JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SLIEŽU CEĻU/MAŠĪNU UN MEHĀNISMU REGULĒTĀJS


Kods: 7231 09


Darba saturs:
Sliežu ceļu/mašīnu un mehānismu regulētājs uztur darba kārtībā sliežu ceļu ekspluatācijas tehniku un tehnisko aprīkojumu jeb tā saukto mazo mehanizāciju. Viņš regulē, uzrauga, remontē sliežu ceļu mašīnas un mehānismus, nodrošinot to vienmērīgu darbību, kā arī laikus novērš iespējamos bojājumus, veicot ierīču un mehānismu profilaksi.

Pārzinot apkalpojamo un remontējamo mehānismu, ierīču un tehniskā aprīkojuma uzbūves un darbības principus, to tehniskos parametrus (galvenos rādītājus) un remonta tehnoloģiju, kā arī krāsvielu, degvielu un eļļu fizikālās un ķīmiskās īpašības, sliežu ceļu/mašīnu un mehānismu regulētājs veic speciālo instrumentu, piemēram, balasta pieblīvēšanas ierīču, pārvietojamo elektrostaciju, sliežu urbšanas, slīpēšanas un zāģēšanas ierīču un to speciālā aprīkojuma (piemēram, domkratu, pacēlāju, lāgotāju, sliežu izšķīrēju) iestatīšanas darbus, kā arī pārējās sliežu ceļu remonta un uzturēšanas darbos pielietojamās tehnikas remonta, regulēšanas, izmēģinājuma un mehānismu iestatīšanas darbus.

Sliežu ceļu/mašīnu un mehānismu regulētājs izgatavo šo mehānismu nestandarta aprīkojumu, pielāgo un uzstāda restaurētās vai no jauna izgatavotās detaļas. Viņš arī pielāgo, pārveido un uzlabo sliežu ceļu montētāju darba rīkus un instrumentus, veic elektrotehniskā aprīkojuma vadu un kabeļu izolācijas mērījumus, sadales kārbu, slēdžu, elektromotoru un ģeneratoru tehnisko apkopi un remontu (profilaktisko, plānoto un ārpuskārtas).

Tehnisko apkopi sliežu ceļu/mašīnu un mehānismu regulētājs veic saskaņā ar attiecīgā mehānisma tehniskās ekspluatācijas karti – maina eļļu, regulē vārstus iekšdedzes dzinējiem, mazgā gaisa, degvielas un eļļas filtrus un eļļo rotējošos mehānismus, vispirms tos attīrot no netīrumiem. Viņš asina griezējinstrumentu (urbju, ripzāģu, cirtņu, cirvju) asmeņus, novērš atskabargas uz montētāju instrumentu darba virsmām (piemēram, āmuru, uzgriežņu atslēgu), kā arī uztur kārtībā savu darba vietu, darba rīkus, instrumentus, darba apģērbu un apavus, tāpat rūpējas par viņa rīcībā esošajiem mehānismiem, instrumentiem un individuālās aizsardzības līdzekļiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sliežu ceļu/mašīnu un mehānismu regulētājs darbā izmanto mērierīces, piemēram, ampērvoltmetru, voltmetru, bīdmēru, mikrometru, leņķmērus, kalibrus, slīpripas, abrazīvos griezējdiskus, šablonus, un atslēdznieka instrumentus, piemēram, skrūvgriežus, urbjus, knaibles, lodāmuru.


Darba apstākļi:
Sliežu ceļu/mašīnu un mehānismu regulētājs strādā darbnīcā vai telpās, kur atrodas sliežu ceļu ekspluatācijā izmantojamā tehnika. Viņam ir jāievēro visas darba drošības prasības.


Darba iespējas:
Sliežu ceļu/mašīnu un mehānismu regulētājs var strādāt uzņēmumos, kas nodarbojas ar sliežu ceļu uzturēšanu un izmanto tā ekspluatācijai dažādu tehniku.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama arodizglītība, ko var apgūt 3 gadu laikā pēc pamatizglītības iegūšanas.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 250 LVL.
Atalgojums atkarīgs no sliežu ceļu/mašīnu un mehānismu regulētāja darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu augstu vērtē laba amata prasmes? Vai tev patīk tehnika? Vai tevi interesē iespēja strādāt darbu, kas saistīts ar dažādu mehānismu un elektroierīču izmantošanu, remontu un tehnoloģisko procesu pārzināšanu?

Sliežu ceļu/mašīnu un mehānismu regulētājam svarīga tehniskā domāšana, precizitāte, kā arī prasmīgas rokas un laba veselība. Tehniskās zināšanas un iemaņas var gūt, lasot pieejamos specializētos tehnikas izdevumus, cenšoties salabot dažādus sadzīves priekšmetus, piemēram, audio austiņas, savu vai drauga velosipēdu, kā arī iesaistoties dažādos tehnikas pulciņos, piemēram, motosporta, kartinga vai tehniskās modelēšanas interešu grupās.

Savukārt šajā profesijā svarīgo fizisko izturību veicinās sporta nodarbības un ikdienišķas fiziskas aktivitātes.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, tehniskā grafika, ķīmija, matemātika un sports.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

RITOŠĀ SASTĀVA ATSLĒDZNIEKS

IESTATĪTĀJS

SLIEŽU CEĻU MAŠĪNU IESTATĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dzelzceļa transports mehānismu un ierīču remonta tehnoloģijas
iekārtu uzbūve, darbības principi praktisks darbs
ierīču un mehānismu tehniskā apkope, remonts sliežu ceļu uzbūve, mehanizācija un projektēšana
sliežu ceļu mašīnas un mehānismi matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

izturība kārtīgums apzinīgums
neatlaidība racionalitāte** piesardzība
praktiskums materiālisms*** savaldība
sistemātiskums* vērīgums atbildība
disciplinētība precizitāte apķērība
stabilitāte pacietība pielāgošanās spēja

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem regulāri pārbaudīt un uzturēt darba kārtībā uzticētās tehniskās ierīces
strādāt ar tehniskā darbā izmantojamiem instrumentiem veikt sadzīves tehnikas, elektroierīču remontdarbus
lasīt tehnoloģisko dokumentāciju uzturēt kārtību savā darbavietā
ievērot drošības tehnikas noteikumus precīzi izpildīt uzdoto

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv