JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.



KUĢA MEHĀNIĶIS


Kods: 7233 03


Darba saturs:
Kuģa mehāniķis nodrošina kuģa iekārtu un mehānismu nepārtrauktu darbību un rūpējas par to uzturēšanu tehniskā kārtībā. Kuģa mehāniķis darbojas ar dažādām kuģu iekārtām, to skaitā kuģu dzinējiem, saldēšanas un elektroiekārtām, tvaika iekārtām, gāzes turbīnām un balasta sistēmām. Kuģa mehāniķis apkalpo arī kuģa palīgmehānismus, piemēram, sūkņus, cauruļvadus un stūres iekārtas. Viņa pienākumos ir arī dežūrēt jeb veikt tā sauktās sardzes stundas.

Kuģa mehāniķis izvēlas kuģa dzinējam atbilstošu darbības režīmu, lai tas būtu maksimāli izdevīgs un nepārslogotu kuģa iekārtas. Ja dzinēja darbībā rodas kļūdas vai traucējumi, kuģa mehāniķa uzdevums ir tos izlabot un novērst kļūdu atkārtošanos. Kuģa mehāniķis veic kuģa iekārtu profilaktisko apskati un remontus. Kuģa mehāniķis regulāri aizpilda kuģa iekārtu žurnālu, kurā atzīmē mašīnu un iekārtu stāvokli un pamanītos defektus, kā arī veikto remontu datumus un iemeslus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kuģa mehāniķis lieto kuģa remonta palīgierīces, piemēram, hidrauliskos uzgriežņu pievilcējus, dažādas uzgriežņu atslēgas, dažādas metāla zāģējamās ierīces, urbjus un frēzes, ierīces metināšanai, arī kuģa mehānismu darbības kontrolēšanas mērierīces.


Darba apstākļi:
Kuģa mehāniķis strādā astoņu stundu darba dienu, ja kuģis atrodas ostā, taču, braucot jūrā, darba diena parasti ir garāka, jo kuģa mehāniķi strādā maiņās saskaņā ar noteiktu darba grafiku. Kuģa mehāniķiem starp darba dienām ir garākas brīvdienas. Lai arī, kuģim esot jūrā, darba stundas ir noteiktas, tomēr jārēķinās, ka nepieciešamības gadījumā kuģa mehāniķi var izsaukt darbā jebkurā diennakts laikā.


Darba iespējas:
Kuģa mehāniķi strādā kuģniecībās, ostas flotēs, zvejas flotēs, kuģu vadības un apdrošināšanas kompānijās, kuģu aģentu kompānijās.


Nepieciešamā izglītība:
Kuģa mehāniķim nepieciešama profesionālā vidējā izglītība kuģa mehāniķa vai kuģa tehniķa profesijā. Mācību ilgums ir 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 2900 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no kuģa mehāniķa darba pieredzes un profesionalitātes, kā arī kuģniecības kompānijas, kurā viņš strādā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk jūra? Vai tev šķiet aizraujoši, ka tu varētu doties ilgos pārbraucienos uz dažādām pasaules valstīm, strādājot uz kuģa? Vai tevi saista darbošanās ar dažādiem sadzīvē lietojamiem mehānismiem, to remonts?

Kuģa mehāniķa profesijā būtiska ir augsta atbildības sajūta, spēja ātri pieņemt lēmumus.

Zināšanas matemātikā, fizikā, ķīmijā, informātikā un svešvalodās tev lieti noderēs, ja izvēlēsies kuģa mehāniķa profesiju.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

KUĢU EKSPLUATĀCIJAS INŽENIERIS

KUĢU EKSPLUATĀCIJAS SPECIĀLISTS

KUĢU REMONTU TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kuģu lietas, jūrniecība kuģa elektronika un automātika
mehānika, hidromehānika praktisks darbs ar instrumentiem un iekārtām
tehnisko iekārtu, mehānismu remonts kuģa uzbūve un iekārtas
detaļu izgatavošana un remonts matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums stabilitāte pašapziņa
izturība enerģiskums izlēmība
materiālisms* uzņēmība sistemātiskums **
lietišķums sabiedriskums precizitāte
saimnieciskums pielāgošanās spēja racionalitāte***
neatlaidība drosme rūpīgums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem konstruktīvi risināt konfliktus
regulāri pārbaudīt man uzticētās tehniskās ierīces izmantot elektriskās un gāzes metināšanas ierīces
lietot tehniskās rokasgrāmatas, skices, rasējumus, shēmas izmantot darbarīkus, darbgaldus un materiālus mašīnu un mehānismu detaļu izgatavošanai un remontam
veikt sadzīves tehnikas remontdarbus precīzi izpildīt uzdoto

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS




Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv