JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.METINĀŠANAS TEHNOLOGS


Kods: 2145 33


Darba saturs:
Metināšanas tehnologs izstrādā mašīnu, iekārtu un mehānisko iekārtu metināšanas darbību secību, vada ražošanas darbus, organizē iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu; izzina attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu pielietojamības iespējas un sniedz konsultācijas.

Viņš izvēlas metināšanas iekārtas, palīgmateriālus, izejvielu daudzumu gadījumos, kad jāorganizē vairāku metinātāju darbs maiņās, strādājot pie lieliem un sarežģītiem objektiem, piemēram, kuģu korpusiem, lielām metāla būvkonstrukcijām. Ražojot masveida produkciju, metināšanas tehnologs ne tikai konsultē un vada ražošanas darbus, bet arī tehnoloģiski izstrādā darbam nepieciešamo papildaprīkojumu – metināmo detaļu fiksācijas stendus (palīgierīces, kurās iestiprināt metināmo materiālu apstrādes laikā). Viņš sagatavo ieteikumus darba organizācijas vienkāršošanai - izstrādā un uztur efektīvas transporta sistēmas un veidus, kas saistīti ar detaļu vai sagatavju transportēšanu gan cehā, gan ārpus tā, piemēram, kā un kādā secībā transportēt metināmās sastāvdaļas, lai paaugstinātu darba ražīgumu. Metināšanas tehnologs konsultē arī gadījumos, kad tiek strādāts ar grūti metināmiem metāliem (bronza, čuguns) vai arī dažādiem metāliem kopā (nerūsošais metāls ar melno metālu, dažādu veidu tēraudi).

Metināšanas tehnologs kontrolē darba rezultātu (ar ultraskaņas iekārtu palīdzību pārbauda metinājuma šuvju kvalitāti, kā arī ar mērlenšu un dažādu šablonu palīdzību – sametinātā priekšmeta kvalitāti)un vajadzības gadījumā koriģē izgatavošanas secību vai izmantojamos materiālus un iesaka darba metodes, nosaka bojājumus un izstrādā darba plānu to novēršanai. Metināšanas tehnologam jāmāk saskatīt metināšanas procesa un kopējā izpildāmā darba kopsakarības ar citiem ražošanas posmiem (konstrukciju un iekārtu salikšanu, urbšanu, virpošanu un frēzēšanu), kā arī saskatīt vissīkākās nianses, lai izvēlētos darba gaitai pareizo secību un veidus, kad un kā to veikt.

Viņš izstrādā darba drošības un vides aizsardzības noteikumus un seko, lai tie tiktu ievēroti, piemēram, novērtē darba apstākļu atbilstību darba drošībai pirms darbu uzsākšanas remonta apstākļos.

Metināšanas tehnologs aprēķina metināšanas procesa izmaksas, gatavo darba izpildes grafikus un shēmas, kā arī pārskatus par paveikto darbu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Metināšanas tehnologs darbā izmanto tehnisko literatūru; veicot metināšanas darbu kontroli - šablonus un ultraskaņas iekārtu. Viņš lieto arī biroja tehniku, piemēram, datoru ar atbilstošu programmatūru, printeri, skeneri, kopētāju.


Darba apstākļi:
Metināšanas tehnologs strādā gan biroja tipa telpās, gan ražošanas telpās, gan ārpus tām dažādos laika apstākļos. Iespējams arī darbs lielā augstumā,piemēram, augstceltnēs, uz tiltiem, ostu celtņiem. Metināšanas tehnologs strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Metināšanas tehnologs var strādāt metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metinātu izstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu, ekspluatāciju vai remontu. Viņš var strādāt par metināšanas iekārtu un palīgmateriālu tirdzniecības konsultantu.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība mašīnbūvē ar specializāciju metināšanā. Mācību ilgums - 4 gadi. Metināšanas tehnologa darbā nepieciešami regulāri kvalifikācijas celšanas kursi.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 600 LVL.
Atalgojums atkarīgs no darba sarežģītības un atbildības.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk plānot un organizēt savu vai draugu kopīgo darbu? Vai izjūti gandarījumu, ja plānoto izdodas arī raiti īstenot? Vai tev patīk tehniski darbi?

Strādājot par metināšanas tehnologu, būtiska ir radoša pieeja procesam un spēja ātri orientēties informācijas klāstā, lai varētu katrā konkrētā gadījumā izmantot vispiemērotāko risinājumu. Darbu atvieglo augstas koncentrēšanās spējas.

Centies arī visikdienišķākos darbus izpildīt noteiktā secībā – iepriekš pārdomājot kā, kas un kāpēc būtu jādara vispirms, kas - pēcāk. Darbu plānošana laikus un to realizācija saskaņā ar izstrādāto plānu, ir labs treniņš, ja nākotnē vēlies būt labs tehnologs.

Līdzās mākai praktiski risināt tehniskus jautājumus būtiskas lir abas komunikācijas spējas, ko palīdzēs attīstīt saskarsmes psiholoģijas zināšanas un dalība dažādu projektu grupās.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika, ķīmija, biznesa ekonomiskie pamati, informātika, tehniskā grafika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

METINĀTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika, matemātika, ķīmija, informātika metināšanas veidi, tehnoloģijas
metināšanas darbi, to organizēšana, vadīšana, koordinēšana projektēšana, metināšanas aprīkojuma un sistēmu izstrāde
metināšanas iekārtas, darbības principi tehniskā grafika
metināšanas palīgmateriāli un izejvielas metāla veidi, īpašības un pielietojums

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums izlēmība prasīgums
apdomība materiālisms* savaldība
stabilitāte vērīgums kārtīgums
patstāvība apķērība uzņēmība
saimnieciskums darbīgums enerģiskums
precizitāte racionalitāte** kritiskums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

organizēt un vadīt cilvēku darbu izvēlēties atbilstīgas metināšanas iekārtas, palīgmateriālus un izejvielas
kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses kompleksi risināt problēmu, ņemot vērā vairākus faktorus
izstrādāt mašīnu un iekārtu metināšanas darbu secību pārbaudīt metināšanas kvalitāti
pieņemt atbildīgus lēmumus izstrādāt metināšanai nepieciešamo aprīkojumu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv