformas, astoņu stundu darba dienu, saskaņā ar iepriekš noteiktu darba grafiku. Ja darbs noris vaļējā kabīnē, tad šīs profesijas pārstāvji ir pakļauti apkārtējās vides iedarbībai (vējam, lietum, saulei). Autoceltņi ietilpst bīstamo iekārtu kategorijā, tāpēc celtņa operatoriem nepieciešama īpaša veselības pārbaude.


Darba iespējas:
Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori var strādāt gan privātuzņēmumos, gan valsts vai pašvaldību iestādēs un arī kā pašnodarbinātie.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama arodizglītība (mācību ilgums 2 – 3 gadi) vai profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums 4 gadi) ar tehniku saistītā specialitātē.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 600 LVL.
Atalgojums atkarīgs no pieredzes, tehnikas, ar ko tiek strādāts, un darba specifikas, kā arī no strādājošā profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē tehnika? Vai tev pašam patiktu to vadīt? Vai tev piemīt atbildības izjūta? Vai esi fiziski izturīgs?

Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatora profesijā vissvarīgākā īpašība ir pacietība un precīza darba izpilde, kā arī vērība pret dažādu lietu niansēm, jo, izvietojot kravas, nereti nozīme ir pat centimetra precizitātei. Ļoti būtiskas ir arī tehniskas zināšanas par dažādu iekārtu uzbūvi un lietošanu. Paplašināt savu redzesloku šajos jautājumos var, piedaloties dažādos ar tehniku saistītos interešu pulciņos, piemēram, moto vai jauno tehniķu interešu grupā. Strādājot uz autopacēlāja, būs vajadzīga autovadītāja apliecība, tāpēc satiksmes noteikumus var sākt apgūt jau tagad.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, tehniskā grafika, informātika un sports.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS MAŠĪNU, MEHĀNISMU UN IEKĀRTU OPERATORI

ZEMES RACĒJU UN TIEM LĪDZĪGU MAŠĪNU OPERATORI

AUTOKRĀVĒJU OPERATORI

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

lielo kravu pārkraušanas tehnika praktisks darbs
autoceltņu vadīšana darbs ar mehāniskām ierīcēm
darbs nestandarta apstākļos, ārējās vides ietekmē auto tehnikas darbības principi, ekspluatācijas nianses
kraušanas darbu tehnoloģija un mehanizācija matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

stabilitāte pacietība pārliecinātība
piesardzība materiālisms* neatlaidība
izturība darbīgums rūpība
lietišķums disciplinētība izlēmība
praktiskums saimnieciskums uzņēmība
pielāgošanās spēja kārtīgums drosme

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt komandā novērtēt ārējo apstākļu ietekmi uz kravas pārvietošanas drošību
pārzināt dažāda tipa kravas pārvietošanas iekārtu darbību ievērot drošības tehnikas noteikumus
strādāt ar kravu pārvietošanas ierīcēm vadīt automašīnu
ievērot precizitāti uzticēto darbu izpildē patstāvīgi veikt mašīnu apkopi un sīkus remontdarbus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv