JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.STĀDAUDZĒŠANAS TEHNIĶIS


Kods: 3212 20


Darba saturs:
Stādaudzēšanas tehniķis veic uzdevumus, kas saistīti ar stādu audzēšanu, izaudzētā produkta novērtēšanu, sagatavošanu tirgum un pārdošanu. Viņš patstāvīgi plāno, organizē un vada darbus stādu audzētavā. Stādaudzēšanas tehniķis kontaktējas ar klientiem – pieņem pasūtījumus, konsultē viņus, kā arī seko līdzi izmaiņām tirgū, kārto uzņēmuma dokumentāciju.

Stādaudzēšanas tehniķis izvēlas konkrētajai situācijai ekoloģiski, ekonomiski un estētiski piemērotus augus – lemj, kādi augi būs visatbilstošākie attiecīgajai videi, būs visizdevīgākie no finansiālā viedokļa un izskatīsies vislabāk vietā, kur tos paredzēts stādīt. Viņš aprēķina darbam vajadzīgo materiālu daudzumu, izvēlas darbam atbilstošus darbarīkus un mehānismus. Stādaudzēšanas tehniķis organizē augu pavairojamā materiāla (piemēram, sēklu, sakneņu, spraudeņu) ievākšanu, pirmapstrādi un saglabāšanu, pasūta substrātu (mākslīgo augsni). Viņš organizē augsnes un substrāta sagatavošanu augu audzēšanai, lieto dažādus augu mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļus. Stādaudzēšanas tehniķis organizē stādu pavairošanas, audzēšanas un kopšanas darbus, kontrolē un regulē augiem būtiskos klimatiskos faktorus (piemēram, temperatūru siltumnīcās).

Stādaudzēšanas tehniķis plāno un organizē dažādus darbus stādu audzētavā: sastāda tehnoloģiskās kartes, apzina vislabākos veidus, kā ar tehnikas un agronomisku metožu (piemēram, kā kurus augus labāk pavairot, cik dziļi stādīt, kādu mikroklimatu nodrošināt) palīdzību panākt vislabākos rezultātus stādu audzēšanā. Viņš nosaka izpildāmo darbu apjomus, sastāda darbu veikšanas plānu un darba uzdevumus, kā arī izraugās darbiniekus un vada darba procesu. Stādaudzēšanas tehniķis sagādā nepieciešamos materiālus un darbarīkus, organizē vajadzīgo tehniku. Viņš arī seko līdzi, lai darbi tiktu paveikti kvalitatīvi, un nodrošina resursu taupīgu izmantošanu. Stādaudzēšanas tehniķis novērtē gatavās produkcijas atbilstību visām prasībām, sagatavo to tirgum, nosaka produkta vērtību un realizē (pārdod) to.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Stādaudzēšanas tehniķis darbā lieto lauku cirkuli, GPS (globālās pozicionēšanas sistēma) aparātu zemes uzmērīšanai, mitruma mērītāju, augsnes zondi, dažādu mazjaudas dārza traktortehniku, automašīnu. Strādājot ar dokumentiem un veicot uzņēmuma administratīvo darbu, viņš izmanto dažāda veida biroja tehniku, piemēram, datoru, faksu, kopēšanas iekārtu.


Darba apstākļi:
Uzņēmuma organizatoriskais darbs tiek veikts biroja tipa telpās, savukārt praktiskais darbs un tā organizācija notiek siltumnīcās, kur parasti ir paaugstināta gaisa temperatūra un mitrums. Darba procesā ir bieža saskare ar minerālmēsliem un augu aizsardzības līdzekļiem, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas. Stādaudzēšanas tehniķi strādā astoņas darba stundas dienā, tomēr aktīvās sezonas laikā darba diena var būt arī garāka.


Darba iespējas:
Stādaudzēšanas tehniķi var strādāt privātuzņēmumos, selekcijas un izmēģinājumu stacijās, botāniskajos dārzos un kā pašnodarbinātie.


Nepieciešamā izglītība:
Stādaudzēšanas tehniķa profesiju var apgūt arodizglītības iestādēs 3 gadu laikā, profesionālās vidējās izglītības iestādēs 4 gadu laikā, kā arī augstākās izglītības iestādēs, izvēloties laukkopības specialitāti. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 400 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no darba pieredzes un profesionalitātes, kā arī no uzņēmuma, kurā speciālists strādā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk aprūpēt augus? Vai tevi iedvesmo fakts, ka no saujas mazu sēkliņu pats varētu iekopt skaistu puķu dobi? Vai tev ir svarīgi, lai vide, kurā atrodies, būtu skaisti iekārtota? Vai tev patīk strādāt ārā, brīvā dabā? Vai tev ir interese par lauku darbiem? Vai esi fiziski izturīgs?

Lai gūtu izpratni par lauku un dārzkopības darbu specifiku un organizāciju, praktiskās iemaņas veiksmīgi trenēsi, iekopjot savu puķu dobi, mēģinot pavairot, audzēt un kopt augļu dārzu vai ogulājus, piedaloties dažādos lauku darbos. Šo darbu veikšana pamazām trenēs arī spēju izjust augus, to vajadzības, jo darbā ar augiem bieži vien nevar vadīties tikai no augkopības teorijas, bet nepieciešama praktiska pieredze, kas ļauj konkrētos audzēšanas paņēmienus, apstākļus, materiālus piemērot konkrētiem augiem.

Novērtē, vai esi pacietīgs, jo stādaudzēšanas tehniķis sava darba rezultātu dažkārt redz tikai pēc vairākiem mēnešiem.

Ja vēlies, lai stādu audzēšana būtu tavs privātbizness, būtu vēlams trenēt savas organizatora prasmes, spēju uzņemties atbildību, kā arī prasmi visu iesākto aizvadīt līdz pozitīvam rezultātam. Šīs iemaņas var veiksmīgi attīstīt, uzņemoties veikt dažādus pienākumus skolas un ārpusskolas dzīvē, pats tos saplānojot, īstenojot un iesaistot tajos arī citus, minētās aktivitātes palīdzēs apgūt arī darbu izpildes secības plānošanu, novērošanas un analīzes spēju attīstību.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības, ķīmija, matemātika un sports.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

AGRONOMS

DĀRZNIEKS

KOKAUDZĒŠANAS TEHNIĶIS

DĀRZKOPIS STĀDU AUDZĒTĀJS

AUGU SPECIĀLISTS

PUĶKOPĪBAS TEHNIĶIS

DĀRZKOPĪBAS TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

augu estētiskā vērtība, skaistums augu slimības, kaitēkļi, to apkarošana
augu augšanas process darbs siltumnīcā, augu kopšana
augu augšanas apstākļu kontrole bioloģija, matemātika, dabas zinības
stādu audzēšanas efektivitātes jautājumi stādu tirgus aktualitātes

Man raksturīgas šādas īpašības:

vērīgums iniciatīva rūpīgums
uzņēmība izlēmība apdomība
patstāvība sistemātiskums* elastība
praktiskums racionalitāte** prasīgums
pacietība precizitāte disciplinētība
saimnieciskums piesardzība neatlaidība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

apkopot un analizēt datus sadarboties komandā
noteikt augam piemērotus augšanas apstākļus organizēt, plānot un noteikt darba prioritātes
pielietot augu aizsardzības līdzekļus patstāvīgi pieņemt lēmumus
novērtēt augu pavairojamo materiālu sastādīt tehnoloģiskās kartes

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv