JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VETERINĀRĀRSTS


Kods: 2223 03


Darba saturs:
Veterinārārsts ārstē dažādu sugu dzīvniekus un putnus, kuriem ir kādi veselības traucējumi, kā arī konsultē dzīvnieku un putnu aprūpētājus/īpašniekus par preventatīvajiem jeb aizsargājošiem pasākumiem, lai novērstu saslimšanas iespēju vai slimības tālāku attīstību. Veterinārārsts veic gan praktisko ārstēšanas darbu, gan konsultē dzīvnieku un putnu aprūpētājus/ īpašniekus, kā ārstniecības darbu turpināt mājas apstākļos. Veterinārārsts pārrunā ar dzīvnieka vai putna aprūpētāju/ īpašnieku novērojamās sūdzības vai slimības pazīmes, tad izmeklē slimo dzīvnieku vai putnu, piemēram, izklaušinot, palpējot (iztaustot ar rokām), novērtējot viņa izskatu un uzvedību. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem viņš izvēlas terapiju jeb ārstēšanu: medikamentus, procedūras, nepieciešamības gadījumā nozīmē analīzes vai papildu izmeklēšanu ar dažādām diagnostikas ierīcēm. Veterinārārsts izvērtē, vai ārstēšanos varēs veikt dzīvnieka, putna mītnes vietā vai tas jāatstāj veterinārajā stacionārā (slimnīcā). Ja slimības ārstēšanai nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, veterinārārsts slimo dzīvnieku vai putnu operē, kā arī uzrauga pēcoperācijas periodā – regulāri pārbauda, vai atveseļošanās notiek, kā paredzēts, komplikāciju (sarežģījumu) gadījumā lemj par nepieciešamo papildu ārstēšanu vai medikamentu nomaiņu. Viņš arī pieņem dzīvnieku dzemdības un novērtē dzīvnieku mazuļu veselību. Veterinārārsts dodas arī mājas vizītēs pie slimajiem dzīvniekiem vai putniem, kur tāpat kā klīnikā izmeklē tos un nozīmē turpmāko ārstniecisko rīcību. Lauku saimniecībās veterinārārsts regulāri veic ganāmpulku uzraudzību. Reizi gadā, parasti pavasarī, viņš dodas uz mājlopu audzēšanas saimniecībām, lai noteiktu ganāmpulka stāvokli, veiktu asins analīzes, potēšanu. Tāpat viņš regulāri, piemēram, ik pa trim mēnešiem, katrā ganāmpulkā ņem piena paraugus, vērtē, vai govs veselība ļauj iegūt kvalitatīvus produktus – pienu, gaļu. Veiktās manipulācijas un slimības gaitu viņš pieraksta ārstniecības dokumentos. Veicot profilaktisko darbu, viņš konsultē dzīvnieku un putnu aprūpētājus/īpašniekus par to, kā ikdienā nodrošināt pareizu barošanas režīmu un aprūpi, nozīmē profilaktisko vakcināciju (potēšanu). Veterinārārsts – pārtikas inspektors pārbauda, kādos apstākļos dzīvnieki tiek audzēti, kā tiek iegūta, glabāta un transportēta cilvēku pārtikā lietotā produkcija, piemēram, gaļa, piens, olas, medus. Veterinārārsts - ierēdnis veterinārajā dienestā uzrauga, kontrolē likumdošanas ievērošanu, salīdzina, vai Latvijas likumdošana atbilst Eiropas Savienības likumdošanai, nosaka, kādai likumdošanai būtu jāpakļaujas Latvijas lopu audzētājiem un pārtikas produktu pārstrādātājiem. Viņš uzrauga, pārbauda, kā lopu turētāji ievēro normatīvos aktus, piemēram, brauc uz saimniecībām un kautuvēm, veikaliem, lai konstatētu, vai gaļa tiek pareizi sagatavota, transportēta, uzglabāta, un izsniedz izziņu par apsekojuma rezultātiem. Veterinārārsts laboratorijā pieņem izmeklēšanai atsūtītos paraugus, tos sanumurē, reģistrē žurnālā un sagatavo analīzei – apstrādā ar vielām, kas nepieciešamas attiecīgajai izmeklēšanai. Analizējamo materiālu, piemēram, audu gabaliņus, asinis, pienu, viņš apskata mikroskopā un izmeklē pēc noteiktiem parametriem (rādītājiem), piemēram, nosaka jūtību pret zālēm, noskaidro svešu vielu klātbūtni. Laika intervālā no trim līdz desmit dienām veterinārārsts iegūst laboratorisko izmeklējumu atbildes, fiksē tās oficiālā dokumentā un nosūta dzīvnieka ārstējošajam ārstam vai īpašniekam.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Veterinārārsts darbā lieto, piemēram, fonendoskopu, svarus, ķirurģijas instrumentus un iekārtas, dažādus ārstniecības līdzekļus, piemēram, vakcīnas, medikamentus, vitamīnus, pārsienamos materiālus, kā arī datoru vai medicīnisko dokumentāciju izmeklēšanas rezultātu fiksēšanai.


Darba apstākļi:
Veterinārārsta darbs norit medicīniskās aprūpes prasībām atbilstošā vidē, dzīvnieku un putnu mītnēs, reizēm arī ārā. Veterinārārsts strādā astoņu stundu darba dienu un saskaņā ar noteiktu darba grafiku veic dežūras arī vakaros, pa naktīm un svētku dienās, tomēr steidzami izsaukumi iespējami jebkurā diennakts laikā.


Darba iespējas:
Veterinārārsts var strādāt veterinārās klīnikās, poliklīnikās, stacionāros, valsts iestādēs, ražošanas uzņēmumos, zvēraudzētavās vai veidot privātpraksi.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība veterinārmedicīnā. Mācību ilgums – 6 gadi. Nepieciešama sertifikācija patstāvīgam darbam.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 1500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no pasūtījumu skaita un specifikas, kā arī no veterinārārsta darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk dzīvnieki, un vai labprāt uzņemies rūpes par tiem? Vai tevi interesē medicīna un tu vēlētos palīdzēt slimiem dzīvniekiem izveseļoties? Veterinārārsta asistenta profesijā būtiskākā ir mīlestība pret dzīvniekiem, kā arī iejūtība, pacietība un māka kontaktēties ar dzīvniekiem. Attīstīt šīs īpašības, kā arī izjust, kāds ir ikdienas praktiskais darbs ar dzīvniekiem, var, piemēram, piesakoties palīgā kādā dzīvnieku audzētavā vai arī dzīvnieku patversmē. Te arī varēsi novērot dzīvnieku uzvedības modeļus, apzināt veidus, kā vislabāk panākt pozitīvu kontaktu ar dzīvnieku, kā arī trenēt iemaņas regulāri un prasmīgi rūpēties par dzīvnieku ikdienišķajām vajadzībām – tos barot, sukāt, tīrīt dzīvnieku novietnes, būrus. Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, ķīmija, fizika un sports.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

FARMACEITS

VETERINĀRĀRSTA ASISTENTS

ĀRSTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

bioloģija, ķīmija, fizika darbs ar dokumentiem
veterinārmedicīna saimnieciski darbi
dzīvnieku slimības veidi, diagnostika grāmatas, kino un TV raidījumi par dzīvniekiem
palīdzība dzīvniekiem slimību profilakses pasākumi

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izprast dzīvnieku rīcību ievadīt zāles, vakcīnu, uzlikt žņaugu, šinu
apkopt un pārsiet brūci precīzi izpildīt uzdotos darbus
uzturēt telpas teicamā kārtībā izturēt nepatīkums skatus un smakas
ēdināt, kopt, aprūpēt dzīvniekus izmērīt dzīvniekam temperatūru

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv