JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.INTERJERISTI UN DIZAINERI


Kods: 3471


Darba saturs:
Interjerists un dizainers rūpējas par vides sakārtošanu un labiekārtošanu atbilstoši estētiskajām (lai būtu skaisti, gaumīgi) un funkcionālajām prasībām (lai, piemēram, skaistas lietas būtu arī iespējams izmantot tam, kam tās paredzētas, teiksim, krēslu – sēdēšanai, krūzi - dzeršanai).

Interjerists veido gan iekštelpu iekārtojumu, gan vidi brīvā dabā. Dizainers izstrādā, piemēram, sadzīves priekšmetu, apģērbu, tehnikas vizuālo tēlu un veic to rūpīgu izstrādi zīmējumos, rasējumos un maketos.

Interjerists un dizainers savas idejas un klientu vēlmes saskaņo un sakārto atbilstoši visām tehniskajām prasībām, kuras savukārt izstrādā inženieri un arhitekti. Sākumā interjerists un dizainers tiekas ar klientu un noskaidro tā vēlmes, tad savas idejas un piedāvājumus attēlo vizuāli uz papīra vai planšetēm. Pēc tam ideju skices tiek saskaņotas ar klientu un konkrētie zīmējumi tiek papildināti ar rasējumiem un citiem nepieciešamajiem tehniskajiem zīmējumiem atbilstoši noteiktajiem parametriem (galvenajiem lielumiem), piemēram, attēlojot rasējumā, kur un kā telpās tiks iekārtots sanitārais mezgls – tualete un vannas istaba, kur un kā tiks iekārtota ventilācija.

Interjerists un dizainers, saskaņojot telpu, vides iekārtojumu ar klientu, ievēro visus konkrētās vides tehniskos, drošības un ekoloģiskos ierobežojumus, piemēram, izstrādājot automašīnas vizuālo tēlu, dizainers to veido pēc visiem noteiktajiem pamatprincipiem: drošu un ērtu, videi draudzīgu. Interjerists nedrīkst iekārtot vidi, nerēķinoties ar arhitektu, inženieru, vides un cilvēku aizsardzības un/vai drošības noteiktajām prasībām.

Viena vidēji liela projekta izstrāde (no skices līdz darba gala rezultātam) ir veicama apmēram trīs mēnešu laikā – pirmajā mēnesī tiek saskaņotas un izstrādātas ideju skices, otrajā mēnesī izstrādāti un saskaņoti tehniskie zīmējumi un rasējumi, trešajā mēnesī – realizēts un uzraudzīts darba process konkrētā objektā vai ražotnē.

Dizaineri sadarbojas ar priekšmetu ražotājiem, lai kopīgi izstrādātu jaunus sadzīves un vides priekšmetus, objektus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Interjerists un dizainers darbā izmanto gan zīmuļus, papīru, lineālus, cirkuļus, rasējamo dēli, gan modernu tehnisko aprīkojumu, piemēram, datoru un speciālas datorprogrammas, foto kameru, video kameru, projektoru, kopēšanas iekārtu, skeneri. Maketu veidošanai viņi lieto, piemēram, koku, finieri, plastilīnu, mālu, plastikātus.


Darba apstākļi:
Interjerists un dizainers strādā biroja tipa telpās. Lai iepazītos ar iekārtojamo vidi un lai uzraudzītu labiekārtošanas procesu, viņi strādā arī konkrētos objektos. Iekštelpu interjeristi apmeklē ražotnes, veikalus un priekšmetu izstādes, lai izvēlētos nepieciešamos vides iekārtošanas objektus, priekšmetus. Interjerists un dizainers strādā astoņu stundu darba dienu, savukārt, esot pašnodarbinātām personām, savu darba laiku plāno paši.


Darba iespējas:
Interjerists un dizainers var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs un starptautiskās sabiedrībās, gan arī kā pašnodarbinātas personas. Īpaši plašas darba iespējas ir tieši labiekārtošanas projektu izstrādāšanā privātajā jomā.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība interjera dizainā, vides dizainā, vizuāli plastiskajā mākslā vai amatniecībā, ko var apgūt 4 gadu laikā, 1. līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā izglītība mākslā, arhitektūrā vai dizainā, mācību ilgums izglītības iegūšanai – 2 – 4 gadi. Pamatzināšanas var gūt specializētos kursos, vidēji 960 stundu laikā.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 1000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no profesionalitātes, darba vietas, realizējamā projekta apjoma un nozīmīguma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk skaistas un funkcionālas vides apvienojums? Vai tu iespēju robežās centies izmainīt un sakārtot apkārtējo vidi (piemēram, istabu, dzīvokli, klasi, mājas pagalmu) atbilstoši savām vēlmēm? Vai tev patīk darīt darbu, kam ir uzskatāms rezultāts?

Interjerista un dizainera radošais darbs prasa plašu zināšanu bagāžu, oriģinālu domāšanu. Būtu vēlams daudz pētīt, analizēt, vērtēt sasniegumus vides un sadzīves dizaina jomā. Centies attīstīt savas iemaņas, vizuāli attēlojot gan vēsturisko, gan šodienas vidi, vērojot gan iekštelpas, gan arhitektūru un ainavas. Savu fantāziju vari trenēt, iztēlojoties dažādu priekšmetu, apģērbu dizainus, iedomājoties dažādus objektus dabā, piemēram, mājas, tiltus, tehniku; galvenais - mēģini to visu zīmēt, veidot, rasēt.

Radošo profesiju pārstāvjiem, kādi ir interjeristi un dizaineri, jāprot plānot savu laiku. Radinies sevi disciplinēt, piemēram, plānojot savu dienas un darba režīmu un cenšoties to ievērot arī sīkumos!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā vizuālā māksla, tehniskā grafika, kultūras vēsture, mākslas vēsture un informātika.


Interešu joma(s): Māksla un kultūra


Radniecīgās profesijas:

ARHITEKTS

AINAVU ARHITEKTS

VIZUĀLĀ TĒLA STILISTS

VIDES DIZAINERS

MĀKSLINIEKI-VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

stila un modes jaunumi speciālajā literatūrā, masu medijos vizuālās mākslas nodarbības
apkārtējās vides vizuālais noformējums krāsu ietekme uz cilvēka pašsajūtu
interjeram un dizainam veltīti šovi, izstādes, konkursi māksliniecisko spēju praktisks pielietojums
eksperimenti ar neierastām, spilgtām krāsām vai to salikumiem apģērbā, aksesuāros vai apkārtējās vides noformējumā dzīvesvietas interjera iekārtošanas nianses

Man raksturīgas šādas īpašības:

oriģinalitāte neatlaidība optimisms
izteiksmīgums atvērtība enerģiskums
radošums disciplinētība uzņēmīgums
bagāta iztēle intuīcija* ekstraversija**
neatkarība praktiskums impulsivitāte
pacietība spēja pielāgoties ambīcijas

*intuīcija - spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt dažādās vizuālās mākslas tehnikās zīmēt skices noteikta interjera vai dizaina elementu izveidei
veidot kompozīciju radīt dažādus dizaina elementus
lietot speciālās datorgrafikas programmas sastādīt mājokļa labiekārtošanas darbu tāmi
apstrādāt fotogrāfijas ar datorprogrammu palīdzību uzlabot vai mainīt telpas interjeru pat ar ierobežotu budžetu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv