JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BŪVMATERIĀLU TEHNOLOGS


Kods: 2142 26


Darba saturs:
Būvmateriālu tehnologs atbild par būvmateriālu (piemēram, cementa, ķieģeļu, gāzbetona bloku) ražotnes vadību un visiem darba procesiem, sākot no izejvielu piegādes līdz produkcijas piegādei klientam.

Būvmateriālu tehnologs nosaka iespējamos izdevumus, aprēķina un pieņem lēmumus par produkta cenu, kā arī informē vadītāju par saviem aprēķiniem un palīdz pieņemt lēmumu, vai ražot konkrēto produktu. Būvmateriālu tehnologs izvēlas nepieciešamās izejvielas, ar izejmateriālu piegādātājiem vienojas par vajadzīgo materiālu kvalitāti, daudzumu un piegādes laiku. Reizēm būvmateriālu tehnologs darbojas kā starpnieks starp uzņēmuma darbiniekiem un klientu; tāpat viņš var sniegt klientam konsultācijas par pasūtītā būvmateriāla izgatavošanu, cenu un vienoties par pasūtījuma parametriem, kas ir izdevīgi abām pusēm.

Būvmateriālu tehnologs plāno, kādā tehnoloģiskā secībā būtu jāveic būvmateriālu ražošanas process ražotnē, lai tiktu maksimāli racionāli nodarbinātas iekārtas un izmantoti resursi. Piemēram, tipisks tehnologa lēmums varētu būt nodarbināt ražotnes pieprasītāko būvmateriālu ražošanu divās maiņās, bet mazāk pieprasītu būvmateriālu ražošanu vienā maiņā. Būvmateriālu tehnologa pienākums būtu arī rūpēties par jaunu ražīgāku iekārtu uzstādīšanu pieprasītāko materiālu ražošanai un saražotās produkcijas konkurētspējas paaugstināšanu. Būvmateriālu tehnologa galvenais uzdevums ir paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti un rūpēties, lai ražošanas process noritētu bez aizķeršanās.

Būvmateriālu tehnologs seko produkta ražošanas procesa pareizai norisei (piemēram, vai tiek ievēroti visi secīgie posmi un procesi cementa ražošanā). Viņš pārbauda izpildīto darbu daudzumu, kvalitāti un pieņem to izpildi.

Būvmateriālu tehnologs arī plāno ražotnes darbinieku darba laikus, nosaka maiņas, motivē un organizē cilvēku darbu ražotnē.

Būvmateriālu tehnologa uzdevums var būt sagatavot gada izmaksu aprēķinus vai budžeta plānu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Būvmateriālu tehnologs darbā lieto biroja tehniku, piemēram, datoru un specializētas datorprogrammas, kopētāju, faksa aparātu; rasēšanai uz papīra nepieciešamos darbarīkus, piemēram, lineālus, zīmuļus. Būvmateriālu tehnologs izmanto specifiskus materiālus, instrumentus un mēraparātus, strādājot ar paraugmateriāliem.


Darba apstākļi:
Būvmateriālu tehnologs strādā gan biroja tipa telpās, gan būvmateriālu ražotnē, kur jārēķinās ar putekļiem un troksni. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu. Viņš lieto individuālos darba aizsardzības līdzekļus, piemēram, aizsargķiveri, cimdus, brilles, respiratoru.


Darba iespējas:
Būvmateriālu tehnologs var strādāt būvmateriālu ražošanas uzņēmumos – rūpnīcās, ražošanas cehos, piemēram, dzelzbetona rūpnīcā, cementa rūpnīcā, keramisko flīžu ražotnēs.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība inženierzinātnē vai būvniecībā. Mācību ilgums – 4 līdz 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 1500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no darba rezultātiem, būvmateriālu tehnologa profesionalitātes un darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk ķīmija? Vai vēlies radīt kaut ko jaunu? Vai tevi aizrauj darbi, kas prasa rūpību un precizitāti? Vai patīk aktīvi iesaistīties dažādos pasākumos, izdomāt netradicionālus risinājums problēmsituācijām, kā arī organizēt un vadīt citu cilvēku darbu?

Būvmateriālu tehnologa profesijā būtiski mācēt pieņemt lēmumus un būt par tiem atbildīgam, spēt domāt stratēģiski un paredzēt notikumu attīstības gaitu. Svarīgas labas komunikācijas prasmes, lai saprastos, sadarbotos un vienotos ar dažādiem cilvēkiem - gan ar izejvielu piegādātājiem, gan produkta patērētājiem.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ķīmija, matemātika, fizika, informātika, biznesa ekonomiskie pamati un tehniskā grafika.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMIĶIS

BŪVINŽENIERIS

BŪVNIECĪBAS TEHNOLOGS

RAŽOŠANAS TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

būvmateriālu veidi, īpašības, pielietojums būvmateriālu laboratoriskie pārbaudījumi
ķīmija, matemātika, fizika, informātika kvalitatīva un kvantitatīva kontrole
biznesa ekonomiskie pamati būvmateriālu ražošana
darba organizācija būvmateriālu ražošanas tehnoloģijas

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* prasīgums kritiskums
neatlaidība savaldība zinātkāre
saimnieciskums apzinīgums sistemātiskums**
praktiskums prasmīgums komplicētība***
centība akurātums analītiskums
darbīgums stabilitāte apķērība

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

līdzsvarot vajadzības, prasības, vēlmes un iespējas saredzēt notikumu attīstības gaitu un perspektīvas
loģiski pamatot savu viedokli un lēmumu motivēt, vadīt cilvēkus
kritiski un rūpīgi izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses kompleksi risināt problēmu, ņemot vērā vairākus faktorus
plānot un organizēt būvmateriālu ražošanas procesu laikā un precīzi izpildīt uzdevumu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv