JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.RŪPNIECISKO IEKĀRTU UN RĪKU MEHĀNIĶIS


Kods: 3115 14


Darba saturs:
Rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis pēc mehānikas inženiera uzdevuma remontē un apkalpo mašīnu un iekārtu mehāniskās sistēmas un to mezglus (konkrētas iekārtu vai izstrādājuma sastāvdaļas).

Viņš veic rūpniecisko iekārtu, piemēram, virpu, slīpmašīnu, kausējamo iekārtu remontus un mehānisko mezglu profilaktiskās apkopes. Veicot iekārtas profilaktisko apkopi un pārbaudot visus galvenos mehānismus, rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis izmanto kontrolsarakstu, kurā rūpniecisko iekārtu ražotājs norādījis detaļu vai mehānisma nomaiņas laiku (īpaši svarīgi to ievērot iekārtas garantijas termiņā), piemēram, pēc noteikta iekārtas lietošanas laika jānomaina kāda konkrēta detaļa pat tad, ja tā ir darba kārtībā.

Tehnisko apkopju laikā rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis daļēji vai pilnīgi izjauc iekārtu, pārbauda detaļu nodiluma pakāpi, saeļļo un pēc pārbaudes saliek iekārtu atpakaļ. Ja viņš pārbaudes laikā konstatē, ka ir nepieciešams pasūtīt jaunas detaļas, viņš sastāda vajadzīgo detaļu sarakstu un nodod to uzņēmuma darbiniekam, kas atbildīgs par detaļu pasūtīšanu. Pēc tehniskās apkopes rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis atzīmē apkopes laikā veiktās darbības speciālā žurnālā un ziņo mehānikas inženierim par iekārtas un tās darbības nepilnībām, ja tādas atrastas.

Rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis nereti pats izgatavo sava darba veikšanai nepieciešamās detaļas, piemēram, dažādas asis vai zobratus.

Ja gadījumā uzņēmumā tiek iepirktas jaunas iekārtas, rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis tās saliek un pārbauda darbībā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis darbā lieto mehāniskos instrumentus un palīgierīces, mērinstrumentus, rezerves daļas, tehniskās apkopes rokasgrāmatas un tehnoloģiskos līdzekļus (piemēram, eļļas, smērvielas), kā arī tehnisko dokumentāciju.


Darba apstākļi:
Rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis strādā ražošanas cehā vai mehāniskajā iecirknī. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu vai arī maiņās saskaņā ar iepriekš noteiktu darba grafiku.


Darba iespējas:
Rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis var strādāt dažādos ražošanas uzņēmumos, servisa kompānijās un darbnīcās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība mehānikas specialitātē. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
280 līdz 420 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no strādājošā darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē dažādi mehānismi un tehniskas nodarbes? Vai tev patīk strādāt ar darbarīkiem, piemēram, remontēt velosipēdu vai mopēdu? Vai tev patīk risināt tehniskus jautājumus, piemēram, izzināt, kāpēc kāda ierīce nestrādā, un meklēt tā iemeslus? Vai viegli orientējies dažādās tehnikas lietošanas instrukcijās? Vai esi neatlaidīgs un mērķtiecīgs, vai proti strādāt gan komandā, gan patstāvīgi?

Būtiskas īpašības rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķa profesijā ir precizitāte, akurātums, kā arī tehniska domāšana un loģika, ko var attīstīt, risinot matemātikas, ķīmijas, fizikas uzdevumus, spēlējot dažādas prāta spēles un risinot krustvārdu mīklas, kās arī laba telpiskā izjūta, ko var trenēt zīmējot, nodarbojoties ar tehnisko grafiku. Rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķim svarīga ir māka gan veikt tīri praktiskus remontdarbus, gan arī sameklēt vajadzīgo tehnisko informāciju literatūrā, internetā un spēt to piemērot katram konkrētajam gadījumam, tāpēc būtiski ir veicināt spējas analizēt, sistematizēt informāciju.

Prasmi strādāt komandā var izkopt, piedaloties komandu sporta spēlēs, grupas darbā dažādos skolā veicamos mācību projektos. Komunikācijas spējas un iemaņas darbam komandā var pilnveidot, arī kopā ar skolasbiedriem aktīvi piedaloties dažādos skolas un sabiedriskos pasākumos.

Labas praktiskās iemaņas un tehniskās pamatzināšanas var gūt, darbojoties tehniskos pulciņos un interešu grupās.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika, informātika, ķīmija un sports.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

MEHATRONIĶIS

METĀLU MAŠĪNAPSTRĀDĀTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika, matemātika, informātika, ķīmija mehānika, pneimatika, hidraulika
iekārtu darbība, tās kontrole iekārtu profilaktiskā apkope
iekārtu remontdarbi rūpnieciskās iekārtas un rīki, to uzbūve, darbības principi
atslēdznieka darbi remonta instrumenti

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* precizitāte racionalitāte**
patstāvība praktiskums izlēmība
piesardzība lietpratība sistemātiskums***
centība analītiskums prasmīgums
apķērība kritiskums akurātums
darbīgums neatlaidība vērīgums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt secīgi, akurāti, pievēršot uzmanību detaļām izprast mehānismu darbības principus
darboties ar plašu remonta instrumentu klāstu veikt iekārtu apkopi un remontdarbus
kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses precīzi koordinēt pirkstu un roku kustības
izvēlēties piemērotas palīgierīces un instrumentus orientēties iekārtu tehniskajā dokumentācijā, rokasgrāmatās, lietošanas instrukcijās

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv