JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TEKSTA MAKETĒTĀJS


Kods: 4113 07


Darba saturs:
Teksta maketētājs, ar īpašām datorprogrammām apstrādājot tekstu un ilustrācijas, sagatavo poligrāfiskai iespiešanai paredzēto materiālu.

Vispirms teksta maketētājs saņem autora iesniegto manuskriptu vai arī redaktora izrediģētu tekstu kopā ar pievienotajām ilustrācijām, tabulām, grafikiem vai fotogrāfijām. Teksta maketētāja uzdevums ir sakārtot visus šos materiālus atbilstoši izdevuma formātam. Viņš ieskenē attēlus un fotogrāfijas, apstrādā tās ar īpašām programmām, novēršot defektus vai pielabojot krāsu toni.

Strādājot ar tekstu, teksta maketētājs to pielāgo publikācijām atbilstošiem standartiem – no grāmatas pirmās iekšlapas līdz pēdējai teksta maketētājs pārliecinās, lai teksts netiktu pārnests uz jaunu lappusi pusvārdā, lai lappuses apakšā neatrastos nepabeigta rindkopa un tamlīdzīgi. Teksta maketētājs nosaka attālumu starp rindām tekstā, lai tas būtu maksimāli piemērots lasītāja ērtībām un nenogurdinātu acis, kā arī izvēlas piemērotus burtu veidus virsrakstiem, nodaļām un pamattekstam. Teksta maketētājs arī noformē grāmatas vai žurnāla ievada un noslēguma lappuses, tostarp satura rādītāju un pielikumus.

Pēc maketēšanas darba veikšanas teksta maketētājs izdrukā darbu ar īpašu printeri uz caurspīdīgas plēves spoguļattēlā un nodod poligrāfijā vai izdevniecībā iespiešanai.

Darba laikā teksta maketētājs sadarbojas ar redaktoriem un tehniskajiem redaktoriem, kā arī tekstu autoriem, lai saņemtu maketējamos materiālus, precizētu darba uzdevumu un darba procesā radušos jautājumus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Teksta maketētājs darbā lieto jaudīgu datortehniku, augstas kvalitātes specializētus printerus, skenerus, kā arī dažādas maketēšanas programmas, vizuālajai apstrādei paredzētas programmas un internetu.


Darba apstākļi:
Teksta maketētāji strādā gan biroja tipa telpās, gan mājās, ja ir pieejama pietiekami kvalitatīva tehnika darbam. Teksta maketētājs strādā pilnu darba dienu – astoņas darba stundas.


Darba iespējas:
Teksta maketētāji var strādāt preses izdevniecībās, tipogrāfijās, grāmatu apgādos vai reklāmas aģentūrās.


Nepieciešamā izglītība:
Teksta maketētājam nepieciešama profesionālā vidējā izglītība kā iespieddarbu maketētājam. Mācību ilgums ir 4 gadi. Taču iespējams strādāt arī tad, ja ir apgūti kursi lietišķajā grafikā vai grafiskajā dizainā.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 800 LVL.
Teksta maketētājs parasti strādā līgumdarbus un par katru veikto uzdevumu saņem atsevišķu samaksu.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē darbs ar datoru? Vai tu esi pacietīgs un spēj ilgstoši koncentrēties?

Pati galvenā teksta maketētājam nepieciešamā īpašība ir pacietība un spēja ilgstoši veikt darbu, kas prasa augstas koncentrēšanās spējas. Koncentrēšanās prasmi vari attīstīt, darot darbus, kas prasa uzmanību un vērību pret detaļām – centies noformēt tekstu ar datorprogrammu palīdzību un apgūt grafisko programmu iespējas jau tagad. Pacietības attīstīšanai vari uzņemties jebkādu citu darbu, kas saistīts ar datora izmantošanu, lai pārliecinātos, vai šī profesija ir tev piemērota.

No mācību priekšmetiem īpašu uzmanību vēlams pievērst informātikai, latviešu valodai, svešvalodām, matemātikai un biznesa ekonomiskajiem pamatiem.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

IESPIEDĒJS

POLIGRĀFIJAS RAŽOŠANAS TEHNIĶIS

IESPIEDDARBU MAKETĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

poligrāfija matemātika, informātika
iespieddarbu teksta un ilustrāciju izvietojuma principi poligrāfijas tehnoloģijas
iespieddarbu vizuālais noformējums maketēšanas programmas
māksliniecisks un rūpīgs darbs grafiskais dizains

Man raksturīgas šādas īpašības:

komplicētība * intuīcija ** atbildīgums
neatkarība vērīgums pacietība
izteiksmīgums izpalīdzība apķērība
radošums labvēlība sistemātiskums ***
oriģinalitāte draudzīgums kārtīgums
rūpīgums pārliecinātība disciplinētība

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk, komplicētāk un sarežģītāk

**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem veidot dokumentācijas un veidlapu formas
konstruktīvi risināt konfliktus labi pārzināt latviešu valodas pareizrakstību
precīzi izpildīt uzdoto strādāt ar maketēšanas datorprogrammām
veikt iespiedlokšņu elektronisko montāžu maketēt periodiku, grāmatas, reklāmas materiālus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv