JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU ORGANIZATORS


Kods: 1225 05


Darba saturs:
Ēdināšanas pakalpojumu organizators organizē darba procesu ēdināšanas uzņēmumā, piemēram, lai ēdināšanas uzņēmums ar peļņu pārdotu klientam gan pārtikas produktus, gan pakalpojumus, teiksim, banketa galdu klāšanu. Viņš plāno, kontrolē un organizē ēdienu sagatavošanu un pasniegšanu. Ēdināšanas pakalpojumu organizators arī pārrauga personāla darbu, plāno uzņēmuma attīstību, veic tirgus izpēti. Ēdināšanas pakalpojumu organizators klātienē vai pa tālruni vienojas ar preču piegādātājiem par cenām, sortimentu, preču kvalitāti, piegādes laiku, apmaksas noteikumiem, tostarp par atlaidēm. Viņš seko, lai piegādātajām precēm būtu likumdošanā noteiktie pārtikas preču izplatīšanas dokumenti, piemēram, ražotāja sertifikāts, laboratoriskie izmeklējumi. Ēdināšanas pakalpojumu organizators uzklausa darbinieku (piemēram, pavāru, pavāra palīgu, viesmīļu, trauku mazgātāju) vēlmes, prasības, iebildumus par darba grafiku; piedāvājumus, idejas par preču sortimentu, ēdienu un pakalpojumu cenām; arī komentārus par ēdināšanas uzņēmuma inventāra stāvokli. Viņš pieņem darbā un apmāca jaunos darbiniekus (vai piedalās darbinieku atlasē), iepazīstina tos ar darba vietu, pienākumiem, paškontroles noteikumiem; regulāri pārbauda darbinieku sanitārās grāmatiņas. Ēdināšanas pakalpojumu organizators kārto ēdināšanas uzņēmuma dokumentāciju, lai varētu to atdot grāmatvedībai. Viņš reģistrē preču pavadzīmes; aizpilda paškontroles žurnālus (tajos ir informācija, piemēram, par to, kā un kādā temperatūrā mazgā traukus, kādā temperatūrā uzglabā un pasniedz ēdienus): dienas ēdienu kontroles žurnālu, mazgāšanas un dezinficēšanas žurnālu. Ēdināšanas pakalpojumu organizators ievada datorā datus par katra darbinieka nostrādātām darba stundām. Vēl viņš izraksta rēķinus, izveido līgumus, sagatavo banketu piedāvājumus; ja nepieciešams, sagatavo cenu zīmes, reklāmas bukletus, gādā par etiķešu drukāšanu. Reizi mēnesī (atkarībā no vienošanās ar darbiniekiem) ēdināšanas pakalpojumu organizators veic preču inventarizāciju virtuvē, bārā, noliktavā. Katru dienu ēdināšanas pakalpojumu organizators saskaņo ar pavāru nākamās dienas ēdienkarti, pārrunā jaunās receptes. Ja tiek plānots bankets, viņš saskaņo banketa ēdienkarti gan ar pavāru, gan pasūtītāju. Ēdināšanas pakalpojumu organizators plāno darbus banketa organizēšanai, piemēram, izīrē traukus. Mazā ēdināšanas uzņēmumā viņš pats arī klāj banketa galdu, lielā – uzdod galda klāšanas darbus zāles pārzinim vai viesmīlim un pārbauda paveikto. Ja ēdināšanas uzņēmumā notiek Pārtikas veterinārā dienesta pārbaude, dokumentāciju uzrāda un uz jautājumiem atbild ēdināšanas pakalpojumu organizators. Arī uz klientu ierosinājumiem vai iebildumiem atbild ēdināšanas pakalpojumu organizators.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ēdināšanas pakalpojumu organizators darbā lieto biroja tehniku, piemēram, ar īpašām datorprogrammām (grāmatvedības datu, noliktavas preču uzskaitei) aprīkotu datoru, printeri, kopētāju, faksa aparātu, tālruni. Viņš lieto arī grāmatvedības dokumentāciju, piemēram, preču pavadzīmju uzskaites žurnālu, paškontroles žurnālus. Ēdināšanas pakalpojumu organizators darbā izmanto galda piederumus, piemēram, glāzes, šķīvjus, karotes, nažus, dakšiņas, paplātes, galdautus, salvetes.


Darba apstākļi:
Ēdināšanas pakalpojumu organizators strādā gan biroja tipa telpās, gan ar ēdināšanas praktisko darbu izpildi saistītās uzņēmuma telpās, piemēram, virtuvē, zālē, saimniecības telpās. Banketa galdi tiek klāti gan telpās, gan ārā, atkarībā no gadalaika, klienta vēlmēm un iespējām. Ēdināšanas pakalpojumu organizators strādā astoņu stundu darba dienu. Klājot galdus banketam, darbs, iepriekš saskaņojot laiku, var būt vakaros vai brīvdienās.


Darba iespējas:
Ēdināšanas pakalpojumu organizators var strādāt ēdināšanas uzņēmumos, piemēram, kafejnīcās vai restorānos. Ēdināšanas pakalpojumu organizators var strādāt arī kā pašnodarbināta persona.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība ēdināšanas servisā. Mācību ilgums - 1,5 līdz 2 gadi pēc vidējās izglītības iegūšanas vai 4 gadi pēc pamatizglītības iestādes beigšanas.


Iespējamais atalgojums:
350 līdz 600 LVL.
Atalgojums atkarīgs no ēdināšanas pakalpojumu organizatora darba pieredzes un darba apjoma. Piemēram, Ziemassvētku laikā, saņemot piemaksu par banketu organizēšanu, viņš var mēnesī nopelnīt augstāko iespējamo atalgojumu.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk klāt galdu un uzņemt viesus? Savas spējas viesu uzņemšanā vari pārbaudīt, organizējot pasākumus draugiem. Apmeklējot ēdināšanas uzņēmumus, pievērs uzmanību telpu iekārtojumam, galda noformējumam, apkalpojošā personāla apģērbam, ēdienkartei – vērojumi radīs idejas, kas var noderēt ēdināšanas pakalpojumu organizatora darbā. Žurnālos, internetā pievērs uzmanību jaunām receptēm, tendencēm ēdienu pasniegšanas noformējumā. Ja vasaras brīvlaikā pastrādāsi ēdināšanas uzņēmuma virtuvē par palīgu, tas tev palīdzēs labāk saprast savu piemērotību darbam sabiedriskajā ēdināšanā, kā arī dos priekšstatu, piemēram, par personāla veicamo darbu apjomu, par nepieciešamiem uzlabojumiem darba vidē. Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā mājsaimniecība, veselības mācība, matemātika un psiholoģija.


Interešu joma(s): Ēdināšana, pārtikas rūpniecība


Radniecīgās profesijas:

NOLIKTAVAS PĀRZINIS

EKOTŪRISMA PĀRVALDNIEKS

VIESNĪCNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

viesu uzņemšana, cienāšana ar paša gatavotu ēdienu darbs, kas sagādā pozitīvas emocijas cilvēkiem
jaunas ēdienu un dzērienu receptes organizatorisks darbs
savu recepšu veidošana, eksperimenti ar neierastām garšvielu kombinācijām un jauniem produktiem ēdināšanas telpu iekārtojumā izmantoto elementu un krāsu ietekme uz cilvēku psiholoģisko komfortu
ēdienkaršu sastādīšanas nianses pārtikas nozares jaunumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

mērķtiecība optimisms precizitāte
uzņēmība iniciatīva izpalīdzīgums
neatlaidība disciplinētība materiālisms**
izlēmība lietišķums veiklība
enerģiskums kārtīgums izturīgums
ekstraversija * pacietība saimnieciskums

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu
koordinēt un pārraudzīt citu darbu rast radošus risinājumus sarežģītās situācijās
sastādīt ēdienkarti strādāt ar speciālām uzskaites programmatūrām
organizēt banketus kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv