JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KUĢU KOMANDAS UN TĀM RADNIECĪGAS PROFESIJAS (MATROZIS)


Kods: 8340


Darba saturs:
Matrozis ir kuģa komandas loceklis, kurš pilda visus darbus, ko tam uzdod bocmanis vai kāds cits pēc ranga augstākas pakāpes kuģa komandas loceklis, piemēram, uztur kārtībā kuģi, stāv sardzē, palīdz izkraut un nostiprināt kravas.

Kvalificēts matrozis sardzes laikā vada kuģi. Viņš skatās binoklī un seko līdzi situācijai uz ūdens, un ziņo kapteinim par kuģošanas apstākļu pārmaiņām un bīstamām situācijām. Matrozis katru dienu četras stundas stāv kuģa sardzē.

Matrozis palīdz kravas iekraušanā un nostiprināšanā uz klāja. Kvalificēts matrozis pārzina kuģa tehniskos parametrus un kravas izvietojuma principus uz kuģa klāja un rūmēs. Pārņemot kuģa sardzes maiņu, viņš saņem informāciju par veiktajiem balsta mērījumiem, par kravas stāvokli un kuģa noslodzi. Ja viņa sardzes laikā notiek kravas izkraušana vai iekraušana, viņš kontrolē, lai kravas izvietojums būtu atbilstošs kuģa specifikai un neradītu tā sasvēršanās vai apgāšanās draudus, kā arī to, lai krava netraucētu kuģa navigācijai. Ja nepieciešams, viņš veic balasta mērījumus (speciāli mērījumi, kas ļauj konstatēt vai kuģis ar kravu ir stabils).

Matrozis vada dažādas klāja elektroiekārtas, piemēram, vinčas, spilvas, kas nepieciešamas, piemēram, enkura izmešanai; arī sagatavo loča trapu – nostiprina to nepieciešamajā augstumā virs jūras līmeņa. Tāpat viņš veic kuģa takelāžas darbus – nostiprina buras, iekraušanas strēles un celtņus. Šie darbi bieži ir saitīti ar atrašanos lielā augstumā vai aiz borta. Ja nepieciešams, viņš tin dažāda veida tauvas, piemēram, metāla un kaprona tauvas, eļļo tās, arī maina nolietotās tauvas vai troses dažādiem kuģa klāja mehānismiem. Matrozis prot sasiet dažādus jūrnieku mezglus, kas nepieciešami kuģošanas laikā, piemēram, kravas nostiprināšanai uz klāja, kuģa tauvošanas laikā. Atkarībā no kuģa specifikas matrozis veic arī citus darbus, piemēram, uz zvejas kuģa izmet un savāc tīklus.

Ja notiek avārija, matrozis koordinē kuģa komandas vai pasažieru evakuāciju. Viņš prot nolaist un vadīt glābšanas laivas un plostus, izmantot kuģa pirotehniskos līdzekļus un glābšanas laivas radiostaciju, rīkoties ar avārijas seku novēršanai paredzēto aprīkojumu, piemēram, ugunsdzēšamajām ierīcēm.

Matrozis veic dažādus kuģa uzturēšanas darbus, piemēram, skrāpē nost veco krāsu no kuģa detaļām un pārkrāso tās, uzkopj klāju, tīra kuģa rūmes, palīdz kuģa tauvošanā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Matrozis darbā lieto binokli, radaru, dažāda veida saimniecības instrumentus, piemēram, slotas, spaiņus, skrāpjus, dažādus līdzekļus, lai veiktu nelielus remontdarbus, piemēram, krāsas, pindzeles, līdzekļus rūsas noņemšanai, birstes.


Darba apstākļi:
Matroža darbs tiek veikts uz kuģa, kas atrodas jūrā, vai ostā. Darba laiks ir saistīts ar ilgstošu prombūtni no mājām. Atkarībā no kompānijas, kurai pieder kuģis, darba laiks var tik sadalīts dažādi, piemēram, 3 mēneši jūrā un viens mājās, 6 mēneši jūrā un 6 mēneši mājās. Matrozis, atrodoties jūrā, strādā astoņas darba stundas dienā, papildu tam ik pēc astoņām atpūtas stundām četras stundas ir jāstāv kuģa sardzē. Atkarībā no kuģa un komandas lieluma darba laiks var tikt organizēts arī citādi, piemēram, maiņās. Atrodoties jūrā, ir jāstrādā dažādos laika apstākļos, piemēram, gan karstā laikā, gan vētrā. Kad kuģis atrodas ostā, matrozis strādā pēc tāda paša grafika kā jūrā.


Darba iespējas:
Matrozis var strādāt uz jebkura ūdens transportlīdzekļa.


Nepieciešamā izglītība:
Matrozim nepieciešama profesionālā vidējā izglītība kuģu vadītāja specialitātē. Mācību ilgums ir 4 gadi. Par nekvalificētu matrozi var strādāt pēc 2 gadu mācībām jūrskolā un iegūstot matroža apliecību, savukārt kvalificēta matroža apliecību iegūst pēc mācību beigām, ja ir izieta obligātā darba prakse.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 2000 LVL.
Ieteicamo atalgojuma apjomu nosaka Starptautiskā Jūrnieku arodbiedrība, taču tas ir atkarīgs no kompānijas, kam kuģis pieder, un kuģa specifikas. Uz atsevišķiem zvejas kuģiem matroža alga ir atkarīga no darba apjoma, t.i., no nozvejas.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista jūra? Vai tev patīk strādāt komandā un veikt dažādus uzdevumos kopēja mērķa vārdā? Vai tu spēj sevi disciplinēt?

Vai tu esi ilgāku laiku pavadījis prom no mājām, piemēram, sporta nometnē vai mācībās? Kā tu tiki galā ar jauno situāciju? Matroža darbs, tāpat kā jebkurš cits darbs uz jūras, prasa stingru disciplīnu un bieži vien bezierunu paklausību kapteinim. Matroža profesijā būtiska ir prasme strādāt komandā un uzticēties komandas biedriem, kā arī māka uzņemties iniciatīvu. Dalība dažādās komandu sporta un erudīcijas sacensībās – palīdzēs saprast, ko nozīmē strādāt kopā, paļauties citam uz citu, savstarpēji uzticēties. Ļoti būtiskas ir svešvalodu zināšanas, kā arī māka tās praktiski pielietot. Ja vien iespējams, ceļošanai izvēlies ūdens transportu, tā gūsi priekšstatu par izjūtām kuģojot.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā svešvalodas, matemātika, fizika, informātika, astronomija un sports.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

KUĢA KAPTEINIS

OSTAS KAPTEINIS

BOCMANIS

KUĢA STŪRMANIS

KUĢA KAPTEIŅA PALĪGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kuģu lietas, jūrniecība ceļošana
laika apstākļu prognoze pēc dabas zīmēm kuģa iekārtas, ierīces un sistēmas
komandas darbs praktisks darbs ar fizisku slodzi
kuģu veidi, kuģa vadīšana svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums stabilitāte enerģiskums
izturība pielāgošanās spēja kārtība
uzcītība disciplinētība drosme
lietišķums godīgums draudzīgums
saimnieciskums pacietība atbildība
neatlaidība centība izpalīdzība

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem uzturēt kārtību savā darba vietā
konstruktīvi risināt konfliktus izmantot kuģa glābšanas līdzekļus
strādāt ar tehniskā darbā izmantojamiem instrumentiem siet jūrnieku mezglus
precīzi izpildīt uzdoto veikt enkurošanas un tauvošanas operācijas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv