JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PIENA UN PIENA PRODUKTU TEHNOLOGA PALĪGS


Kods: 3211 33


Darba saturs:
Piena un piena produktu tehnologa palīgs piedalās piena produktu gatavošanā, vērtē piena kā izejvielas kvalitāti pēc ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem rādītājiem un aizpilda izejvielu pieņemšanas dokumentāciju.

Piena un piena produktu tehnologa palīgs strādā ar piena produktu ražošanā izmantojamām iekārtām un pārzina šo iekārtu darbību. Nepieciešamības gadījumā viņš var aizstāt jebkuru kvalificētu darbinieku un uzņemties tā pienākumus piena produktu ražošanā. Piena un piena produktu tehnologa palīgs uzrauga piena un piena produktu uzglabāšanas apstākļus. Viņš arī pārzina sanitārijas un higiēnas noteikumus un seko to ievērošanai šo produktu ražošanā. Piena un piena produktu tehnologa palīgs uzrauga darba drošības noteikumu izpildi piena produktu ražošanas iecirknī. Viņš arī kontrolē iekārtu sanitāro apstrādi, tai izraudzīto mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu koncentrāciju.

Piena un piena produktu tehnologa palīgs kopā ar piena un piena produktu tehnologu degustē gatavo produkciju. Tehnologa palīga kompetencē ietilpst degustācijas procesa organizēšana un degustācijas rezultātu apkopošana. Viņš piedalās arī produktu normatīvi tehniskās dokumentācijas izstrādē, kontrolē izejvielu, palīglīdzekļu un pārtikas piedevu, kas paredzētas piena produktu ražošanai, derīguma termiņu un uzglabāšanas apstākļus, to krājumus noliktavā un laikus pasūta šīs preces krājuma atjaunošanai.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Piena un piena produktu tehnologa palīgs darbā lieto daudzveidīgus instrumentus un iekārtas, piemēram, laboratorijas analīžu veikšanai pipetes, biretes, tauku mērītājus, pH-metru jeb skābuma mērītāju, termometru, svarus, blīvuma mērītāju, kā arī datoru, printeri, kopētāju.


Darba apstākļi:
Piena un piena produktu tehnologa palīgs strādā ražošanas telpās, kur atkarībā no piena pārstrādes uzņēmuma specifikas var būt paaugstināts mitrums, piemēram, siera ražošanas, sālīšanas un nogatavināšanas telpās. Atsevišķi darbi ir jāveic arī piena un piena produktu uzglabāšanas telpās ar pazeminātu temperatūru: +4 līdz +6 oC piena produktu noliktavās (aukstumkamerās) un -18 līdz -25 oC saldētavās saldējuma uzglabāšanai. Piena un piena produktu tehnologa palīgs strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Piena un piena produktu tehnologa palīgs var strādāt piena pārstrādes uzņēmumos, piena kvalitātes laboratorijās un kā palīgpersonāls, piemēram, laborants arī Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālajās laboratorijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama arodizglītība pārtikas produktu tehnoloģijā. Mācību ilgums - 3 gadi pēc pamatizglītības iegūšanas. Ar iegūto izglītību piena un piena produktu tehnologa palīgs var strādāt arī citos pārtikas produktu ražošanas uzņēmumos, kur var noderēt mācībās iegūtās zināšanas sanitārijas, higiēnas jomā, darba drošībā, tehnoloģisko iekārtu uzbūvē un ekspluatācijā. Piena un piena produktu tehnologa palīgs, turpinot izglītību augstskolā, iegūst nākamo kvalifikāciju - piena un piena produktu meistars, pārtikas produktu un dzērienu tehnologs.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 280 LVL.
Atalgojums atkarīgs no piena pārstrādes uzņēmuma politikas un motivācijas rūpēties par darbiniekiem.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi bērnībā gribējis kļūt par saldējuma fabrikas direktoru? Ko esi darījis, lai sapnis kļūtu par īstenību? Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāizzina piena produktu gatavošanas noslēpumi. Karjeru šajā jomā var sākt ar piena produktu tehnologa palīga profesijas apgūšanu.

Piena produktu tehnologa palīgam līdzās mākai praktiski risināt tehniskus jautājumus nepieciešamas labas komunikācijas spējas, kuras palīdzēs attīstīt saskarsmes psiholoģijas zināšanas.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā bioloģija, ķīmija un informātika.


Interešu joma(s): Ēdināšana, pārtikas rūpniecība


Radniecīgās profesijas:

SIERA MEISTARS

PIENA PRODUKTU/ RAŽOŠANAS OPERATORS

SALDĒJUMA MEISTARS

SVIESTA MEISTARS

PIENA PRODUKTU MEISTARS

PIENA PRODUKTU PĀRSTRĀDĀTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

piena produktu izstrādājumu gatavošanas tehnoloģijas pārtikas piedevu ķīmiskais sastāvs un ietekme uz cilvēka veselību
jaunas ēdienu un dzērienu receptes veselīgs uzturs
dažādu ražotāju piena produktu degustācija, to garšas īpatnības, kvalitāte piena produktu ražotnes tehniskais nodrošinājums
ēdināšanas nozares jaunumi ķīmija, bioloģija

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums rūpīgums pielāgošanās spēja
zinātkāre piesardzība disciplinētība
kritiskums neatlaidība atbildīgums
sistemātiskums * stabilitāte centīgums
neatkarība praktiskums sabiedriskums
enerģiskums materiālisms** izpalīdzība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem gatavot daudzveidīgus piena produktus
konstruktīvi risināt konfliktus veikt produktu kvalitātes ķīmisko analīzi
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu nodrošināt produktu kvalitāti ražošanas procesā
uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv