JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEŽSAIMNIECĪBAS TEHNIĶIS


Kods: 3212 19


Darba saturs:
Mežsaimniecības tehniķis organizē meža izstrādes brigādes darbu mežā un pārrauga meža izstrādi, lai tā noritētu saskaņā ar darba mērķi un būtu maksimāli efektīva. Mežsaimniecības tehniķis plāno meža izstrādes darbus atkarībā no sezonas un laika apstākļiem, kā arī ņemot vērā dažādu koku dabiskos plaukšanas un sēklu izsēšanas laikus un citus faktorus.

Mežsaimniecības tehniķis atbild par meža pareizu tehnisku kopšanu – koku un krūmu izzāģēšanu, kokmateriālu sašķirošanu grupās pēc to īpašībām, gatavās kokmateriālu produkcijas izvešanu un aiztransportēšanu, izstrādātās teritorijas sakopšanu.

Mežsaimniecības tehniķis pārrauga meža zāģēšanas procesu, iepriekš atzīmējot vai norādot, kurus kokus izzāģēt un kurus atstāt. Mežsaimniecības tehniķis pārbauda izzāģēto kokmateriālu pareizu sašķirošanu, rūpējas par zāģēšanas laikā sakrājušos zaru dedzināšanu, izkliedi vai pārstrādi. Viņš organizē kokmateriālu vai malkas izvešanu no meža teritorijas.

Mežsaimniecības tehniķis organizē vai apstrādā meža teritoriju ar meža tehniku (piemēram, velk celmus, uzplēš velēnu), tādējādi sagatavojot vietu jauna meža stādīšanai, vai arī apstrādā augsni, lai mežs varētu atjaunoties dabiski. Mežsaimniecības tehniķis plāno meža stādīšanu ar meža tehnikas vai strādnieku palīdzību un piedalās tajā. Pēc apstādīšanas, ja nepieciešams, mežsaimniecības tehniķis nodrošina jauno stādu apsmidzināšanu ar pesticīdiem un rūpējas par jaunaudzi, piemēram, eglīšu jaunaudzē iznīcina bērzus, kas eglītes noēno.

Mežsaimniecības tehniķis izstrādā meža kartes, skaita kokus, identificē meža audzes slimības, ja tādas radušās, rūpējas par to, lai tiktu veikti profilakses pasākumi (piemēram, izcirsti slimie koki, sadedzināti zari, izsmidzināti nepieciešamie ķīmiskie preparāti pret kaitēkļiem). Pēc darba mežsaimniecības tehniķis sagatavo ziņojumus vai atskaites par paveikto. Ja nepieciešams, mežsaimniecības tehniķis piedalās meža ugunsgrēku dzēšanā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mežsaimniecības tehniķis darbā lieto instrumentus koku parametru noteikšanai (piemēram, dastmēru, mērlenti), meža kartes, mobilo telefonu, rāciju. Datu uzskaitei un apstrādei mežsaimniecības tehniķis izmanto datoru. Lai nokļūtu attālās cirsmās, bieži jāvada automašīna. Meža izstrādes gaitā mežsaimniecības tehniķis lieto smago traktortehniku, kā arī rokas instrumentus: cirvi, krūmgriezi, motorzāģi, lāpstu (stādot kokus). Mežsaimniecības tehniķi darbā bieži lieto ķiveres un aizsargtērpus – kombinezonus ar augstiem zābakiem.


Darba apstākļi:
Lielākā daļa darba tiek veikta brīvā dabā dažādos laika apstākļos. Reizēm labvēlīgākais laiks meža izstrādei (t.i., kad meža ceļi ir izbraucami) ir vasaras karstākais un sausākais vai ziemas aukstākais laiks, un mežsaimniecības tehniķis strādā brīvā dabā arī šādos apstākļos. Mežsaimniecības tehniķa darbā pastāv zināms risks ciest no krītošiem kokiem, meža ugunsgrēkiem, tāpat nākas saskarties arī ar ērcēm un čūskām. Daļu laika mežsaimniecības tehniķis uzturas biroja tipa apstākļos (mežsaimniecības telpās), konsultējoties ar citiem meža darbiniekiem vai gatavojot atskaites un mežizstrādes plānus. Darbalaiks var būt astoņas stundas dienā, taču parasti darbs mežā ir atkarīgs no laika apstākļiem, tāpēc mežsaimniecības tehniķa darbalaiks nav stingri normēts. Reizēm nākas strādāt brīvdienās vai vakaros, bet tikai gaišajā diennakts laikā.


Darba iespējas:
Mežsaimniecības tehniķis var strādāt valsts un privātajās mežsaimniecībās, mežizstrādes firmās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība mežsaimniecības tehniķa specialitātē. Mācību ilgums ir 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 800 LVL.
Algas apjoms ir atkarīgs no profesionalitātes un darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev sagādā prieku pārmaiņas dabā? Vai tu labi orientējies mežā? Vai tu proti atšķirt dažādas koku un krūmu sugas? Vai tev patīk nodarboties ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā?

Mežsaimniecības tehniķa profesijā ir nepieciešama ne tikai dabas mīlestība, bet arī spēja plānot un īstenot nākotnes ieceres, jo darbība ir jāsaskaņo ar dabas ritmiem un laika apstākļiem. Tā kā darbs ir saistīts ar plānošanu, mežsaimniecības tehniķim jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus. Centies uzņemties atbildību dažādās dzīves situācijās.

Mežsaimniecības tehniķim ļoti noderīga ir prasme orientēties mežā – to vari attīstīt pārgājienos, dodoties sēņot vai ogot, nodarbojoties ar orientēšanās sportu.

No mācību priekšmetiem īpašu uzmanību pievērs bioloģijai, ģeogrāfijai, latviešu valodai un matemātikai.


Interešu joma(s): Mežsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

MEŽZINIS

MEŽSARGS

MEŽKOPIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

meža mašīnas un tehnika, to izmantošanas iespējas meža nozares struktūra, pamatfunkcijas, normatīvie akti
medību saimniecības organizācija kokmateriāli, to kvalitāte
bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija, ekoloģija meža infrastruktūra
meža tehniskās kopšanas veidi, izstrādes darbi, kontrole, pārraudzība meža, dabas, vides atjaunošanas un aizsardzības metodes

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* apķērība racionalitāte***
neatlaidība izturība prasīgums
saimnieciskums vērīgums enerģiskums
praktiskums darbīgums mērķtiecība
stabilitāte patstāvība sabiedriskums
izlēmība sistemātiskums** uzņēmība

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izvēlēties uguns aizsardzības paņēmienus atbilstīgi meža tipam atšķirt zemsegas augu, sūnu, krūmu, koku sugas, noteikt augšņu un meža tipus
izmantot krūmgriezi un motorzāģi risināt problēmas darba procesā
veidot labu saskarsmi, saprasties ar cilvēkiem veikt izmaksu kalkulāciju, sastādīt tāmi
noteikt mežaudzes kaitēkļu un slimību veidus, attīstības un bojājuma pakāpi vadīt vieglo auto un traktoru, strādāt ar rokas un elektroniskajiem mērinstrumentiem

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv