JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEŽSARGS


Kods: 2481 10


Darba saturs:
Mežsarga pamatpienākums ir pārraudzīt Meža likuma un Medību likuma ievērošanu mežos. Mežsargs pārzina konkrētu meža teritoriju jeb tā saukto apgaitu. Viņš regulāri apskata savu apgaitu, pārliecinoties, vai tajā netiek nelikumīgi izcirsti koki, kurināti ugunskuri vai medīti dzīvnieki. Sausos gada laikos mežsargs apgaitas veic biežāk, bet, ja izceļas ugunsgrēks, izsauc ugunsdzēsēju brigādes un pats piedalās dzēšanā.

Mežsargs atzīmē nocērtamos un aizsargājamos kokus, atzīmē kokus un īpašus objektus meža kartē (piemēram, stārķu ligzdas vai citu aizsargājamu dzīvnieku mājvietas). Mežsargs informē mežstrādniekus par izcērtamās teritorijas robežām, pārrauga, lai cirtes izstrādes darbi noritētu saskaņā ar mežniecības plānu un ciršanas atļaujām, izskaidro mežstrādniekiem ugunsdrošības un meža saudzēšanas noteikumus. Mežsargs rūpējas par meža veselību, rīkojot meža tīrīšanas talkas un piedaloties tajās, piemēram, dedzinot zarus pēc koku izzāģēšanas vai cirtes attīrīšanas, lai zaru kaudzēs nesavairotos kaitēkļi. Ja kādā apgaitas vietā koki cieš no kaitēkļiem vai slimības, mežsarga pienākums ir par to informēt mežniecību, kas savukārt plāno kaitēkļu apkarošanu, izsmidzinot ķīmiju.

Mežsargs organizē koku stādīšanu vai sēšanu savā apgaitā, nogādā mežniecības pasūtītos stādus paredzētajā apgaitas teritorijā, izskaidro palīgstrādniekiem, kā pareizāk stādīt. Viņš arī organizē jauno stādiņu apsmidzināšanu ar ķīmiju pret kaitēkļiem un slimībām. Mežsargs rūpējas arī par to, lai viņa apgaitā būtu izdzītas stigas un iezīmētas meža teritorijas robežas. Ja pār ceļu mežsarga apgaitā ir nokritis koks, mežsarga uzdevums ir koku novākt.

Mežsargs piedalās mežniecības rīkotās medībās ar mērķi kontrolēt meža dzīvnieku skaitu, piemēram, apšaut lapsas vai vilkus, ja tie pārlieku savairojušies un apdraud meža ekosistēmu. Mežsargs pārrauga meža barotavas, kas paredzētas briežiem, stirnām un trušiem īpaši aukstās ziemās. Mežsargs raugās, lai tiktu ievēroti medību noteikumi viņa apgaitā, un raksta protokolu, ja pieķer pārkāpēju savas apgaitas robežās. Mežsargs atskaitās savas mežniecības mežzinim par darbā paveikto. Tāpat viņš apstrādā meža kartes, tāmes, ciršanas biļetes, dažādus protokolus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mežsargs darbā lieto automašīnu, rakstāmpiederumus un papīru piezīmēm, marķieri koku atzīmēšanai, kalkulatoru, bisi, rāciju, dažos gadījumos zāģi vai cirvi.


Darba apstākļi:
Lielāko daļu darbalaika mežsargs pavada apgaitā, brīvā dabā un labos laika apstākļos, bet daļu darba dienas – mežsaimniecības kantorī. Darba laiks ir astoņu stundu darba diena; laiks, kurā jāuzturas mežniecības telpās, parasti nav stingri noteikts. Taču uz izsaukumiem (ugunsgrēka vai malumedniecības gadījumā) ir jāierodas jebkurā diennakts laikā, arī naktīs vai brīvdienās, kā arī sliktos laika apstākļos. Mežsarga darbā pastāv zināms risks, saskaroties ar neapmierinātiem likumpārkāpējiem, tāpat jāuzmanās no meža dzīvniekiem un kukaiņiem. Meža kopšanas darbu laikā mežsargi ievēro drošības noteikumus un reizēm ģērbjas kombinezonos un garos zābakos, velk aizsargķiveres.


Darba iespējas:
Mežsargs var strādāt dažādās Valsts meža dienesta pakļautībā esošās mežniecībās un virsmežniecībās.


Nepieciešamā izglītība:
Mežsargam nepieciešama profesionālā vidējā izglītība mežsaimniecības specialitātē. Mācību ilgums ir 4 gadi. Vēlama autovadītāja apliecība.


Iespējamais atalgojums:
180 līdz 400 LVL.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē daba un tās norises, augu un dzīvnieku dzīve? Vai tev sagādā prieku dabas vērošana un rūpes par augiem, dzīvniekiem? Vai tev patīk garas pastaigas? Vai tu labi orientējies nepazīstamās vietās? Vai tu labprāt uzņemies atbildību par paša paveikto?

Lielāko daļu darbalaika mežsargs pavada mežā, tādēļ dabas mīlestība šajā profesijā ir ļoti noderīga. Mežsargam nepieciešama arī spēja labi orientēties, lai mežā neapmaldītos, – to vari attīstīt orientēšanās sporta klubos vai arī dodoties ekskursijās un pastaigās dabā Šajā profesijā vēlama arī laba fiziskā sagatavotība, tāpēc tu būsi ieguvējs, ja jau tagad nodarbosies ar kādu sporta veidu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā dabaszinības, bioloģija, ģeogrāfija, latviešu valoda un matemātika.


Interešu joma(s): Mežsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

MEŽZINIS

MEŽA TEHNOLOGS

MEŽKOPIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dabas zinības, bioloģija, ģeogrāfija garas pastaigas brīvā dabā
meža un medību likumu ievērošanas kontrole, pārraudzība meža un vides aizsardzība, meža nozares struktūra un pamatfunkcijas
meža stādījumu ķīmiskā apstrāde cīņa ar malumedniecību un ugunsgrēkiem
meža atjaunošana, tās organizēšana ekoloģija, dzīvnieku skaita regulēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums izlēmība vērīgums
materiālisms* izturība enerģiskums
neatlaidība sistemātiskums** impulsivitāte
piesardzība prasīgums uzstājība
saimnieciskums kritiskums taupīgums
neatkarība racionalitāte*** apzinīgums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

labi orientēties nepazīstamās vietās kompleksi risināt problēmu
noteikt meža kaitēkļu veidus uzskaitīt un atskaitīties par paveikto darbu
orientēties nozares normatīvajos aktos pazīt meža dzīvnieku, putnu, koku sugas
lietot automašīnu, rāciju, šaujamieročus rīkoties ugunsgrēka un nelaimes gadījumos

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv