JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.GAISA KUĢU TEHNISKĀS EKSPLUATĀCIJAS TEHNIĶIS MEHĀNIĶIS


Kods: 3115 53


Darba saturs:
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis mehāniķis, vadoties pēc spēkā esošajām reglamentējošajām instrukcijām, veic gaisa kuģu tehnisko apkopi. Viņš tehniski apkopj lidaparātus pirms lidojuma un rūpējas par to, lai tie varētu veikt drošus lidojumus. Viņš arī pilda darba uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu mehānisko iekārtu (piemēram, propelleru, dzinēju, to palīgsistēmu) lietošanu, uzraudzību un apkopi. Viņš atbild par gaisa kuģu ierīču, mehānisko iekārtu sagatavošanu darbam, kā arī to, lai darbā tiktu ievērotas darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības prasības.

Pārbaudot gaisa kuģu korpusu un sistēmu tehnisko stāvokli, gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis mehāniķis ar dažādas mēraparatūras un instrumentu palīdzību pārliecinās par to, vai tie funkcionē precīzi un adekvāti (pareizi). Viņš veic dzinēja, tā sistēmu un palīgiekārtu, kā arī propelleru tehnisko apkopi, piemēram, pārbauda hidraulisko sistēmu hermētiskumu, apkopj gaisa kuģu mezglus, piemēram, bremžu sistēmas, riteņu pacelšanas sistēmas, kā arī veic dažādus sīkus remontdarbus.

Atkarībā no konkrētā uzdevuma specifikas gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis mehāniķis savu darbu veic vai nu individuāli, vai darba grupas sastāvā. Bieži vien viņš organizē un vada citu līmeņu speciālistu darbu, piemēram, uzrauga aviomehāniķu un elektronisko iekārtu mehāniķu darbu un dod viņiem darba uzdevumus.

Tā kā aviācijas nozarē gan nepārtraukti attīstās dažādas tehnoloģijas, gan notiek izmaiņas to ekspluatācijā (lietošanā), gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis mehāniķis seko līdzi jaunākajiem tehniskajiem sasniegumiem šajā jomā, regulāri papildinot zināšanas specializētajā literatūrā, medijos un internetā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Darbā gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis mehāniķis lieto dažādus mehāniķa instrumentus – atslēgas, knaibles, kniedēšanas pneimatiskos instrumentus, urbjmašīnas, kā arī mērierīces dažādu sistēmu pārbaudei. Iekārtu ekspluatācijas organizēšanai un parametru kontrolei viņš darbā izmanto datoru.


Darba apstākļi:
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis mehāniķis parasti strādā telpās, kas var būt aviācijas angāri un remontdarbnīcas. Dažreiz tehniskā apkope jāveic lidaparātam, kurš novietots lidostas atklātajā teritorijā. Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis mehāniķis strādā maiņu darbu, kas parasti noris naktīs pēc iepriekš saskaņota grafika. Vienas darba maiņas ilgums ir astoņas līdz divpadsmit darba stundas.


Darba iespējas:
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis mehāniķis var strādāt komerciālo aviolīniju kompānijās un aviācijas tehniskās apkalpošanas uzņēmumos. Viņš var strādāt arī lidmašīnu izgatavošanas uzņēmumos un organizācijās, kurām pieder lidmašīnas vai helikopteri.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķa mehāniķa specialitātē. Mācību ilgums 3 – 3,5 gadi. Lai sāktu strādāt šajā profesijā, jāiegūst arī profesionālās kompetences sertifikāts.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 1000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma, kurā gaisa kuģu ekspluatācijas tehniķis mehāniķis strādā, kā arī no viņa pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk darboties ar dažādu veidu tehniku? Vai esi kādreiz interesējies par dažādas tehnikas, piemēram, lidaparātu uzbūvi un to, kā tie spēj pārvietoties? Vai proti koncentrēties un veikt uzdotos darbus rūpīgi un precīzi?

Iepazīties ar to, kā tiek konstruēti lidaparāti, un izprast katras detaļas lietojumu var, būvējot lidmašīnu modelīšus. Šajā profesijā būtiska ir arī fiziskā izturība, ko var iegūt dažādās sporta spēlēs un nodarbībēs.

No gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķa mehāniķa darba kvalitātes atkarīgs, cik droši un veiksmīgi lidmašīna varēs lidot, tādēļ ļoti svarīga īpašība ir augsta atbildības izjūta.

Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķim mehāniķim nozīmīgas ir labas svešvalodu zināšanas, jo darba valoda ir angļu valoda un arī lielākā daļa profesionālās un izglītojošās literatūras un internetā atrodamās informācijas ir svešvalodās.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika, tehniskā grafika, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

AUTOMEHĀNIĶIS (AUTOMAŠĪNAS FORSĒTĀJS, UZLABOTĀJS, PILNVEIDOTĀJS (AUTOTUNING))

AUTOMEHĀNIKAS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

aviācija matemātika, fizika
lidaparātu tehniskie parametri, uzbūves principi lidaparātu mehāniskās iekārtas, to pielietojums un apkope
tehnisko ierīču, mehānismu labošana tehhniskā literatūra
jaunāko tehnoloģiju attīstība un to pielietošanas iespējas tehniskajās ierīcēs inženiertehniskās zinātnes

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums stabilitāte pašapziņa
izturība enerģiskums izlēmība
sistemātiskums * uzņēmība racionalitāte**
lietišķums sabiedriskums precizitāte
saimnieciskums pielāgošanās spēja materiālisms***
neatlaidība pacietība atturība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar dažādiem cilvēkiem konstruktīvi argumentēt savu viedokli
izmantot mērīšanas iekārtas tehniskā stāvokļa kontrolei uzraudzīt man uzticētās tehniskās ierīces un nodrošināt tām atbilstīgu apkopi
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu ātri orientēties sarežģītā tehniskā literatūrā
novērtēt transportlīdzekļa tehnisko stāvokli strādāt ar tehniskā darbā izmantojamiem instrumentiem

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv