JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KUĢU EKSPLUATĀCIJAS SPECIĀLISTS


Kods: 3141


Darba saturs:
Kuģu ekspluatācijas speciālists seko līdzi kuģa aprīkojuma, iekārtu un sistēmu darbībai, apkopj šo aprīkojumu un novērš radušos bojājumus.

Kuģu ekspluatācijas speciālisti uzrauga kuģa galveno dzinēju un palīgdzinējus, kā arī dažāda tipa mehāniskā un elektroniskā aprīkojuma sistēmu (piemēram, dzesēšanas sistēmas, vietējās ūdens ražotnes, elektroapgādes un radionavigācijas sistēmu) darbību un veic to ikdienas apkopi, kā arī nepieciešamos remontdarbus. Kuģu ekspluatācijas speciālisti regulāri testē (pārbauda) aprīkojumu un atrod un nosaka bojājumus iekārtās. Viņi pārrauga kuģa krājumus un pārliecinās, lai būtu pieejamas rezerves un maināmās detaļas, eļļas detaļu ieeļļošanai un nepieciešamie apkopes instrumenti. Par veiktajām darbībām kuģu ekspluatācijas speciālisti veic atzīmes kuģa ekspluatācijas žurnālā.

Atkarībā no kuģa lieluma un veida atšķiras kuģu ekspluatācijas speciālistu skaits un viņu specializācija (veicamie pienākumi) uz kuģa.

Kuģa mehāniķis saņem informāciju uz dzinēja vadības pults par galvenā un palīgdzinēju darbības rādījumiem, piemēram, eļļas līmeni, spiedienu un temperatūru, dzinēja jaudu un apgriezieniem, gaisa spiedienu. Ja tiek novērotas novirzes no normas, viņš novērš tās atbilstoši situācijai. Nopietnāku bojājumu gadījumā kuģa mehāniķis nosaka bojājuma cēloņus un izvēlas veidu to novēršanai. Motorists izpilda kuģa mehāniķa uzdevumus, kas saistīti ar dzinēja ekspluatāciju (izmantošanu) un bojājumu novēršanu, piemēram, samazina dzinēja apgriezienus, palielina eļļas padevi.

Elektromehāniķis uzrauga visas uz kuģa esošās elektroierīces, piemēram, tauvošanās vinčas, kravas vinčas (speciāls mehānisms tauvas uztīšanai), liftus un novērš to bojājumus, ja tādi radušies. Viņa uzdevums ir nodrošināt, lai uz kuģa darbotos viss nepieciešamais apgaismojums – motortelpā, uz klāja un jūrnieku kajītēs. Uz kuģa parasti ir arī elektriķis, kas darbojas elektromehāniķa uzdevumā.

Kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķis strādā uz kuģiem, kas aprīkoti ar saldēšanas iekārtām produktu pārvadāšanai. Viņš uzrauga šo iekārtu darbību – optimālo temperatūras režīmu, dzesēšanu. Temperatūras svārstības viņš fiksē īpašā grafikā, ko iesniedz kopā ar produkta piegādi. Uz lielākiem kuģiem ir arī saldēšanas iekārtu motorists, kurš darbojas saldēšanas iekārtu mehāniķa uzdevumā.

Radiolokācijas un radionavigācijas inženieris atbild par kuģa satelītiekārtām, antenām, radariem, datoriekārtām un citiem komunikācijas līdzekļiem. Vairākumā gadījumu šis speciālists nedodas līdzi reisos, bet gan veic tehnikas profilaktisko apkopi un remontdarbus, kuģim atrodoties ostā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kuģu ekspluatācijas speciālisti darbā lieto radioiekārtas, specializētas datoriekārtas, rokas instrumentus, piemēram, uzgriežņu atslēgas, skrūvgriežus, knaibles, urbjus, dažāda veida mērinstrumentus. Tā kā kuģu ekspluatācijas speciālistiem nākas strādāt paaugstināta trokšņa apstākļos, viņi lieto trokšņa slāpētājus ausīm. Strādājot ar metināšanas iekārtām, viņi lieto speciālu aizsargtērpu – cimdus un aizsargmasku.


Darba apstākļi:
Kuģu ekspluatācijas speciālisti var strādāt uz kuģiem – gan jūrā, gan ostā. Kuģu ekspluatācijas speciālisti strādā astoņu stundu darba dienu. Ja radušies kādi sarežģījumi, viņi strādā virsstundas vai ārpus sava darba laika. Darbs norit neatkarīgi no laika apstākļiem, bieži tas saistīts ar paaugstinātu trokšņa līmeni. Var nākties saskarties arī ar trauksmes situācijām, piemēram, vētru vai brīžiem, kad nedarbojas kāda no svarīgām kuģa iekārtām. Darbs saistīts arī ar ilgstošu prombūtni no mājām.


Darba iespējas:
Kuģu ekspluatācijas speciālisti var strādāt uz visu veidu peldošiem transporta līdzekļiem, kā arī kuģu remontu rūpnīcās, kuģniecības kompānijās un citos uzņēmumos, kas saistīt ar kuģu tehnikas apkalpošanu.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība (mācību ilgums 5 gadi) vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (mācību ilgums 2 – 3 gadi) kuģu mehānikas specialitātē. Lai strādātu par motoristu vai elektriķi, nepieciešama profesionālā vidējā izglītība kuģu mehānikā. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 4000 LVL.
Kuģa mehāniķa profesijā tā ir 700 – 4000 latu, savukārt motorista un elektriķa profesijās – 400 – 1000 latu. Atalgojums atkarīgs no kuģa lieluma un īpašnieka.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista dažādu tehnisku iekārtu darbības principi? Vai tu spēj operatīvi rīkoties nestandarta situācijās? Vai spēj precīzi izpildīt tev uzdotos uzdevumus? Vai esi neatlaidīgs un centīgs? Vai esi prasīgs pret sevi un punktuāls? Vai esi ilgāku laiku pavadījis prom no mājām, piemēram, sporta nometnē vai mācībās? Kā tiki galā ar jauno situāciju?

Kuģu ekspluatācijas speciālistu profesijās būtiska ir prasme strādāt komandā un uzticēties komandas biedriem, kā arī māka uzņemties iniciatīvu. Iesaistīšanās komandu sporta spēles, piemēram, volejbolā, futbolā, rokasbumbā, tautas bumbā, palīdzēs izkopt izpratni par komandas darbu, sadarbību vienotu mērķu sasniegšanā. Arī aktīva dalība skolas sabiedriskajā dzīvē palīdzēs attīstīt prasmi sastrādāties ar dažādiem cilvēkiem, turklāt tā palīdzēs attīstīt šajā profesijā tik būtisko īpašību - augstu atbildības izjūtu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, informātika, tehniskā grafika, svešvalodas un sports.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

KUĢU MOTORU MEHĀNIĶIS

KUĢU EKSPLUATĀCIJAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kuģu lietas, jūrniecība kuģu uzbūve un ekspluatācija
tehnika, dažādu mehānisku iekārtu darbības principi kuģa elektrisko, elektronisko un vadības sistēmu uzbūve un darbības principi
dažādu mehānismu remontdarbi kuģu vadības pults rādītāji
tuvas un tālas zemes matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums precizitāte piesardzība
analītiskums zinātkāre kritiskums
izturība patstāvība pacietība
neatlaidība vērība rūpīgums
sistemātiskums* kārtīgums uzņēmība
disciplinētība racionalitāte** stabilitāte

*sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

*sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem mobilizēt sevi intensīvam darbam
konstruktīvi argumentēt savu viedokli testēt kuģa aprīkojumu bojājumu noteikšanai un novēršanai
strādāt ar instrumentiem, kas izmantojami tehniskajā darbā uzturēt kārtībā savu darba vidi, instrumentus, aprīkojumu
regulāri pārbaudīt savā pārziņā esošās tehniskās ierīces precīzi veikt man uzdotos darbus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv